In de zoektocht naar de juiste staalkabel kom je al snel de termen breekkracht, gebruiksfactor en werklast tegen. Ontdek wat deze termen inhouden en doe je voordeel met onze tips.

 

Breekkracht


De breekkracht is de maximale belasting voordat de staalkabel breekt. Hierbij maken we onderscheid tussen: 

 • Berekende breekkracht
  Dit is de theoretische breekkracht van de samenstellende draden in de staalkabel. Voor de berekende breekkracht wordt er gekeken naar de materiaaldoorsnede in combinatie met de gemiddelde treksterkte van het materiaal. 
   
 • Minimale of werkelijke breekkracht 
  De minimale of werkelijke breekkracht is altijd lager dan de berekende breekkracht. Dit komt door de schroefvormige ligging van de draden (dubbele helix): het zogenoemde slagverlies. Het verschil tussen de berekende en de werkelijke breeklast wordt bepaald door de kabelconstructie en slaglengte van de strengen en kabel. 

 

Zegt de breekkracht alles? 

Vaak wordt aangenomen: hoe hoger de breekkracht, hoe beter de kabel. Toch hoeft dat niet zo te zijn. Een hoge breekkracht zegt bijvoorbeeld niets over vernieling of slijtage door invloeden van buitenaf. De kabelloop en de constructie waarin de kabel wordt toegepast kunnen de levensduur van de staalkabel sterk beïvloeden. 

 

Werklast 


De werklast is de maximale belasting die de kabel mag ondergaan in het dagelijks gebruik. Deze kan variëren per toepassing. 

 

Gebruiksfactor


De verhouding tussen de werkelijke breekkracht en de werklast noemen we de gebruiksfactor. Bij een gebruiksfactor van 10 is de maximaal toegestane belasting een tiende van de minimale breekkracht van de staalkabel. Bij een werkelijke breekkracht van 50 ton, mag de staalkabel bij gebruik 5 ton trekken.

 

Hoe bepaal je de gebruiksfactor? 

De gebruiksfactor van een kabel is in normen vastgelegd. Een greep uit de richtlijnen: 

 • Staalkabels voor hijsen - Gebruiksfactor: 5 
  De gebruiksfactor hangt af van het gebruiksdoel. Voor hijsdoeleinden is de gebruiksfactor voor conventionele kabels een factor 5, voor draaivrije kabels een factor 6.
   
 • Kabelstroppen (tot een diameter van 60 mm) - Gebruiksfactor: 5. 
  Houd hierbij wel rekening met het verlies dat wordt veroorzaakt door de eindverbinding: de zogenoemde verliesfactor. 
   
 • Liften - Gebruiksfactor: 12 (met vang)

[hubspot]

 

Meer weten