In een RI&E (risico inventarisatie & evaluatie) rapport wordt omschreven welke maatregelen getroffen moeten worden om bij werken op hoogte aan uw pand de risico’s op vallen uit te sluiten.

U krijgt een volledig overzicht van alle systemen en middelen die nodig zijn om medewerkers veilig op hoogte rondom uw pand te laten werken.

Bovendien kunnen wij naar wens een handboek samenstellen voor uw medewerkers waarin omschreven wordt welke risico’s er zijn en hoe men op een veilige manier te werk gaat.