IJzersterk in veilig, verantwoord en duurzaam ondernemen

De wereld en werkplek veiliger, duurzamer en diverser maken. Dat is onze ambitie. Mennens staat voor een integere en inclusieve organisatie die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid pakt. Hiermee sluiten wij aan op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Ontdek welke concrete acties we nemen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van onze strategie. Zo verlagen we onze CO2-uitstoot, elektrificeren we ons complete wagenpark, ontwikkelen we duurzame hijs- en hefmiddelen voor onze klanten én zien we toe op de toeleveringsketen.

Lees meer

Veiligheid en gezondheid

Veilig, gezond en plezierig werken. Bij alles wat we doen staat de veiligheid en gezondheid van onze mensen voorop. Dit verwachten we ook van onze leveranciers. Al onze partners ondertekenen onze Code of Conduct.

Lees meer


 

Diversiteit & Inclusie

Het succes van onze organisatie begint bij de diversiteit van onze medewerkers. We omarmen verschillen in kennis, ervaring, achtergronden en perspectieven. Zo komen we tot vernieuwende inzichten en oplossingen voor onze klanten.

Lees meer

Maatschappelijke betrokkenheid

Bij Mennens pakken we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo dragen we bij aan goede doelen en werken we samen met maatschappelijk partners.


Lees meer