Bij Mennens is duurzaamheid een integraal onderdeel van de strategie. We verlagen de CO2-uitstoot en het energieverbruik. Daarbij werken we doorlopend aan circulariteit. Hiermee dragen we bij aan SDG-doel 13: klimaatactie.

We verminderen onze CO2-uitstoot in lijn met de 1,5-graaddoelstelling uit het akkoord van Parijs. Hierbij zetten we ons in om onze CO2-uitstoot volgens scope 1 en 2 van het Green House Gas Protocol tot het jaar 2030 met 50% te verminderen, met het jaar 2020 als baseline.

Om dit te bereiken nemen we concrete acties, waaronder:

Image

Elektrificatie wagenpark

Alle nieuw te bestellen auto's van medewerkers zijn elektrisch of hybride. Ook de servicebussen gaan over: momenteel rijden er al elektrische servicebussen rond. De ambitie is dat in 2030 zowel de servicebussen als de auto’s van medewerkers 100% elektrisch zijn

Duurzame productlijn

Onze duurzame Aspire-productlijn bestaat uit hijs- en hefmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen die gemaakt zijn van gerecycled materiaal, zoals PET-flessen. Ook brengen we de volledige levenscyclus van deze producten in kaart aan de hand van lifecycle assessments (LCA’s).

Slim
transport

Transport maakt een belangrijk deel uit van de totale CO2-uitstoot. Daarom brengen we transportbedrijven in kaart en maken we hierin duurzame keuzes. Het doel is om de CO2-emissie tegen 2030 met 50% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2023.

Afvalstromen monitoren

We monitoren de afvalstromen en brengen de hoeveelheid afval in kaart. Waar mogelijk recyclen we afval. Hiervoor werken we samen met gecertificeerde afvalverwerkers.

Klanten informeren

We versterken de duurzaamheid verder door onze klanten te informeren over het correct gebruik van de middelen die we verstrekken. Correct gebruik verlengt immers de levensduur van de producten. We geven trainingen in het gebruik én bieden kennismiddelen aan. Zoals webinars, podcasts en kennisdossiers. Zo gaan onze producten langer mee. Ook dat draagt bij aan duurzaamheid.
 

Duurzame toeleveringsketen: gedragscode voor leveranciers

Ook van onze leveranciers verwachten we dat ze verantwoord omgaan met het milieu. Zodat we samen de wereldwijde duurzaamheidsuitdaging aangaan. Om dit te waarborgen, tekenen al onze leveranciers onze ‘Code of Conduct’. Deze is gebaseerd op internationaal erkende normen voor milieu, mensenrechten, arbeidsomstandigheden en anticorruptie.
 

Lokale aanwezigheid

Om kwaliteit en duurzaamheid tijdens de productie van onze producten in Azië te garanderen, heeft Mennens’ moederorganisatie Axel Johnson International een lokaal kantoor in Ningbo, China. Onze lokale vertegenwoordigers werken nauw samen met onze leveranciers en begeleiden deze zodat ze aan onze eisen voldoen. Door lokaal aanwezig te zijn, kunnen we de productie controleren en systematisch aan een verantwoorde productie, goede arbeidsomstandigheden en mensenrechten werken – geheel volgens onze gedragscode.


Maatschappelijke betrokkenheid

Onze (lokale) omgeving dragen we een warm hart toe. Dit zien we als kans om een positieve bijdrage te leveren aan onze wereld.

Diversiteit en inclusie

Mennens omarmt verschillen en hecht veel waarde aan een divers personeelsbestand. Want variatie in ideeën, achtergronden, overtuigingen en culturen leidt tot een breder perspectief en vernieuwende inzichten.

Veiligheid en gezondheid

De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en onze klanten staat op één. We nemen doorlopend maatregelen om dit te waarborgen en beschikken over talrijke ISO-, EKH- en VCA-certificaten.