[hubspot]

 

Meer weten


Video transcriptie podcast

00:00:01
Michel de Vos: Heren, welkom. Tim, Frits. Bij deze Mennens podcast.

00:00:08
Frits van Boetzelaer: Hallo.

00:00:08
Tim Picavet: Hallo.

00:00:11
Michel de Vos: Kabelschijven en trommels, het onderwerp van deze podcast. Wat is de relatie tot staalkabel?

00:00:17
Tim Picavet: Eigenlijk is dat een onlosmakelijk geheel met een staalkabel. Je hebt een staalkabel die al het werk doet, maar dat loopt eigenlijk in de schijven en op de trommels. Dus het is het enige contactpunt met de staalkabel. Dus daarom is het eigenlijk een heel belangrijk topic dat bij een staalkabel hoort.

00:00:34
Michel de Vos: Oké, ik zie dat je wat voorbeelden hebt meegenomen. Ik ben wel even geïnteresseerd, uiteraard. Kun je er wat over vertellen? Wat ligt hier?

00:00:40
Tim Picavet: Zeker. Dus bij schijven en trommels, de staalkabel loopt daar over. Dus, wat is er van belang? Is de vorm van uw schijf- de groef is bepaald door een bepaalde norm, welke diameter dat die moet hebben om een optimale standtijd te gaan hebben. En dan kan er gecontroleerd worden met groefmaatjes. Dat zijn rondingen dat je dan gewoon in jouw schijf kan zetten, een zaklampje erachter zetten en kijken welke diameter van de groef det het nog is. Zo kan je controleren dat je groef niet te groot is, en ook niet te klein is. Want dat geeft problemen bij uw staalkabel, de levensduur ervan. Een ander punt bij schijven is de hardheid. Dus als je een té zachte schijf hebt, gaat die groef sneller gaan vervormen. Te klein worden of zelfs te groot worden, als je een verkeerde kabeldiameter erin legt. En dat kan je eigenlijk meten met zo'n toestelletje.

00:01:45
Michel de Vos: Is dat dan staalmoeheid?

00:01:46
Tim Picavet: Nee, staal heeft een bepaalde hardheid. Standaard wordt er ongeveer geadviseerd dat je de hardheid van uw schijf en de helft van de hardheid van uw staalkabel neemt, omdat je anders eigenlijk op de boter zit. En dan slijt je schijf wel uit, waardoor je diameter kleiner wordt. Dus dat is eigenlijk iets heel natuurlijk. Dus je kan dat gaan oplossen door uw schijf te gaan harden. Vlamharden is een techniek dat daar voor gebruikt kan worden. Dat je de eerste drie of vier millimeter van uw loopvlak iets harder gaat maken, tot ongeveer een 320 of 330 Brinell. En dan zou je voor standaard 1960 kabels niet zoveel problemen moeten hebben.

00:02:42
Frits van Boetzelaer: Je moet het eigenlijk zien, als bij een auto, de remmen. Je hebt je remschijven en je hebt je remblokken. En dat is bij een kabel en een schijf precies hetzelfde. Het is onlosmakend aan elkaar verbonden en die blokken slijten. Uiteindelijk slijten de schijven ook. En als je dan nieuwe blokken op een oude schijf zet, zullen die remblokken minder lang meegaan. En dat is met een kabel precies hetzelfde. Eerst de kabel. Nieuwe kabel, nieuwe schijf, dat gaat het langste mee.

00:03:12
Michel de Vos: Schijven gaan het langste mee.

00:03:15
Frits van Boetzelaer: Als ze goed zijn wel, ja. Want anders heb je de verkeerde schijven. Maar ook remschijven, dat is hetzelfde verhaal. Het komt altijd tot uiting op de kabel. En de groef van de schijf is te nauw, veelal ingesleten. En dan trek je een nieuwe kabel in een oude groef, en dan gaat het vaak fout.

00:03:34
Michel de Vos: Oké.

00:03:37
Frits van Boetzelaer: Wat wel heel belangrijk is bij die hardheid: van wat voor materiaal is je schijf gemaakt? Is het gegoten of is het smeedstaal? En smeedstaal kan je oppervlakkig harden, een gegoten schrijf is niet gehard.

00:03:52
Michel de Vos: Waar pas je ze toe?

00:03:54
Frits van Boetzelaer: Overal.

00:03:54
Michel de Vos: Overal.

00:03:55
Frits van Boetzelaer: Touwkabels niet, want die passeren geen schijf.

00:04:02
Tim Picavet: Overal waar je schijven gebruikt, hou je daar toch rekening mee.

00:04:05
Michel de Vos: Wat kun je over de levensduur zeggen, Tim? Verschilt dat ook per type schijf?

00:04:13
Tim Picavet: Ja en nee. Hoe meer schijven dat je hebt, hoe minder dat de levensduur van uw kabel is. Omdat je dan extra bochten gaat maken. Ook als uw groef niet goed genoeg meer is, gaat dat ook een invloed hebben op de levensduur van de kabel. Voor de rest, spreken we natuurlijk nu enkel over stalen schijven. Je hebt ook nog kunststofschijven. Daar zit het verhaal wel een klein beetje anders. Omdat, als een kabel over een stalen schijf loopt, gaat jouw kabel telkens een beetje verslijten. Dat resulteert in draadbreuken. En de draadbreuken zijn eigenlijk afkeurcriteria. Dat is een soort waarschuwing. Bij kunststofschijven gaat uw kabel niet slijten. Dus dan ga je heel zelden draadbreuken krijgen, en gaat uw kabel opeens breken, omdat hij je niet gaat waarschuwen. Dus je kan wel zeggen dat je kabel misschien langer meegaat met een kunststofschijf. Maar eigenlijk is het niet zo, omdat jouw afkeurcriteria niet geldt. Dus je hebt eigenlijk geen referentie daarin, of geen objectieve meting. Je vergelijkt een beetje appelen met peren dan.

