Veilig werken op hoogte doe je met goedgekeurde PBM


Volgens de arbo-wet (Arbeidsomstandighedenbesluit; Artikel 7.4a. Keuringen & NEN-EN 365 norm) dienen persoonlijke valbeveiligingsmiddelen als valharnassen, vallijnen, lijnklemmen, vangwagens, etc. minimaal eens per jaar te worden gekeurd. Het keuren van de meeste PBM dient te worden uitgevoerd door een aantoonbaar bevoegd persoon. Voor sommige producten (o.a. valblokken) en systemen dient de inspecteur door de fabrikant te zijn opgeleid en geaccrediteerd.

Namens een groot aantal toonaangevende fabrikanten is Safe Site geaccrediteerd om de verplichte jaarlijkse keuring van producten en systemen te mogen uitvoeren. We zijn specialist in het keuren van valstopblokken van de meest toonaangevende merken. Valbeveiliging keuren kan op locatie of bij ons op één van de Mennens-vestigingen.

Van alle te keuren middelen wordt er een certificaat afgegeven. Voor direct inzicht en downloaden van uw certificaten, werken we met de online applicatie Certif. Je hebt hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Wil je meer informatie over een inspectie en keuring valbeveiliging?

Neem online contact met ons op. Onze experts helpen je zo snel mogelijk verder.

Inspectie van valbeveiligingssystemen


Onze medewerkers inspecteren op locatie al jouw valbeveiligingsystemen. Dit houdt in dat alle inspectiecriteria worden gecontroleerd en dat er, indien nodig, trekproeven worden uitgevoerd.

Naderhand wordt alles gelabeld en/of gestickerd en ontvang je een certificaat van goedkeuring als bewijs. Bij eventuele afkeur worden de producten gemarkeerd en ontvang je advies voor herstel.

Het juiste adres voor keuring van jouw valblokken


Onze experts beschikken over de certificaten om vrijwel alle valblokken te keuren. We nemen daarmee een unieke positie in Nederland in door de opleiding en accreditering voor het keuren van vrijwel alle gerenommeerde merken. Daarnaast zijn wij in het bezit van het Rode Safety Sign (keurmerk onderhoud valbeveiliging).

Voor een grondige keuring moeten valblokken uit elkaar gehaald worden. Een secuur en specialistisch karwei dat niet iedereen zomaar mag doen. Alleen door de fabrikant getrainde bedrijven en medewerkers zijn hiertoe bevoegd. 

Valstopblokken laten keuren door Mennens

Wil je goed functionerende valstopblokken met een maximale levensduur, voor veilig werken op hoogte? Regelmatig een inspectie van valstopblokken zorgt voor optimale veiligheid bij het werken op hoogte.

Inspectie van (kooi)ladders en hekwerken


(Kooi)ladders en hekwerken hoeven niet jaarlijks gekeurd te worden, maar dienen wel aantoonbaar veilig te zijn. Daarom is het van belang dat een ervaren inspecteur beoordeelt of jouw hekwerk of (kooi)ladder aan de laatste stand der techniek voldoen. 

Bekijk de Safe Site Videopodcast


Over de verplichte jaarlijkse keuring van valbeveiligingsmiddelen.

Michel de Vos in gesprek met Dirk van Blijswijk, productspecialist Valbeveiliging.

 

Inspectie & keuring valbeveiliging aanvragen

Of wens je meer info over inspectie en keuring van valbeveiligingsmiddelen, neem contact met ons op via onderstaand formulier. 


Videotranscriptie Podcast: Keuren van valbeveiligingsmiddelen

00:00:06
Michel: We gaan het in deze podcast hebben over het keuren van valbeveiliging en specifiek valstopblokken. Dirk, kun je daar wat meer over vertellen?

00:00:14
Dirk: Ja, zeker. Het keuren van valbeveiliging is een dienst die wij aanbieden. Als je dat wil keuren, moet je conform de wet een competent persoon zijn. De wet zegt dat arbeidsmiddelen periodiek gekeurd moeten worden. Als je naar valbeveiligsmiddelen kijkt, is er een norm waarin staat dat het ten minste één keer per 12 maanden gekeurd moet worden. Er is altijd een beetje een discussie over keuren en inspecteren. Wij noemen het keuren omdat inspectie een visuele inspectie is door de eindgebruiker, dat staat ook in die norm benoemd. Dat moet die eindgebruiker voor elk gebruik doen. Bij het keuren geven wij een certificaat af. Ook al is het keuren van de meeste persoonlijke valbeveiligingsmiddelen ook alleen maar een visueel. Dan is er niet heel veel verschil tussen de eindgebruiker visuele check en wat wij doen. Aan de andere kant, je noemde net valstopblokken. Valstopblokken is wel een apart product. Dat staat ook in die 1365 benoemd. Als producten bijzonder zijn, complex, en dan staat er echt zoals bijvoorbeeld valstopblokken, dan dient de keurende partij opgeleid te zijn door de producent.

00:01:30
Michel: Oké, helder. Zo'n certificaat die wordt afgegeven, hoelang is die geldig?

