Wat zijn je rechten en plichten bij hijs- en hefwerkzaamheden?

Veiligheid is een taak van iedereen. Een verantwoordelijkheid voor zowel de werkgever als de werknemer. En essentieel bij het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden. In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staan de spelregels voor zowel werkgevers als werknemers. In dit artikel lees je de belangrijkste punten op een rij.

Volgens de Arbowet is de werkgever verantwoordelijk voor de organisatie en inrichting van de arbeid(plaats). En ook voor het bepalen van de manier van werken en produceren. Hierbij moet de focus altijd liggen op veiligheid, zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid en het welzijn van alle medewerkers. Als werkgever heb je dus de plicht om de meest optimale arbeidsomstandigheden te creëren.

Heb je een vraag over de Arbowet i.c.m. hijsen en heffen?

Of heb je een kwestie die je graag wil bespreken? Bij Mennens adviseren we je graag.

Plichten werkgever

Zo zorg je als werkgever voor o.a.:

 • Hijs- en hefmiddelen die geen gevaar opleveren voor de veiligheid, gezondheid en welzijn, voorzien van een CE-markering.
 • Keuring en onderhoud van de hijs- en hefmiddelen.
 • Collectieve bescherming tegen gevaar. Als dit niet mogelijk is zorg je voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
 • Een beoordeling van de risico’s en een plan om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Ofwel een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Werknemers moeten deze kennen.
 • De voorlichting van werknemers over en risico’s bij het uitvoeren van de hijs- of hefwerkzaamheden. En voor de juiste opleiding en begeleiding.
 • Het bijhouden van (bijna) ongevallen in het bedrijf en het voorkomen van beroepsziekten.

 

Plichten werknemer

Als werknemer heb je ook een aantal plichten. Dit betekent dat je als werknemer o.a.:

 • Voorzichtig en zorgvuldig te werk gaat zodat je de veiligheid, gezondheid en het welzijn van jezelf en anderen waarborgt.
 • Alle hijs- en hefmiddelen uitgebreid controleert voordat je aan je werkzaamheden begint.
 • Op de juiste manier gebruikmaakt van hijs- en hefmiddelen, machines, gereedschappen, transportmiddelen (arbeidsmiddelen), gevaarlijke stoffen en dergelijke.
 • Geen veranderingen aanbrengt aan (de op werktuigen) aangebrachte beveiliging. En deze zéker niet weghaalt of omzeilt.
 • Alle voorgeschreven PBM’s draagt bij werkzaamheden waar ze nodig zijn en deze daarnaast goed onderhoudt. Denk aan een helm, handschoenen of veiligheidsschoenen.
 • Deelneemt aan voorlichtingen over veiligheid, gezondheid en welzijn.
 • Gevaarlijke situaties meteen meldt aan je werkgever of leidinggevende.

 

Recht op werkonderbreking

Als werknemer heb je tegelijkertijd het recht op werkonderbreking. Bijvoorbeeld als je van mening bent dat de hijs- en hefwerkzaamheden écht te gevaarlijk zijn voor jou en jouw collega’s. En het daarom niet verantwoord is de werkzaamheden voort te zetten. Weet dan: dit is niet hetzelfde als werkweigering. Verschil je hierover (blijvend) van mening met jouw bedrijfsleiding? Dan kun je het beste vragen om een second opinion of de hulp van de Nederlandse Arbeidsinspectie inschakelen.

Kennisdossier Veilig Hijsen

Hijsgereedschappen en -middelen correct gebruiken. Lasten aanslaan. Controle, inspectie en keuring. Hoe doe je dit veilig en verantwoord?