In je zoektocht naar de juiste valbeveiligingsmiddelen krijg je te maken met een groot aantal opties. Hierbij maken we onderscheid tussen collectieve valbeveiliging en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor valbeveiliging. Wanneer gebruik je wat? In dit dossier zetten we de belangrijkste toepassingen op een rij. Met deze keer: collectieve valbeveiliging. 

Als het gaat om valbeveiliging heeft collectieve valbeveiliging altijd de voorkeur boven persoonlijke beschermingsmiddelen. Collectieve beveiliging is namelijk minder foutgevoelig, beschermt iedereen en is eenvoudig te gebruiken (eventueel na een korte instructie).

 

Wanneer is collectieve valbeveiliging verplicht?

Collectieve valbeveiliging is verplicht in situaties waarbij een bronaanpak niet mogelijk is. Dan is de eerstvolgende stap is dan het toepassen van collectieve valbeveiliging. Dit is een verplichting vanuit de arbeidshygiënische strategie. 

Collectieve valbeveiliging: toepassingen op een rij

Kooiladder 

Met een kooiladder klimmen medewerkers veilig de hoogte in, op machines, gebouwen en daken. Bij uitglijden of een misstap vallen zij dankzij de beperkte diameter van de kooi niet naar achteren, maar komen zij tegen de kooi aan - die de val vervolgens breekt. Aangezien je nooit tegelijkertijd beide handen en voeten loslaat, kun je je altijd ergens aan vasthouden bij deze vorm van collectieve valbeveiliging. 

Hek- of leuningwerk 

Deze collectieve valbeveiliging is zeer veilig en wordt veel toegepast bij (tijdelijke) werkzaamheden op daken en andere platte vlakken. Bij normaal gebruik van een hek- of leuningwerk kunnen medewerkers namelijk nooit vallen. Er zijn semipermanente hekwerken en tijdelijke hekwerken verkrijgbaar. Welke je nodig hebt, hangt af van de toepassing.

Vangnet

Soms is het raadzaam om een vangnet te spannen, daar waar het gebruik van leuningwerk niet mogelijk of wenselijk is. Bijvoorbeeld rondom daken of steigers, maar ook bij sparingen in vloeren of bordessen. Met een vangnet zorg je dan alsnog voor collectieve veiligheid. Mocht er ondanks de veiligheidsmaatregelen onverhoopt iets misgaan, dan breekt het vangnet een eventuele val alsnog en het beschermt iedereen die eronder aan het werk is.

Hoogwerker

Strikt genomen is een hoogwerker geen collectieve voorziening, toch noemen we ‘m hier omdat er soms valgevaar bestaat. Het leuningwerk biedt in eerste instantie voldoende collectieve valbescherming, maar zodra medewerkers in de hoogwerker gaan reiken, is het zaak dat zij zichzelf vastzetten met persoonlijke beschermingsmiddelen aan de daarvoor bestemde ogen. Welke ogen dat zijn en hoe je je precies vastzet, staat duidelijk omschreven in de norm van de desbetreffende hoogwerker. Laat je hierover goed informeren. 

Vaste steiger 

Een steiger die goed is opgebouwd, geldt ook als collectieve valbeveiliging. Er kunnen meerdere personen tegelijk op werken en het leuningwerk beschermt de gebruiker tegen vallen. Het is uiteraard wel van belang dat deze door een specialist is opgebouwd en dat er een steigerkaart aan hangt. 

Wanneer kiezen voor persoonlijke beschermingsmiddelen?

Soms is collectieve valbeveiliging niet mogelijk bij werken op hoogte. Bijvoorbeeld omdat de locatie of werkzaamheden zich hier niet voor lenen. Dan zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (ook wel persoonlijke valbeveiliging) verplicht. Lees meer over persoonlijke beschermingsmiddelen.
 

Vraag een Safety Scan aan

Ben je benieuwd welke kansen er in jouw organisatie zijn om veilig(er) te werken op hoogte of in diepte met collectieve valbeveiliging? Neem contact met ons! Wij inventariseren alle aandachtspunten op basis van de geldende wet- en regelgeving en stellen aan de hand hiervan een adviesrapport op.