Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een must voor het huidige bedrijfsleven. Meer nog: voor Mennens vormt het één van de speerpunten. Vier essentiële waarden bepalen de dagelijkse werking:

Gelijkheid op elk niveau
De input van onze werknemers vormt de basis voor het verwezenlijken van ons doel: een aantrekkelijke werkgever zijn. Enkel met tevreden en efficiënte medewerkers kunnen we immers de beste service bieden. Dus luisteren we oprecht veel naar onze medewerkers en peilen regelmatig naar hun mening. Zo laten we jaarlijks een enquête uitvoeren door een externe, onafhankelijke partner.

Mennens behandelt elke medewerker op gelijke voet: zonder een onderscheid te maken op het gebied van geslacht, leeftijd, ervaring, opleidingsniveau of etnische achtergrond. Gemengde groepen zijn uiterst belangrijk voor de goede werking van het bedrijf. We bestrijden dan ook actief discriminatie, pesten of andere vormen van ontoelaatbaar gedrag op de werkvloer.

Lage impact op het milieu
Inspanningen om onze impact op het milieu te verminderen? Een speciaal aangestelde groepsmanager werkt projecten uit op vier gebieden: transport (mensen en goederen), energieverbruik, milieuvriendelijke producten en recycling. Vervolgens implementeren de lokale vestigingen de vernieuwende ideeën. 

Daarnaast helpen onze service-engineers klanten bij onder meer bij het kiezen van de juiste kabels en smeren van kabels (mét milieuvriendelijke middelen). Zo’n gericht advies en onderhoud verlengt uiteraard de levensduur van producten en installaties.

Duurzame relaties
Onze doelstelling is een stabiele langetermijnrelatie opbouwen met leveranciers. Hiervoor stelden we een duidelijke gedragscode op. Zo eist Mennens dat leveranciers hun medewerkers respectvol behandelen en hen op een veilige manier laat werken. Verder leggen we hoge eisen op met betrekking tot milieuvriendelijkheid.

Lokale betrokkenheid
Mennens vindt het bijzonder belangrijk betrokken te zijn bij de lokale gemeenschap. Daarom ondersteunen we actief projecten op het vlak van sport, onderwijs en milieu. 

Onze Mennens-vestiging in Rotterdam sponsort bijvoorbeeld de Dirk Kuyt Foundation. Deze organisatie focust zich op alle aangepaste sporten: van G-voetbal en rolstoeltennis tot biljarten voor mensen met Parkinson. Sporten heeft immers niet alleen een lichamelijke functie, maar speelt ook een belangrijke rol bij de sociale integratie.