Cijfers liegen niet. Er zijn nog te veel ongelukken bij het werken in besloten ruimten te betreuren. In 2015 zijn maar liefst 11 doden bij ongevallen gerapporteerd bij het betreden van besloten ruimten. Bij werken in besloten ruimten is het gebruik van valbeveiliging van groot belang. Bij dit type werkzaamheden met een verhoogd risico is zelfs valbeveiliging met een reddingsfunctie onmisbaar. 

Werken in een besloten ruimte en weten wat te doen in het geval van een noodsituatie, is te trainen. In situaties waarbij toegang moet worden verkregen tot of reddingswerk moet worden verricht in besloten ruimten, moet veiligheidsapparatuur snel en zonder haperen werken. Besloten ruimten variëren in grootte, vorm en locatie. Er bestaat geen standaardoplossing of gebruikelijke toepassing. 

Wel bestaat goed advies, kwalitatieve hoogwaardige producten en training om medewerkers goed voorbereid, zelfverzekerd en veilig in besloten ruimten te laten werken. Ongelukken zijn niet altijd te voorkomen, maar men is er wel beter op ingericht om reddend en handelend op te treden. Werken in besloten ruimten vereist meestal specifieke valbeveilgingsmiddelen, dat een werkgever de plicht heeft te zorgen voor een gedegen training voor haar medewerkers zodat zij de werkzaamheden kunnen uitvoeren en met deze middelen kunnen werken. 

Conform Arbowet (Artikel 8), PBM gebruikersrichtlijn 89/656 en gebruiksaanwijzing is werkgever dit altijd verplicht te verzorgen bij gebruik persoonlijke valbeveiliging. Van belang is dat uw werkgever voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en ervoor zorgt dat de werknemers einde dag weer veilig thuiskomen! 

wat is een besloten ruimte

Wat is een besloten ruimte?

De definities van een besloten ruimte verschillen van land tot land (zie relevante nationale regelgeving), maar de gemeenschappelijke criteria hebben vaak betrekking op:

 • Een ruimte die grotendeels of geheel omsloten is
 • Die gevaren voor gezondheid en/of veiligheid bevat
 • Die niet is ontworpen voor continu verblijf door een werknemer
 • Die over beperkte mogelijkheden beschikt om deze te betreden en te verlaten
 • Een ruimte die groot genoeg is om volledig te betreden en er de toegewezen werkzaamheden uit te voeren
 • Die een beperkte luchtcirculatie kent
   

Wat zijn de unieke uitdagingen in besloten ruimten?

Geen twee besloten ruimten zijn precies hetzelfde. Het type, de grootte en de gevaren verschillen sterk, net zoals de verschillende normen, regels en bedrijfsbeleidsregels die van toepassing kunnen zijn op de verschillende werkomgevingen.

     

Veelvoorkomende vormen van besloten ruimten

Veilig in en uitgaan begint met het identificeren van de werkruimten:

 • Opslagtanks
 • Duikers
 • Tunnels
 • Liftschachten
 • Luchtkanalen
 • Sleufbeschoeiing
 • Nutsruimten

 

Waar besloten ruimten worden aangetroffen

Veilig werken in besloten ruimten is universeel, maar diverse industrieën kennen hun eigen uitdagingen:

 • Farmaceutische productie
 • Chemische productie
 • Productie van levensmiddelen en dranken
 • Olie en gas
 • Afvalwaterbehandeling

Gevaren in besloten ruimten

Veel verschillende soorten gevaren worden aangetroffen in besloten ruimten, ongeacht of ze inherent aan de ruimte zijn of worden veroorzaakt door de taak die wordt uitgevoerd. Veelvoorkomende potentiële risico's zijn:

 • Brand en/of ontploffing
 • Extreme temperaturen
 • Bewustzijnsverlies of verstikking door de omgeving (inclusief tekort aan zuurstof, stof die verstikking veroorzaakt en giftige omgevingen)
 • Verdrinking
 • Bedelving

Werk je in een besloten ruimte?

Dan is het gebruik van valbeveiliging inclusief training en instructie verplicht. En dat is niet zomaar. Jaarlijks vallen er namelijk zo’n 90 doden tijdens werk in besloten ruimten. Deze cijfers liegen er niet om.Besloten Ruimten trainingen

Training is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat personen die besloten ruimten betreden, aanwezigen, supervisors en reddingswerkers zich bewust zijn van de gevaren die in besloten ruimten kunnen ontstaan en de juiste training krijgen om hun werk veilig uit te voeren. Wij helpen werkgevers om aan de trainingseisen te voldoen, door een compleet pakket trainingen voor besloten ruimten aan te bieden onder leiding van een ervaren trainer.

 


 

Assortiment valbeveiliging- en reddingsmiddelen

Mennens biedt een zeer uitgebreid assortiment valbeveiliging- en reddingsmiddelen voor het betreden en verlaten van besloten ruimten.