Kunststof hijsbanden zijn uitstekend te gebruiken als de hijslast niet beschadigd mag worden, bijvoorbeeld door een ketting of staalkabel. Kunststof hijsbanden bestaan uit platter, breder en zachter materiaal dat de contactdruk meer verspreidt, waardoor het hijsmiddel de last niet kan beschadigen.

 

Platte hijsband en rondstrop

De twee uitvoeringen die doorgaans het langste meegaan, zijn de platte hijsband en de rondstrop. De platte hijsband is een geweven band met meerdere garens, terwijl een rondstrop (ofwel eindloze hijsband) gemaakt is van één garen. Om de rondstrop hijsband zit altijd een hoes om het garen te beschermen.

Er zit weinig verschil in het gebruik van beide kunststof hijsbanden. Wel is de levensduur (bij normaal gebruik) van een platte hijsband langer dan die van een rondstrop. Daarentegen is de rondstrop soepeler en makkelijker in het gebruik.

Vind jouw expert in kunststof hijsbanden

Uiteraard kennen kunststof hijsbanden meer veiligheidsregels. Bij Mennens adviseren we je graag over de juiste toepassing voor jouw situatie.

One-way slings

De derde uitvoering is voor éénmalig gebruik: de one-way slings. De werkfactor van deze kunststof hijsband ligt 50% lager dan die van de platte hijsband en de rondstrop. Dit maakt one-way slings vooral geschikt voor het hijsen van materialen die eenmalig getransporteerd moeten worden naar de bouw. Denk hierbij aan bewapeningsstaal voor in de betonfundering. Dit wordt vanuit de fabriek geleverd met one-way slings en als ze ergens op het bouwterrein liggen, dienen deze one-way slings weg gegooid te worden.

Veiligheidsregels van one-way slings

De verlaagde werkfactor is één van de aandachtspunten van deze hijsband. Ook hijsen medewerkers er soms evenveel en even vaak mee als een platte hijsband of een rondstrop. En de one-way sling is daar niet voor bedoeld, met als gevolg dat de hijsband wordt overbelast en kan breken.

Hijs niet langs scherpe randen

Het belangrijkste aandachtspunt bij kunststof hijsbanden is een scherpe rand op de hijslast. Deze hijsmiddelen zijn hier heel gevoelig voor. En hoe scherper de rand, hoe sneller de kunststof hijsband insnijdt. Wanneer spreken we over een scherpe rand? Als de radius van een hoek kleiner of gelijk is aan de dikte van de hijsband.

Laat je hijsmiddelen keuren

Aangezien we een EKH-erkend keurbedrijf zijn, kun je ook bij ons terecht voor de jaarlijkse inspectie van je hijsbanden en de vierjaarlijkse beproeving van de bijbehorende haken.

Ongevallen voorkomen

Snijdt een hijsband tegen een scherpe rand, dan kan het hijsmiddel breken. Dit is volgens de Monitor arbeidsongevallen 2021 de oorzaak van 8% van de bedrijfsongevallen. Dit onderzoek vond plaats in 2020 en 2021.

Dus, zie je scherpe randen op de hijslast, leg dan een beschermende hoes om je kunststof hijsband. Je kunt ook randbescherming gebruiken, waardoor de rand veel ronder wordt en de hijsband dus niet meer kan insnijden. Welke beschermingsmiddelen het beste werken, is afhankelijk van de hijssituatie. Kun je bijvoorbeeld moeilijk bij de scherpe randen, dan is een hoes om de hijsband beter.

 

Controleer op beschadigingen

Voordat je gaat hijsen met een hijsband, is het belangrijk om het hijsmiddel na te kijken op beschadigingen. Dit zijn de beschadigingen waar je op kunt letten:

  • Insnijding: is de hijsband in de breedte meer dan 10% ingescheurd, dan is de hijsband per definitie afgekeurd.
  • Webbing: dit houdt in dat de weefdraden doorgesneden zijn, waardoor de hijsband niet meer op de juiste manier bij elkaar gehouden wordt.
  • Lussen: zijn de lussen heel of beschadigd?
  • Aantasting: is de hijsband aangetast door zuren of spetters? Dan zitten er gaatjes in het kunststof.

 

Controleer of het label op de hijsband zit

Het label is een ander belangrijk criterium om je hijsband te mogen gebruiken. Ontbreekt het label op de hijsband, dan is deze per definitie afgekeurd, ongeacht de staat van de hijsband. Het label bevat namelijk essentiële informatie over de hijsband, bijvoorbeeld de bijbehorende norm. Voor platte hijsbanden geldt de norm NEN-EN-1492-1 en voor de rondstrop geldt de norm NEN-EN-1492-2.

 

Neem de aanslagwijze en -factoren in acht

Het belangrijkste op het hijsbandlabel zijn de aanslagwijze en -factoren. Deze geven aan wat de verliesfactor is bij iedere manier van aanslaan. Een voorbeeld: leg je een lus om de last heen, dan verlies je 20% van de werklast. Houd daar rekening mee.

 

Gebruik de juiste haak

Het komt wel eens voor dat medewerkers een te grote hijsband in een te kleine haak leggen. Dit hijst niet prettig, omdat de punt van de haak in de lus van de hijsband wringt. Gebruik dus een haak die groot genoeg is voor de hijsband.

 

Leg geen knopen in hijsbanden

Als je een grote hijsband gebruikt, is deze soms te lang voor de ruimte tussen de hijslast en de kraan. Is dit het geval, dan kun je het beste de lange hijsband vervangen voor een kortere. Leg vooral geen knoop in de lange hijsband om deze korter te maken. Ook is het niet toegestaan om twee korte hijsbanden in elkaar te lussen om de juiste lengte te krijgen.

In zo’n knoop ontstaat veel warmteontwikkeling en wrijving. Hierdoor loopt de krachtenverloop in de hijsband heel anders. Dit vergroot de kans dat de hijsband ver onder zijn breuklast al breekt.

 

Let op de buitenhoek

Net als bij staalkabels en kettingwerk, hijs je met hijsbanden verticaal of in een bepaalde hoek. De kracht die deze hoek uitoefent, is voor ieder hijsmiddel hetzelfde. Wanneer deze kracht te groot wordt, is de kans op ongelukken groter. Zorg er dus voor dat de buitenhoek van de hijsbanden niet groter is dan 60 graden.

Kennisdossier Veilig Hijsen

Hijsgereedschappen en -middelen correct gebruiken. Lasten aanslaan. Controle, inspectie en keuring. Hoe doe je dit veilig en verantwoord?