Veiligheid voorop dankzij een inspectie en keuring van je hijsmiddelen


Veilig werken is essentieel als je met hijs- en hefmiddelen werkt. Een jaarlijkse inspectie is zelfs verplicht. Mennens voert alle (verplichte) inspecties en keuringen uit en zet veiligheid voorop. 

Mennens is lid van de branchegroep ‘Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen’ (EKH). Al onze keurmeesters hebben ruime praktijkervaring en inspecteren en keuren volgens de EKH-werkvoorschriften. Ook worden zij continu bijgeschoold, door externe instanties én via interne opleidingen.

Vraag een keuring van je hef- & hijsmiddelen online aan 

Neem online contact met ons op. Onze experts helpen je zo snel mogelijk verder.

Inspectie

Tijdens een visuele inspectie controleren we het hijsmaterieel op conditie en eventuele gebreken. Op basis hiervan keuren we het materieel goed of af. 

 

EKH Keuring

Een EKH-keuring gaat verder dan een inspectie. Een keuring is aanvullend onderzoek en kan bestaan uit:

 • Trekproef
  We testen de middelen op de voorgeschreven proeflast in een van onze trekbanken.
   
 • Haarscheurenonderzoek 
  We controleren het materieel op (zeer) kleine scheurtjes. 

 • Niet-destructief onderzoek
  We controleren het materieel op kwaliteit, zonder dit te beschadigen. 

 

EKH werkvoorschriften

Kijk voor meer informatie op de EKH website of samengevat in twee publicaties:

 • het handboek EKH Bedrijfsvoering Hijs- en Hefgereedschap (digitaal te downloaden) en
 • het handboek EKH Bedrijfsvoering Hijskranen (-werktuigen) (eveneens digitaal te downloaden).

Hijsmiddelen keuren op locatie of Mennens-vestiging

Zowel inspectie als keuring (ook trekproeven) kunnen plaatsvinden bij een Mennens-vestiging óf bij jou op locatie. 

Wij inspecteren en keuren: 

Onder de haak (EKH)

 • Kettingsamenstellen
 • Sluitingen
 • Wartels
 • Schalmen
 • Hijshaken
 • Kraanhaken
 • Staalkabelsamenstellingen
 • Balkenklemmen
 • Hijsklemmen
 • Containers
 • Dommekrachten
 • Hijsmagneten
 • Hijsjukken
 • Werkbakken
 • Hand- en rateltakels
 • Staalkabeltakels
 • Sluitingen
 • Staalkabels

Onder de haak (EKH)

 • Heftafels
 • Hefkussens
 • Hijsbanden
 • Oogbouten
 • Hijstraversen
 • Hydraulische vijzels
 • Mechanische vijzels
 • Hijsbandsamenstellen
 • Spanschroeven
 • Stukgoedhouders
 • Kettingwerk
 • Kraanblokken
 • Platenklemmen
 • Loopkatten
 • Sjormiddelen
 • Vorkheftrucklepels
 • Lieren
 • Valgordels en lijnen

Boven de haak (EKH)

 • Bovenloopkranen
 • Halkranen
 • Hijskranen
 • Zwenkkranen
 • Loopkatkranen
 • Onderhangkranen
 • Portaalkranen
 • Takels en takelopstellingen

Extra (niet onder EKH)

 • Valbeschermingsystemen
 • Valstopblokken
 • Kooiladders
 • Trappen
 • Ladders
 • Rolsteigers
 • Snoer aangesloten middelen (NEN3140)
 • Laaddokken

Certif: 24/7 actuele onderhoudsstatus inzien
Als klant van Mennens heb je in de online applicatie Certif altijd toegang tot alle actuele informatie en de onderhoudsstatus van je hijsmaterieel, inclusief certificaten.

 

Keuring hijsmiddelen wetgeving

Bij Mennens houden wij de verplichte keuringstermijnen voor je in de gaten. Je ontvangt automatisch bericht als het weer tijd is. Wij maken hiervoor onder meer gebruik van het International Maritime Organization jaarkleurensysteem: 

Aanbevolen keuringstermijnen
Download hier de aanbevolen keuringstermijnen volgens AI-17 (ArboInformatiebladen Hijs- en hefmiddelen).

Vraag een keuring van je hef- & hijsmiddelen online aan 

Neem online contact met ons op. Onze experts helpen je zo snel mogelijk verder.

Meer informatie bekijk de Mennens Video Podcast


Over het belang van jaarlijks hijsmiddelen keuren en de inspectie van staalkabels. Veilig werken is essentieel als je met hijs- en hefmiddelen werkt. 

