Vanuit het Arbobesluit zijn we wettelijk verplicht om onze hijs- en hefmiddelen op een juiste manier te keuren. Het begrip inspecteren komt hierin niet aan bod. Toch is dit belangrijk om te doen om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen. De EKH en branchevereniging AI-17 praten dan ook wel over keuren en inspecteren.

Vraag om advies

Twijfel je over de veiligheid van een hijs- of hefmiddel? Of heb je andere vragen over keuring, inspectie of de gebruikerscontrole? Bij Mennens adviseren we je graag.

Keuring van hijs- en hefmiddelen

De keuring van een hijs- of hefmiddel gaat verder dan een visuele inspectie. Vaak wordt het hijs- of hefmiddel gedemonteerd en soms zelfs beproefd. Bijvoorbeeld op een trekbank of door middel van een scheuronderzoek. In het algemeen geldt voor ieder hijs- of hefmiddel een verplichte jaarlijkse keuring. Dit houdt niet in dat de middelen ook bij iedere keuring moeten worden beproefd. Dat verschilt per soort middel. Bij de middelen die we niet jaarlijks beproeven spreken we over een inspectie.

 

Inspectie van hijs- en hefmiddelen

Bij een inspectie worden de hijs- en hefmiddelen beoordeeld door een deskundige. Deze inspectie kan over het algemeen plaatsvinden op de locatie waar de hijs- en hefwerkzaamheden worden uitgevoerd, hiervoor hoeven de middelen niet gedemonteerd te worden. Er vindt ook geen beproeving plaats, zoals bij een keuring wel het geval is. Hierover staat niets wettelijk vastgesteld in het Arbobesluit. Hierbij is het dan ook van belang om de fabrikantvoorschriften of de voorschriften van de Vereniging EKH (Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen) te volgen.

Deze inspectie kan jaarlijks plaatsvinden, maar voor sommige hijs- en hefmiddelen geldt bijvoorbeeld weer een inspectie per kwartaal. De genoemde termijn in het Arbobesluit is namelijk als minimumtermijn te hanteren. Deze moet worden aangepast (verkort) als er sprake is van zeer intensief of ruw gebruik of bij nadelige omgevingsfactoren. Hier ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar van het hijs- en hefmiddel (RI&E).

 

Verschil per hijs- en hefmiddel

Neem een hijsketting. Binnen de EKH en branchevereniging AI-17 is hierover vastgelegd dat deze jaarlijks door een deskundige visueel geïnspecteerd moet worden. Hier kan ook een meting bij zitten: is de ketting langer of korter geworden? Dit kan dan bijvoorbeeld duiden op overbelasting.

Wat betreft keuring geldt bij een hijsketting dat deze naast de jaarlijks inspectie, eens in de vier jaar moet worden beproefd op de trekbank. Dit verschilt per hef- of hijsmiddel. Sommige middelen moeten jaarlijks worden beproefd op de trekbank. Dit is bijvoorbeeld het geval bij klemmen en handkettingtakels.

Ook na reparatie waarbij (gedeeltelijke) demontage vaak van toepassing is, dient een beproeving uitgevoerd te worden.

 

Gebruikerscontrole

De keuring of inspectie van hijs- en hefmiddelen worden dus minimaal eens per jaar uitgevoerd door een deskundige. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat de middelen voor elk gebruik op de werkplek worden gecontroleerd, door middel van een gebruikerscontrole. Een keuring of inspectie is namelijk altijd een momentopname.

Bijvoorbeeld een hijsband is erg slijtagegevoelig. Insnijding kan al snel ontstaan bij het aanslaan van een last met scherpe randen. Daarom is het heel erg belangrijk dat degene die het hijs- of hefmiddel gaat gebruiken, goed nagaat of deze nog in goede staat verkeert! Dit is misschien nog wel de meest belangrijke controle van allemaal. Controleer daarnaast ook of het hijsmiddel is voorzien van een certificaatnummer of keuringssticker.

Kennisdossier Veilig Hijsen

Hijsgereedschappen en -middelen correct gebruiken. Lasten aanslaan. Controle, inspectie en keuring. Hoe doe je dit veilig en verantwoord?