00:01:36
Dirk: Eén jaar. Het is net als een apk van je auto eigenlijk. Het is een beetje lastig om het geld te noemen. Het moet ten minste één keer, ten minste één keer, per twaalf maanden gekeurd worden. Sommige producenten zijn daar heel helder over en die zeggen van afhankelijk van het gebruik kan het zijn dat je het na een week alweer moet keuren. Als het bijvoorbeeld in een hele vieze omgeving wordt gebruikt of als er gelast wordt bij de werkzaamheden. Daar kunnen natuurlijk lasspetters op komen met de brandplekken. Dus het certificaat dat wij afgeven van een keuring is een momentopname. Daar staat op: de volgende inspectie moet plaatsvinden voor de datum na een jaar. Er zijn ook wel eens bedrijven die er een sticker op plakken waarop staat ''Goedgekeurd tot...''. Dat kan helemaal niet, want niemand weet wat er de dag erna of de week erna mee gebeurd. Dan zie je ook wel dat er een groot verschil is tussen de keurende bedrijven. De ene neemt het heel serieus en dan kijk ik naar dat keuren van die valstopblokken bijvoorbeeld. Wij zijn opgeleid voor heel veel merken. Die staan ook op onze website. Daar hebben we daadwerkelijk de certificaten voor en daar volgen we ook incidenteel of periodiek, een beetje wat de producent zegt, de herhalingstrainingen voor. Daarbij worden we getraind om die blokken open te maken, helemaal uit elkaar te halen, reminstellingen te wijzigen, spareparts te vervangen. Con-collega's bieden dit ook aan, maar die zijn niet opgeleid. Wat resulteert in sommige gevallen dat er echt direct een sticker wordt geplakt op zo'n blok. Er wordt naar de buitenkant gekeken. Ziet hij er goed uit? Prima! Sticker erop. In sommige gevallen wordt er misschien nog wel een keertje aan getrokken, waarbij zo'n kabel die in- en uitrolt en als je hard aan trekt, moet die vast slaan. Nou, dat noemen ze een functiecheck. Nu wil het nog wel eens zijn dat ze die functiecheck wel doen maar het echt openmaken van die blokken, dat mogen ze niet en ze kunnen het vaak ook niet omdat ze niet het juiste gereedschap hebben. Dat is wel een een aandachtspuntje voor de eindgebruiker.

00:03:36
Michel: Helder.

00:03:37
Dirk: Bij het keuren van valblokken en valbeveiliging in het algemeen. Check dan of de partij die het keurt ook daadwerkelijk mag keuren en vragen om het certificaat.

00:03:46
Michel: Wat is dat strafbaar als je dat niet hebt?

00:03:49
Dirk: Ja, ik ben geen jurist. Ik vind het vanuit veiligheidsoogpunt gewoon not done. Als ik kijk naar onszelf, wij investeren daar geld en tijd in. Als con-collega's dat dan niet doen, is dat in ieder geval onwenselijk. Ik weet niet of dat strafbaar is.

00:04:12
Michel: Ja, veiligheid staat dus gewoon boven aan. Dat is belangrijkste.

00:04:14
Dirk: Ja, er hangen mensen aan, dus het product moet goed zijn. En als jij dan denkt van joh, er zit een keuringssticker van een partij.. De eindgebruiker stuurt het niet naar de partij om te laten keuren. Dat doet iemand van inkoop of iemand van de technische dienst dus een eindgebruiker krijgt een product terug waar een keuringsstickers op zit dus die denkt van ja, ik ga er wel gebruiken. Die visuele inspectie voor gebruik moet gedaan worden, maar ook heel veel gebruikers doen dat niet. Die pakken zo'n ding en gaan ermee aan de slag. Als het dan faalt en het moet op dat moment je leven beschermen, dan zijn we verder van huis.

00:04:47
Michel: Absoluut. Is er een keurmerk in Nederland?

00:04:50
Dirk: Ja, er is een keurmerk. Dat is nog een relatief onbekend keurmerk. Dat heet het rode Safety Sign. Dat is een keurmerk wat een aantal jaar geleden door de branchevereniging van PBM specialisten is opgericht. Die gaat ook primair over het keuren van valstopblokken, omdat we daarbij merkten dat daar gewoon veel onduidelijkheid over was. Iedereen doet dat maar, de eindgebruiker vraagt eigenlijk ook niet van mag je het keuren? Onbekend maakt onbemind. Dat keurmerk zit in een stichting, stichting Safety Sign. Daarvan hebben ze het gele Safety Sign. Dat gaat over face fittesten van adembescherming.

00:05:32
Michel: Oké.

00:05:32
Dirk: En ze hebben het groene Safety Sign, dat gaat over PBM adviseur. En dan het rode Safety Sign voor het keuren van valbeveiliging. Daar gaat de komende tijd vanuit de brancheorganisatie, VVGW, wel meer aandacht voor komen.

00:05:45
Michel: Dat is goed.

00:05:45
Dirk: Omdat we als branche PBM breed merken dat het keuren van valbeveiligingsmiddelen echt wel ondergeschoven kindje is.

00:05:52
Michel: Ja, helder. Als gecertificeerd bedrijf of opgeleid bedrijf, mag je dan ook alle merken keuren in Nederland?

00:06:01
Dirk: Nee, je mag het uiteraard alleen maar het merk of merken keuren waar je voor opgeleid bent door de producent.

00:06:06
Michel: Oh, ja.

00:06:08
Dirk: Het komt wel eens voor dat wij als specialist een merk tegengekomen wat we niet kennen. Dan bellen we altijd naar die producent toe van joh, we hebben jullie een blok. Wie mag dit keuren in Nederland? Soms zijn er partijen die dat mogen. Dan sturen we het netjes naar die partij toe. Soms zegt van een producent van dat wordt bij dat en dat bedrijf in India of China gemaakt en jullie mogen al merken keuren die daar ook worden gemaakt en het is het is geen ander blok, het is hetzelfde product. Dan krijgen we een schrijven vanuit die producent en dan zeggen ze van ja, jullie zijn er toch al voor opgeleid, dan mag je het keuren. Maar het wordt inderdaad ook wel eens gezegd van dat we niet mogen doen en dan dan doen we het ook niet.

00:06:47
Michel: Helder. Ik weet genoeg. Dank je wel. Heb je nog aanvullende punten?

00:06:52
Dirk: Nee, dank je wel voor dit interview.