Podcast: alles over Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden & Milieu (KAM)

In deze videopodcast gaan we in gesprek met Michel van Ham. Michel is veiligheidsdeskundige en aangesteld als QHSE Manager voor de Mennens Groep. Hij is o.a. medeverantwoordelijk voor het onderhouden van het KAM-managementsysteem voor de Mennens-vestigingen in Nederland en België. In de podcast vertelt Michel alles over KAM en hoe hij het toepast binnen Mennens.

 

Wat is KAM?

KAM staat voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. “Mennens moet haar processen zo beheersen dat ze voldoet aan de wet- en regelgeving. Maar tegelijkertijd willen we als bedrijf ook continu verbeteren. Door ons te houden aan geldende regels binnen de certificeringen van KAM, zorgen we dat beide mogelijk is”, vertelt Michel.

 

Waarom KAM?

Michel legt het uit: “Vanuit de wet is ieder bedrijf/iedere werkgever verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor het personeel. En om geen schade aan te richten aan het milieu. Dat is natuurlijk veel makkelijker als je daar als bedrijf een gestructureerd systeem voor hebt.”

 

PDCA-cirkel

In de podcast vertelt Michel over de PDCA-cirkel die ten grondslag ligt aan KAM. PDCA staat voor: plan, do, check, act. Kortgezegd komt dat hierop neer:

  • Plan: SWOT-analyse (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threaths) opstellen en op basis daarvan beleid en doelstellingen voor het komende jaar opstellen.
  • Do: primaire en secundaire processen komen aan de orde, zoals verkoop en planning, maar ook HR en incidentmanagement.
  • Check: houdt iedereen zich aan de gemaakte afspraken?
  • Act: beoordeling (vanuit de directie) en het opnieuw formuleren van de doelstellingen.

Michel: “Op deze manier zorgen we voor continue verbetering. En dat doen we samen. De verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de KAM-afdeling. Iedereen draagt zijn steentje bij.”

 

Verder dan Mennens

“Toen we net begonnen met KAM, was dit vooral gericht op de interne processen van Mennens. Inmiddels kijken we verder. Ook van leveranciers verwachten we dat ze hun KAM op orde hebben. Dit komt ook doordat onze klanten steeds meer vragen naar duurzame producten en diensten.”

 

Milieumaatregelen

We sluiten de podcast af met wat voorbeelden van wat Mennens doet om het milieu te helpen. Michel vertelt onder andere over:

  • de verduurzaming van het stoffenregister
  • de overstap naar verf op waterbasis
  • het opstellen van een CO2-footprint
  • de aanschaf van hybride en elektrische auto’s

 

Vragen?

Meer weten over KAM? Of heb je andere vragen aan Michel van Ham? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Bekijk de podcast

Benieuwd naar wat Michel van Ham nog meer vertelde in de podcast? Bekijk dan de video hiernaast.

Videotranscriptie Podcast

00:00:06
Michel van Ham: Michel, leuk. Welkom bij een nieuwe podcast van Mennens. Leuk dat je er bent. We gaan het vandaag hebben over KAM. Daar ga je zo alles over vertellen. Ik zou zeggen, kun je wat vertellen over wat je doet in het dagelijks leven met KAM?

00:00:23
Michel van Ham: Ja, natuurlijk, leuk. Bedankt voor de uitnodiging in ieder geval. Ja, KAM? Ik ben zelf 20 jaar werkzaam binnen Mennens. Ik ben veiligheidskundige en vanuit die hoek ook aangesteld QHSE Manager voor de Mennens Groep. Dat houdt in dat ik medeverantwoordelijk ben voor het onderhouden van het KAM- managementsysteem voor de vijf Nederlandse vestigingen en de vestiging in België. Ja, wat wil je er meer over weten?

00:00:52
Michel de Vos: Nu ja, KAM is een afkorting. Waar staat het voor en wat houdt het in?