Lees ook meer over trekproeven, onderhoud en reparaties, EKH en Certif.

Videotransript Podcast 


00:00:00
Michel: Dag Robert, welkom bij een nieuwe video podcast. We gaan het vandaag hebben over inspectie in z'n algemeenheid, maar voordat we daarover beginnen wil ik graag even weten: wie ben je en wat doe je?

00:00:18
Robert: Mijn naam is Robert Jurgens, ik ben 44 jaar oud en ben sinds maart 2019 werkzaam voor Mennens. Op de vestiging in Hengelo ben ik operationeel manager, wat eigenlijk inhoudt dat ik verantwoordelijk ben voor de afdeling service en inspectie en test and repair. Service en inspectie is de afdeling buitendienst, met ondersteuning de afdelingen van de administratie, werkvoorbereiding, planning, certificering en contracting. Test en repair is eigenlijk de binnendienst, ook in combinatie met ondersteunende afdelingen werkvoorbereiding, planning, administratie en certificering.

00:00:50
Michel: Kortom, je hebt heel veel mensen en werk onder je als ik het zo begrijp?

00:00:54
Robert: Ja, het is wel druk inderdaad.

00:01:00
Michel: Maar wel leuk?

00:01:00
Robert: Ja, absoluut heel leuk.

00:01:00
Michel: We gaan het deze podcast hebben over keuring van hijsmiddelen. Wat houdt een inspectie in?

00:01:09
Robert: Ieder jaar dienen arbeidsmiddelen gekeurd te worden door een onafhankelijke keurmeester. Dit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Daarbij wordt het hefmiddel, of het arbeidsmiddel, gecontroleerd op het identificatienummer en indien nodig aangebracht. Deze moet dan overeenkomen met de technische gegevens en wordt voorzien van een keurigs sticker, een jaarkleur en het wordt vastgelegd in een certificeringssysteem. Daarbij kan een certificaat worden afgegeven, indien gewenst zowel in digitale vorm als in een hard copy vorm.

00:01:44
Michel: En welke vormen van inspectie zijn er?

00:01:49
Robert: Daar wordt een onderscheid in gemaakt. Het is even belangrijk om daar een kleine uitleg over te geven. In de wetgeving wordt gezegd dat elk arbeidsmiddelen gekeurd dient te worden en indien nodig beproefd. Alleen indien nodig beproefd is vrij interpreteerbaar, dus onze branche heeft voor alle hef- en hijsmiddelen onder de haak een onderscheid gemaakt om toch duidelijkheid te scheppen. Er is daar een onderscheid gemaakt in inspecteren en een keuren. Inspecteren is een vorm van een visuele inspectie, waarin de status van het hef- of hijsmiddel wordt gecontroleerd. Bij een keuring wordt er ook een meting verricht of een beproeving uitgevoerd ter aanvulling. Het is een aanvulling op de inspectie zelf.

00:02:34
Michel: Je sprak net over een visuele inspectie. Voornamelijk heb je ook NDO. Kun je daar wat meer over vertellen?

00:02:43
Robert: Dat is een niet-destructief onderzoek. Dat wil zeggen dat er een onderzoek wordt verricht zonder het materiaal zelf te beschadigen, zodat het later ook weer ingezet kan gaan worden. Dat kan zijn door bepaalde metingen, of door er een voorgeschreven proeflast op uit te voeren om te bekijken of deze de krachten kan weerstaan welke die zou moeten kunnen hebben.

00:03:01
Michel: Wat is het belang van een inspectie, visueel of via NDO?

00:03:06
Robert: Het allerbelangrijkste is uiteraard de veiligheid. Die wordt daardoor gewaarborgd. De wet schrijft voor dat er ieder jaar een inspectie moet plaatsvinden op de hef- en hijsmiddelen, of een keuring moet plaatsvinden door een deskundige. Echter schrijft de wet niet voor, wat een deskundige is. Aangezien de werkgever of de onderneming verantwoordelijk is voor een stukje veiligheid, kan het zo zijn dat er bij calamiteiten een onderzoek wordt verricht wie die deskundige is. Daarbij is het heel belangrijk dat de juiste persoon de keuringen en inspecties verricht.

00:03:39
Michel: Wat zegt de inspectie van een hijsmiddel?

00:03:42
Robert: Tijdens de inspectie wordt gecontroleerd of het hef- of hijsmiddel komend jaar weer veilig ingezet kan gaan worden, tot aan de volgende keuring.

