De regelgeving definieert hoe metingen moeten worden verricht, technische beslissingen moeten worden genomen en een proces veilig en correct verloopt. Regelgeving moet om verschillende redenen worden nageleefd. 

Ten eerste is deze opgesteld door wereldwijd erkende experts, die perfect weten wat de juiste processen zijn. De procedure voor het opstellen of wijzigen van een standaard neemt extreem veel tijd in beslag, soms wel jaren. Er moeten verschillende fasen worden doorlopen om er zeker van te zijn dat alles correct is geregeld.

Bovendien biedt de afgifte van een inspectierapport conform deze voorschriften wettelijke bescherming aan de technici, in het geval er zich problemen mochten voordoen.

We analyseren EN12927, een bekende regelgevende standaard waarin de veiligheidsvereisten zijn opgenomen voor kabelbaaninstallaties die ontworpen zijn voor personenvervoer. We zullen ons richten op Hoofdstuk 14 van de nieuwe versie, die ongeveer overeenkomt met deel 8 van de oude versie.


Hoofdstuk 14 van de EN12927-standaard definieert de kenmerken waarover een MRT-apparaat moet beschikken voor het uitvoeren van een Magnetic Rope Test (magnetische kabeltest), met name wat betreft de vereiste gevoeligheid voor interne defecten. Dit deel van de standaard wordt vermeld in de nieuwe ISO4309:2017-norm. Hierin zijn de verplichte kenmerken van een MRT-apparaat gedefinieerd. 
Is het objectief gezien mogelijk om te weten wat de gevoeligheid van een apparaat is? Hoe dan?
 

In de kabelbaansector moet elk MRT-apparaat zijn gecertificeerd door middel van toetsing aan de EN12927-norm. Deze certificering bepaalt het minimale gevoeligheidsniveau waarover het apparaat moet beschikken.

Afbeelding 1. toont de EN12927-gevoeligheidstest. De twee rode gedeelten komen overeen met twee interne gebroken draden. De afstand tussen het middelpunt van deze twee rode gedeelten is S, terwijl 3 het gat in mm tussen de defecten aangeeft. Twee gebroken draden, een beschadiging die kunstmatig is aangebracht in de binnenkabel van de kabel (de 'king'-kabel) , vormen de schadesituatie die het moeilijkst is om te detecteren.

Deze test wordt gewoonlijk uitgevoerd op vergrendeld opgerolde staalkabels. Het LATIF-laboratorium in Trento, Italië, is een van de belangrijkste instituten ter wereld voor deze speciale test.
 

De test


Het diameterverlies dat door de defecten wordt veroorzaakt, is minder dan 0,5% en de afstand tot het apparaat is maximaal in het centrum van de kabel.

Om deze reden is EN12927-certificering een sterk bewijs van de gevoeligheid van een apparaat. Het apparaat moet de kabel volledig verzadigen met magnetisme, en moet een goed-gedefinieerd signaal afgeven, met een signaal-/ruisverhouding > 2.

De twee grote signalen aan het begin en aan het eind van het diagram zijn kunstmatige defecten, gebruikt om de testlengte op de kabel te definiëren. De twee pieken in het midden zijn twee interne defecten. Volgens de regelgeving is de test geslaagd als de nul-naar-piek-amplitude van het signaal minstens twee keer zo hoog is als het ruisniveau (piek-naar-piek). Anders kan het apparaat niet worden gebruikt in de kabelbaanomgeving.

Waarom is deze test zo belangrijk?

Dit is de enige test waarmee we kunnen achterhalen of een MRT-systeem in staat is om interne beschadigingen in een kabel te vinden. Deze test is niet alleen een kwestie van 'behoefte aan regelgeving', maar ook een objectief bewijs dat het apparaat dat u koopt gebroken draden kan identificeren.

De nieuwe EN12927-standaard stelt ook nieuwe limieten voor het magnetische veld waarmee een kabel moet wordt doordrongen. De magnetische inductie binnenin een kabel moet tussen de 1.9 T en 2.3 T liggen (Afbeelding 4). Op deze manier is de volledige verzadiging gegarandeerd, en kunnen interne defecten worden geïdentificeerd.

Wat gebeurt er als uw apparaat niet is gecertificeerd volgens de EN12927-regelgeving?

Dan is er een grote kans dat uw systeem geen interne problemen kan herkennen, zoals gebroken draden en corrosie, vooral wanneer uw kabel dikker is dan 20 mm.
De mogelijkheid bestaat ook dat externe defecten correct worden herkend met een hoge ruis-/signaalverhouding, vanwege het zeer lage ruisniveau van het diagram.

Kortom, vraag bij de leverancier van een MRT-testapparaat altijd om een kopie van dit certificaat, want dit toont de capaciteiten van het systeem aan.