De juiste wet- en regelgeving


Het inspecteren van staalkabels is een wettelijke verplichting vanuit de Machinerichtlijnen. Naast de dagelijkse controle is een inspectie minimaal jaarlijks verplicht. Mennens neemt je deze zorg graag uit handen. Onze inspecteurs zijn VCA en EKH-gecertificeerd, inspecteren volgens de ISO 4309 en/of NEN 3233 en worden continu bijgeschoold. 


Mennens is erkend door de vereniging Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen (EKH). De EKH: 

 • stelt strikte werkvoorschriften en inspectieschema’s op, gebaseerd op o.a. NEN-EN, ISO en Machinerichtlijn
 • geeft opleidingen en certificeert inspecteurs
 • laat zichzelf certificeren door een onafhankelijk keuringsinstituut (D.N.V.)

 

Gecertificeerde inspecteurs

Al onze inspecteurs zijn VCA-gecertificeerd en werken volgens de voorschriften van de EKH. Mennens wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door deze brancheorganisatie. 

 

Hoe verloopt een staalkabelinspectie?


Tijdens de inspectie checkt onze inspecteur de staalkabel op verschillende punten. Dit doen wij volgens de daarvoor geldende normen. Hierbij controleren we de staalkabel op: 

 • diameter 
 • slijtage
 • corrosie 
 • kabelslaglengte 
 • vervorming
 • draadbreuken
 • de status van de schijven en trommel
 • invloeden van buitenaf (schade)

Let op: een inspectie van staalkabel is altijd visueel en een momentopname. Een inspectie zegt dus iets over de toestand van de staalkabel op dát moment. Het is vanzelfsprekend van belang om doorlopend alert te blijven op de toestand van de kabel, ook ná de inspectie (dit is ook een verplichting vanuit de Machinerichtlijnen).

 

Inspectierapport

Na afloop van de inspectie ontvang je van ons een uitgebreid inspectierapport. Hierin is de kabel op bovengenoemde punten getoetst en staat een weergave van de toestand van je kabel op dat moment. In geval van afwijkingen geven we je graag advies over hoe te handelen. 

Bekijk de Mennens Video Podcast 'Keuring en inspectie van staalkabels'. 


Een Video Podcast over het belang van jaarlijkse keuring en inspectie van staalkabels. Veilig werken is essentieel als je met hijs- en hefmiddelen werkt. Een jaarlijkse inspectie is zelfs verplicht. Mennens voert alle (verplichte) inspecties en keuringen uit en zet veiligheid voorop. 

Michel de Vos in gesprek met Frits van Boetzelaer, productspecialist staalkabel.

[hubspot]

 

Meer weten over staalkabels


 

Samenvatting podcast 'keuring en inspectie van staalkabels'


De machinerichtlijnen vereisen dat staalkabels minimaal één keer per jaar geïnspecteerd worden. Er is enige verwarring tussen het keuren en inspecteren van kabels. Een kabel kan visueel geïnspecteerd worden, maar niet echt gekeurd. Het gaat om het testen en inspecteren van de kabel op basis van de staat en kwaliteit.

Inspecties worden uitgevoerd op basis van verschillende factoren zoals het gebruik van de kabel en de toepassing. Er zijn drie stappen bij het inspecteren van staalkabels: de dagelijkse controle, de jaarlijkse inspectie en de periodieke keuring. Afhankelijk van het gebruik van de kabel kan de frequentie van inspecties variëren.

Inspecties zijn belangrijk omdat staalkabels aan slijtage onderhevig zijn en regelmatig gecontroleerd moeten worden om ervoor te zorgen dat ze veilig zijn voor gebruik. Staalkabels worden meestal visueel geïnspecteerd op basis van de ISO 4309-norm.

Tijdens de inspectie worden verschillende aspecten van de kabel beoordeeld, zoals de diameter, het aantal draden en de mate van corrosie. Waarderingscijfers worden toegekend op basis van de staat van de kabel en het totale aantal punten bepaalt of de kabel goedgekeurd of afgekeurd wordt.

Het inspecteren van staalkabels kan een uitdaging zijn voor veel technische professionals vanwege het grijze gebied tussen goed en slecht. Frits benadrukt het belang van expertise bij het uitvoeren van staalkabelinspecties en dat het een gespecialiseerde vaardigheid is.