00:00:56
Michel van Ham: KAM is de afkorting voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Als je het goed gaat bekijken, komt het erop neer dat Mennens haar processen zo moet beheersen, dat we aan de ene kant voldoen aan de wet- en regelgeving, maar aan de andere kant willen we als bedrijf ook continu verbeteren. Als Mennens gebruiken we hiervoor de certificering voor ISO 9001, dat is gericht op kwaliteit, de ISO 14001 voor het milieu en de VCA** gericht op veiligheid.

00:01:29
Michel de Vos: Helder. Wat zijn belangrijke onderdelen binnen KAM? Je noemt nu certificering, veiligheid en milieu. Kun je wat voorbeelden noemen?

00:01:41
Michel van Ham: Ja, KAM is natuurlijk wel heel erg breed, maar ik denk dat het het beste uit te leggen is door, wat we net al zeiden, het draait om continu verbeteren. Er ligt een principe aan ten grondslag, dat noemen ze de pdca-cirkel. Pdca staat voor: plan, do, check en act. Als je dan gaat kijken, hoe gaan wij hier binnen Mennens mee om? Je hebt bijvoorbeeld in het plangedeelte de contextanalyse, dus we hebben gekeken naar onze stakeholders, wat zijn de eisen en wat zijn de verwachtingen? Hierbij kun je denken aan klanten, leveranciers, maar ook onze eigen medewerkers. Daarnaast hebben we gekeken naar de risico's en kansen. We hebben een SWOT-analyse opgesteld, dus wat zijn de sterke punten van Mennens en wat zijn de minder sterke punten? Wat zijn de bedreigingen en de kansen richting de toekomst? Op basis hiervan hebben we dan weer een beleid opgesteld, maar ook doelstellingen voor het aankomende jaar.

00:02:35
Michel van Ham: Na het plannen is de volgende stap do. Hierin hebben we te maken met de primaire en de secundaire processen onder andere. We kijken bij primair bijvoorbeeld naar de verkoop en de planning. Welke stappen dienen we te nemen? Wie zijn de verantwoordelijken? Secondair kun je onder andere denken aan HR, maar je kan ook denken aan incidentmanagement. Welke incidenten melden we? Hoe melden we ze? Onveilige situaties? Ga zomaar door. Dan komt er denk ik een heel belangrijk gedeelte, dat is het check-gedeelte. In het check-gedeelte gaan we controleren of we ons ook met zijn allen houden aan de afspraken die we hebben gemaakt en het beleid dat we hebben opgesteld. Dit doen we onder andere door het uitvoeren van audits, leveranciersbeoordeling, werkplekinspecties, gedragobservaties, maar ook milieurondes. De laatste fase komt neer op de beoordeling, onder andere vanuit de directie, is het systeem ook effectief en hebben we de doelstellingen behaald? Uiteindelijk kunnen we daarin de doelstellingen weer opnieuw stellen en beginnen we weer vooraan aan die cirkel, dus eigenlijk het continu verbeteren.

00:03:44
Michel de Vos: Dat is een vrij omvangrijk iets dus.

00:03:46
Michel van Ham: Ja.

00:03:47
Michel de Vos: De verantwoordelijkheid binnen organisaties ligt dan bij verschillende mensen waarschijnlijk?

00:03:52
Michel van Ham: Ja, klopt. Er wordt wel vaak heel makkelijk gezegd, dat is de afdeling KAM. Echter, als je er goed naar kijkt, moeten wij dit natuurlijk met zijn allen doen.

00:03:59
Michel de Vos: Helder.

00:03:59
Michel van Ham: De directie moet een goed beleid opstellen en heeft een voorbeeldfunctie, maar uiteindelijk heb je ook een preventiemedewerker en een OR die ook hun steentje bijdragen aan de risicoanalyse. Iedere medewerker moet gewoon zijn meldingen doen. Zijn er afwijkingen, meldt het. Zijn er incidenten, meldt het. Alleen samen kunnen we een organisatie ook beter maken.

