De juiste wet- en regelgeving


Het inspecteren van staalkabels is een wettelijke verplichting vanuit de Machinerichtlijnen. Naast de dagelijkse controle is een inspectie minimaal jaarlijks verplicht. Mennens neemt je deze zorg graag uit handen. Onze inspecteurs zijn VCA en EKH-gecertificeerd, inspecteren volgens de ISO 4309 en/of NEN 3233 en worden continu bijgeschoold. 


Mennens is erkend door de vereniging Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen (EKH). De EKH: 

 • stelt strikte werkvoorschriften en inspectieschema’s op, gebaseerd op o.a. NEN-EN, ISO en Machinerichtlijn
 • geeft opleidingen en certificeert inspecteurs
 • laat zichzelf certificeren door een onafhankelijk keuringsinstituut (D.N.V.)

 

Gecertificeerde inspecteurs

Al onze inspecteurs zijn VCA-gecertificeerd en werken volgens de voorschriften van de EKH. Mennens wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door deze brancheorganisatie. 

 

Hoe verloopt een staalkabelinspectie?


Tijdens de inspectie checkt onze inspecteur de staalkabel op verschillende punten. Dit doen wij volgens de daarvoor geldende normen. Hierbij controleren we de staalkabel op: 

 • diameter 
 • slijtage
 • corrosie 
 • kabelslaglengte 
 • vervorming
 • draadbreuken
 • de status van de schijven en trommel
 • invloeden van buitenaf (schade)

Let op: een inspectie van staalkabel is altijd visueel en een momentopname. Een inspectie zegt dus iets over de toestand van de staalkabel op dát moment. Het is vanzelfsprekend van belang om doorlopend alert te blijven op de toestand van de kabel, ook ná de inspectie (dit is ook een verplichting vanuit de Machinerichtlijnen).

 

Inspectierapport

Na afloop van de inspectie ontvang je van ons een uitgebreid inspectierapport. Hierin is de kabel op bovengenoemde punten getoetst en staat een weergave van de toestand van je kabel op dat moment. In geval van afwijkingen geven we je graag advies over hoe te handelen. 

Bekijk de Mennens Video Podcast 'Keuring en inspectie van staalkabels'. 


Een Video Podcast over het belang van jaarlijkse keuring en inspectie van staalkabels. Veilig werken is essentieel als je met hijs- en hefmiddelen werkt. Een jaarlijkse inspectie is zelfs verplicht. Mennens voert alle (verplichte) inspecties en keuringen uit en zet veiligheid voorop. 

Michel de Vos in gesprek met Frits van Boetzelaer, productspecialist staalkabel.

[hubspot]

 

Meer weten over staalkabels


 

Videotransript Podcast 'Keuring en inspectie van staalkabels'.


00:00:06
Michel: In deze podcast gaan we het hebben over het keuren van staalkabels. Waarom is het verplicht, Frits?

00:00:16
Frits: Keuren van kabels is een verplichting. Dat wil zeggen, dat staat in de machinerichtlijnen dat de kabels minimaal één keer per jaar geïnspecteerd moeten worden, gekeurd moeten worden. Daar is wat verwarring over keuren en inspecteren. Een kabel kan je in principe niet keuren. Keuren, is eigenlijk het beproeven.

00:00:38
Michel: Oké.

00:00:38
Frits: Het testen. En kabels kan je alleen visueel inspecteren. En wel om de volgende reden: kabels mogen maximaal op hun werkbelasting belast worden. En als ik nou naar een ketting kijk, die mag je twee keer op z'n werkbelasting belasten, en een kabel maximaal zijn werkbelasting net als hijsbanden.

00:01:00
Michel: Oké. En wat zegt zo'n inspectie?

00:01:03
Frits: De inspectie is een momentopname. De wet schrijft voor, dat je minimaal één keer per jaar moet inspecteren, en daarnaast heb je ook nog de dagelijkse controle. Dus volgens de norm heb je drie stappen.

00:01:17
Michel: Mm-hmm.

00:01:18
Frits: Je hebt de dagelijkse controle.

00:01:20
Michel: Ja.

00:01:20
Frits: Dat kan je vergelijken met het controleren van de remlichten van de auto. Dus als een kraandrijver op z'n hijskraan gaat zitten, dan moet die kijken naar zijn kabel en de rest van de installatie.

00:01:28
Michel: Ja.

00:01:30
Frits: Daarnaast heb je minimaal jaarlijkse inspectie. Minimaal jaarlijks wilt zeggen afhankelijk van het gebruik. Als jij in ploegendienst werkt en die kraan wordt 24 uur per dag, zeven dagen in de week gebruikt, dan zul je vaker moeten inspecteren.

00:01:47
Michel: Ja.

00:01:47
Frits: Maar gebruik je 'm incidenteel of één keer per dag, dan is jaarlijks voldoende. Dat moet ook vastgelegd worden. Dus wie wat gedaan heeft en wat u geconstateerd heeft.

00:01:59
Michel: En als het goedgekeurd is, krijg je een certificaat?

00:02:04
Frits: Nou ja, een certificaat. Dan krijg je een testrapport, een verklaring dat die geïnspecteerd is. En dat is een visuele inspectie.

00:02:14
Michel: Oké. Hoe gaat zo'n jaarlijkse inspectie? Hoe ziet dat eruit?

