Het internet der dingen (Internet of things; IoT) heeft de laatste paar jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt, waarbij talloze toepassingen hierop werden aangesloten. Tegenwoordig is het mogelijk om veel verschillende variabelen op een machine te volgen en deze te bekijken op uw PC of smartphone. 

Hoewel het mogelijk is om bijna alles te volgen, zijn toepassingen waarmee staalkabels worden gecontroleerd nog geen gemeengoed in de branche. 

Grote en kleine kabels kunnen een cruciale rol spelen in de dagelijkse werkroutine. Ze hijsen vaak iets op dat waardevoller is dan de feitelijke kosten van de kabels zelf. Hun strategisch belang komt naar voren in de productielijn, waar een werkonderbreking vanwege een kapotte kabel honderdduizenden euro's per uur kan kosten. Deze kabels moeten 7 dagen per week, 24 uur per dag worden gecontroleerd. In dit artikel leggen we uit wat het belang is van de voorspellende analyse en het drempelwaarde-alarm via een permanente installatie.

 

Het permanent systeem 


Een permanente installatie bestaat uit een vast apparaat, een lokaal acquisitiesysteem en IoT-controle. Het systeem moet in permanente installatie bestaat uit een vast apparaat, een lokaal acquisitiesysteem en IoT-controle. Het systeem moet in een stabiele positie worden geïnstalleerd om gedurende de volledige levenscyclus van het apparaat een correcte werking te garanderen (zie afbeelding hieronder). Door op deze manier te voorkomen dat een kabel breekt, is het mogelijk om een productieonderbreking en schade aan personen en goederen te vermijden.

Deze oplossing wordt gevormd door een MRT-sensor die op de kraan is geplaatst, welke de kabelconditie continu controleert, gecombineerd met een intelligente unit die een beschrijvende parameter berekent voor de kabelstatus. Deze parameter wordt over het netwerk naar een datacenter verstuurd (bijv. via Wi-Fi). Dat datacenter kan in dezelfde locatie gevestigd zijn, maar dat hoeft niet. Wanneer er een inspectie vereist is, wordt het onderhoudsteam gealarmeerd. Tegelijkertijd is het zo dat de technicus bij het uitvoeren van de routinecontrole van tevoren weet wat de conditie van de kabel is. Zo kan hij zijn taak optimaal uitvoeren.

1.   Meter & drempelwaarden voor alarm

De inspectiegegevens worden dagelijks naar het inspectiecentrum verstuurd. Dit kan via een app gebeuren of via een HTML-pagina.
De technici die deze pagina openen, kunnen de status van de kabel aflezen op een meter. 

Elk gekleurd gebied geeft een gedefinieerde status van de kabel aan:

  • Groen: De kabel is in goede conditie
  • Geel: Vraag de technici om een nadere inspectie
  • Rood: Leg de fabriek stil (en ga uitsluitend verder onder begeleiding van een technicus)

Telkens wanneer de wijzer van de kabeltest in een ander gebied van de meter komt, kan een waarschuwing naar de afdeling onderhoud worden gestuurd door middel van een SMS-bericht, e-mailbericht, enz.
 

2.   Voorspellende analyse

Een voortdurende controle garandeert dagelijkse kabelstatusgegevens. Op basis hiervan kan de technicus een voorspellende analyse opstellen.

De kabelstatus kan van dag tot dag worden geëvalueerd, waarbij een bijbehorende grafiek wordt opgebouwd (Afbeelding 3.). De horizontale as van de volgende grafiek geeft het tijdsverloop aan, terwijl op de verticale as het voltage is uitgezet. Elk punt geeft een specifieke conditiestatus van de kabel weer. Hoe slechter de kabel wordt, des te steiler de curve oploopt. Door dit verloop van de defecten te analyseren, kan de inspecteur het juiste moment bepalen waarop de kabel moet worden vervangen. Zo wordt de levenscyclus van de kabel optimaal benut.