00:04:23
Michel de Vos: Mooi omschreven sowieso. Is het vanuit de wetgeving ook verplicht? Stel, je hebt het als bedrijf niet in place of niet op orde, wat dan? Heb je dan te maken met ... ?

00:04:36
Michel van Ham: Je stelt het denk ik heel goed. Als je het niet in place hebt, denk ik dat je speelt met het bestaansrecht van je bedrijf. Natuurlijk is vanuit de wetgeving ieder bedrijf of iedere werkgever verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor de gezondheid van het personeel en geen schade aan het milieu, maar het is natuurlijk wel vele malen makkelijker, als je daar ook een gestructureerd systeem voor hebt en dat je het ook kan aantonen.

00:05:00
Michel de Vos: Helemaal waar. Ik neem aan, dat je dat dan ook verwacht van klanten en leveranciers, waarmee jullie samenwerken dat het op orde is?

00:05:08
Michel van Ham: Ja, klopt.

00:05:09
Michel de Vos: Dat zij dat ook hebben.

00:05:10
Michel van Ham: Klopt, in het begin was het wel erg gericht op je eigen bedrijf en ben je aan het kijken, hoe kunnen wij zelf onze interne processen continu verbeteren? Echter, je zit nu wel in de fase dat je zegt, we gaan ook in de keten kijken, dus hoe kunnen leverancier ons helpen.

00:05:25
Michel de Vos: Ja, dus naar een duurzaam proces. Duurzaam is natuurlijk hot item op dit moment.

00:05:32
Michel van Ham: Klopt. Klimaat is niemand meer onbekend mee tegenwoordig en is hot item op wereldniveau. Ja, je merkt dat de overheid steeds hogere eisen gaat stellen, maar ook klanten gaan hogere eisen aan ons stellen, wat ook inhoudt dat wij ook samen met onze leveranciers gaan kijken, hoe kunnen wij ons steentje daaraan bijdragen?

00:05:52
Michel de Vos: Ja, want met name op milieu wil ik even heel kort inzoomen. Heb je wat voorbeelden van wat binnen de Mennens Groep wordt gedaan aan milieu? Verf op waterbasis, denk ik, en dat soort zaken.

00:06:06
Michel van Ham: Klopt, wij zijn heel erg aan het kijken inderdaad om bij alle vestigingen daar uniformiteit in aan te brengen, dus ook in ons stoffenregister. Welke stoffen gaan we wel aanschaffen en welke niet? Er is onder andere een groot project geweest met de verf. Daar zijn we voor alle vestigingen nu overgestapt naar verf op waterbasis, waarbij de volgende stap natuurlijk ook nog eens zal, hebben we überhaupt nog verf nodig of zijn er andere alternatieven? Daar buitenom stellen wij ieder jaar ook een CO2-footprint op. Op basis daarvan hebben we inzichtelijk, waar stoten wij nu het meeste CO-2 uit. Ja, daar gaan we ook naar handelen. We hebben sindskort besloten, dat we bijvoorbeeld voor het gele-kentekenwagenpark alleen nog hybride en elektrische auto's aanschaffen. Ja, zo proberen we ons steentje stap voor stap bij te dragen.

00:06:56
Michel de Vos: Het klinkt alleen maar goed. Dank je wel voor alle informatie. Ik hoop dat de kijker het ook leuk heeft gevonden en interessant. Heb je nog een tip of iets interessants om mee te geven aan de kijker?

00:07:09
Michel van Ham: Ja, ik denk toch wel de meest belangrijke tip, zeker ook als ik kijk naar onze eigen medewerkers en ook van klanten, is dat we het samen moeten doen. Laten we elkaar helpen en ik denk dat we dan het verst komen.

00:07:21
Michel de Vos: Helemaal goed. We gaan het samen doen. Dank je wel.

00:07:23
Michel van Ham: Dank je.