00:02:18
Frits: De monteur doet dat aan de hand van de norm. De ISO 4309. Dat is de meest recente norm die daarvoor gebruikt wordt. Internationaal de norm. En daarnaast heb je ook nog de NEN 3233. Dat is ook een Nederlandse norm. Daarin wordt er gewerkt met waarderingscijfers. Daar ben ik zelf nogal een voorstander van, want het is een momentopname, maar de keerzijde is: je moet ook een periode verder.

00:02:52
Michel: Ja.

00:02:53
Frits: En daar is heel veel verwarring over. Een kabel wordt geïnspecteerd en is op dat moment nog goed. Maar in elk geval, kom ik over een jaar pas weer terug, en is die kabel dan nog voldoende? Of denk je van: "Nou, met een half jaar kan die wel eens zo slecht zijn." En de ISO 4309, het is goed of het is fout. Het is goedgekeurd of het is afgekeurd.

00:03:19
Michel: Ja.

00:03:20
Frits: En als je naar de NEN kijkt, dan heb je waarderingscijfers. En dan gaan ze van één tot en met vier, dan heb je één keer een vier, dan is het afkeur.

00:03:31
Michel: Mm-hmm.

00:03:31
Frits: En heb je een totaal van zes? Dan is het ook afkeur.

00:03:35
Michel: Is het ook afkeur?

00:03:36
Frits: Waar komt die totaal van zes vandaan? Je keurt op een aantal facetten: de diameter, de slijtage, corrosie en draadbreuken. En ieder punt krijgt een cijfer, en daar kun je dus van nul tot en met vier hebben. En als je één keer een vier, dan is het afkeur. En als je een totaal van zes hebt, is het ook afkeur.

00:03:59
Michel: Is het ook afkeur. Helder. Jij zit al jaren in het vak. Je hebt veel kennis van staalkabel. Wat maakt het inspecteren van een kabel nou zo leuk?

00:04:10
Frits: Ja, het is een virus. Je vindt dat het hele hijs- en hef kabel.  Ik zeg altijd gekscherend. Je zit er of een week, of je zit de rest van je leven. Je vindt het leuk of je vindt het niet leuk. Kijk, als jij op een verjaardag bent en je gaat praten over het feit dat jij Apple telefoons of Samsung verkoopt, dan hou je de mensen aan je lip. En een kabel, dan denken ze: "Ja, waar gaat dit over?"

00:04:39
Michel: Ja.

00:04:39
Frits: Maar de ervaring leert wel, als je daarover gaat vertellen, dat mensen het wel interessant vinden. Maar het moet je pakken. En ik zeg altijd: "De kabel is letterlijk en figuurlijk grijs." En dat is hier ook. Het is geen makkelijk vak.

00:04:56
Michel: Nee. Nou begreep ik dat de technische mensen, het inspecteren van staalkabels lastig vinden.

00:05:03
Frits: Ja.

00:05:03
Michel: Dat gaf je eerder aan. Waarom?

00:05:08
Frits: Ja, leuke vraag. Mensen, monteurs, vertegenwoordigers, lopen vaak om kabel heen. Je krijgt vaak te maken met mensen die toch behoorlijk van kabel weten, dat ze er ook mee werken.

00:05:22
Michel: Mm-hmm.

00:05:23
Frits: En wat ik net zei: "Je kabel is grijs." Letterlijk en figuurlijk, en dat is met keuren ook. Het is niet zwart of het is wit. Het zit er vaak tussenin. En dat vinden mensen moeilijk te beoordelen. Ik heb er een verhaal over geschreven.

00:05:41
Michel: Ja.

00:05:42
Frits: Ik heb een boekwerk: Er zit een kink in de kabel.

00:05:44
Michel: Oh, leuk.

00:05:44
Frits: En een onderdeel ervan is: Inspecteren, is dat een vak? Ja, inspecteren is een serieus vak, het is moeilijk. Mensen vinden het lastig. Je hebt tal van verschillende kabelconstructies. Je hebt verschillende normen.

00:06:00
Michel: Ja.

00:06:02
Frits: Draaivrij, niet draaivrije kabels, hoe ga je dat beoordelen? Hij kan wel afgekeurd zijn, maar die klant is erbij gebaat dat die weet, of ik nog een periode verder kan of niet.

00:06:13
Michel: Ja.

00:06:14
Frits: En dat vinden mensen heel vaak, heel moeilijk in te schatten.

00:06:19
Michel: Helder. Ik ben wel geïnteresseerd in jouw boek: Kink in de kabel. En misschien de lezers of de kijkers ook. Is dat ergens te bestellen? Komt dat binnenkort-? Of is dat puur voor jou?

00:06:27
Frits: Nee. Niet puur voor mij, maar dat houden we wel binnen de binnenstoep.

00:06:30
Michel: Ja, snap ik.

00:06:31
Frits: Maar daaruit worden wel presentaties gegeven. We geven wel presentaties over verschillende onderwerpen. Presentaties over het keuren, over het inscheren, over trommels en schijven, het draaien van een onderblok. Daar wordt er wel uitleg over geven. Maar het boekwerk hoort eigenlijk als een verhaal bij een presentatie.

00:06:55
Michel: Helder. Nou, als ik jou zo hoor, is het eigenlijk heel interessant om staalkabels te inspecteren.

00:06:59
Frits: Zeker.

00:07:01
Michel: Jij vindt het heel erg leuk?

00:07:01
Frits: Ja.

00:07:02
Michel: Dank je wel, voor de informatie. En heb je nog aanvullende informatie, of iets wat je wilt delen?

00:07:09
Frits: Op dit moment niet.

00:07:10
Michel: Oké. Dank je wel.