00:03:50
Michel: De volgende keuring is dan weer één jaar later?

00:03:52
Robert: De volgende inspectie of keuring, een beetje afhankelijk om welke item het gaat.

00:03:56
Michel: Als een een hijsmiddel goedgekeurd is, zitten daar dan nog risico's aan vast?

00:04:03
Robert: Hij blijft natuurlijk een momentopname en je bent afhankelijk op de manier hoe het ingezet gaat worden. Ook daarin kunnen wij een advies geven aan de klant wat de beste en veilige manier is om het materiaal in te zetten, of om ander materiaal in te zetten welke de veiligheid nog meer garandeert.

00:04:20
Michel: De inspectie van hijsmiddelen. Ik heb hijsmiddelen in huis in een eigen bedrijf, bijvoorbeeld, waar moet en kan ik zelf op letten?

00:04:31
Robert: Waar je zelf in eerste instantie op kunt letten, is of deze nog steeds goedgekeurd is en de keuringsdatum nog dus niet verlopen is. Wij voorzien alle middelen altijd van een sticker. Wij graveren de datum erin. Maar het kan natuurlijk intensief belast gaan worden en dat het niet traceerbaar meer is. Vaak voorzien wij ook alles van een jaar kleur die correspondeert met een bepaald jaar. In totaal zijn er zes verschillende jaarkleuren die wij gebruiken. Daardoor wordt het vrij overzichtelijk om te zien wanneer alle materialen dezelfde kleur hebben. Dan zie je dat er geen afwijkingen zijn en mag je er eigenlijk vanuit gaan dat iets goed is gekeurd. Zie je een afwijking in de kleur? Dan is de kans groot dat het desbetreffende artikel niet gekeurd is, een jaar overgeslagen is, of niet aanwezig is geweest tijdens de keuringen van de voorgaande keer.

00:05:24
Michel: Nu heb ik zelf diverse hijsmiddelen in mijn werkplaats liggen. Wat kan ik als werkgever zelf doen?

00:05:33
Robert: Je kunt het deels ook zelf visueel inspecteren. Je kijkt naar beschadiging, vervorming en slijtage. Het mag niet teveel versleten zijn. Bij een Hijsman mogen er bijvoorbeeld geen snedes in zitten. Er mag geen ander materiaal opzitten dan het materiaal zelf. Wanneer er bijvoorbeeld verf op een Hijsman zit, kan het materiaal door weekmakers negatief beïnvloed gaan worden en er sprake zijn van een onveilige situatie. In dat geval zou ik toch altijd even bij ons aankloppen om om advies te vragen wat je hiermee moet gaan doen. Veiligheid staat altijd voorop.

00:06:07
Michel: Absoluut, wat inspecteren jullie allemaal?

00:06:10
Robert: Wij inspecteren onder andere de kranen en hef- en hijsmiddelen. Wij inspecteren de rol- en kraansteigers, ladders en trappen, wij doen de NEN-3140 keuring voor elektrische gereedschappen en valbeveiliging.

00:06:23
Michel: Op locatie of bij Mennens zelf?

00:06:26
Robert: Het meeste is inderdaad op de locatie zelf. Vaak is de hef- en hijsmiddelen een onderdeel van het productieproces, wanneer je dat aan het bedrijf onttrekt, kan het productieproces stilstaan, dus wij zijn er helemaal op ingericht om bij de klant zelf te gaan keuren en inspecteren. Wij hebben ook mobiele trekbanken, waarin wij de proefbelastingen ter plekke kunnen uitvoeren.

00:06:47
Michel: Oké, waar doe je dit onder andere? Heb je een paar praktijkvoorbeelden waar Mennens actief is?

00:06:51
Robert: Dat is heel breed, inderdaad. Bij olieraffinaderijen en waterschappen zijn wij actief, maar ook bij de kleine bedrijven. Dus we proberen eigenlijk iedereen te kunnen bedienen, heel divers en landelijk.

00:07:07
Michel: Het laatste woord is aan jou. Ik weet wat meer over inspectie. Heb je nog een mooie afsluiting van deze podcast als het om inspectie gaat, wat interessant kan zijn voor de kijker?

00:07:20
Robert: Het is belangrijk dat de jaarlijkse keuring plaats gaat vinden. Voor de rest gebruik jouw nuchtere verstand om veiligheid voorop te laten stellen.

00:07:28
Michel: Dankjewel voor deze informatie.

00:07:30
Robert: Alsjeblieft.