00:05:26
Frits van Boetzelaer: Het is helemaal waar, maar daar komt wel één ding bij. Je kabel kun je niet meer inspecteren. Slijtage komt, wat net wordt gezegd, tussen de kabel en de schijf. Maar binnenin heb je natuurlijk ook wrijving bij het buigen en die slijtage treedt op aan de binnenkant. En dat kan je niet zien. Dus je ziet je draadbreuken veel minder snel. Maar die draadbreuken treden wel op. Alleen, je ziet ze niet. En een kabel over een kunststofschijf gaat langer mee. Maar als die draadbreuken vertoont dan, naar alle waarschijnlijkheid, breekt ze dan ook heel snel.

00:06:01
Michel de Vos: Maar je zegt: die draadbreuken zie je niet. Omdat ze...

00:06:06
Tim Picavet: Langs de binnenkant zitten.

00:06:07
Michel de Vos: Ja, oké. Dus dan moet je de kabel echt eruit halen en inspecteren.

00:06:12
Tim Picavet: Dat komt omdat de draadbreuken zich niet aan de buitenkant bevinden, maar eigenlijk langs de binnenkant. Dus op het voorbeeld hier dat we bij hebben, zie je langs de buitenkant dat er maar een aantal draadbreuken zijn. Maar als je dan een paar strengen weghaalt, zie je dat, binnen, de kern volledig weg is, dat het eigenlijk hagelslag is. Dus langs de buitenkant, zou je zeggen dat de kabel er nog redelijk goed aan toe is. Maar langs de binnenkant draagt de kern niks meer bij en creëer je een gevaarlijke situatie, omdat dit dan plots onvoorspelbaar kan gaan breken.

00:06:45
Michel de Vos: En dus moet de kabel vervangen gaan worden.

00:06:45
Tim Picavet: Ja.

00:06:46
Frits van Boetzelaer: En bij draaivrije kabels is dat nog veel erger omdat die van die kruiscontacten hebben. Dus de slagrichtingen liggen in de tegengestelde richting, Dan wordt dat alleen maar erger.

00:06:56
Michel de Vos: Ja. Dus we kunnen eigenlijk zeggen dat een staalkabel slijt door het gebruik van een trommel of een schijf.

00:07:02
Tim Picavet: Een staalkabel is een slijtproduct.

00:07:04
Michel de Vos: Hoe dan ook. Is het niet nu, dan is het binnen zoveel jaar of iets.

00:07:08
Frits van Boetzelaer: Ja, maar in een kunststofschijf, daar bedt een staalkabel zich in. Dat staal is harder dan het kunststof. Dus die staalkabel ligt gunstig in die kunststofschijf. Maar aan de binnenkant krijg je dit. Daarom worden deze kabels ook met kunststof omspoten kern. Dan verplaats je het weer verder naar binnen toe.

00:07:29
Michel de Vos: Ja.

00:07:29
Tim Picavet: Eigenlijk kan je er op aan dat een staalkabel een slijtproduct is, dat het echt moet gaan slijten om die visuele waarschuwingen, waar dat de draadbreuken zijn, te gaan creëren. Omdat je daar pas op kunt gaan keuren, dat je dat ziet. En daar zijn ook afkeurcriteria op afgestemd.

00:07:48
Michel de Vos: Zijn er specifieke industrieën waar een kabel sneller slijt? Waarschijnlijk offshore.

00:07:56
Frits van Boetzelaer: Dat valt nog mee, want de veiligheidsfactoren in de offshore liggen [onhoorbaar], maar in omgevingen waar ook veel invloeden van buitenaf zijn, dus grijper bedrijven, bulkoverslag, daar zie je dat de levensduur van kabels een stuk minder lagen. Tachtig procent van de kabels wordt afgelegd als gevolg van vernieling, invloeden van buitenaf. Dus het is niet de kabels zelf, maar 80 procent van de kabels haalt zijn theoretische levensduur niet.

00:08:29
Michel de Vos: En de factor mens?

00:08:31
Frits van Boetzelaer: Ja.

00:08:31
Tim Picavet: Ook, ja.

00:08:36
Michel de Vos: Oké. Ik weet meer over dit verhaal. Hebben jullie nog aanvullende tips of advies voor de kijker?

00:08:45
Tim Picavet: Ik kan wel nog meegeven als je, als monteur, een kabel vervangt, zeker altijd eens met een groefmaatje te controleren. Uw schijf, welke diameter dat die nog heeft, en te noteren. Je kan dat doen met groefmaatjes. Of je kan dat zelfs doen met een boor, als het een kleine diameter is. Maar je bent op die moment bij een schijf, daar loopt misschien nog geen kabel in, bij het vervangen. Noteer het alvast, dan heb je nadien wel nog iets om te kijken. Mochten er problemen zijn, dan heb je toch al die informatie. Ook als wij, eventueel als Mennens zijnde, advies komen geven, dan hebben we toch al meer informatie daarover.

00:09:23
Frits van Boetzelaer: Ja, en laat je kabels inspecteren. De wet schrijft voor minimaal één keer per jaar, afhankelijk van het gebruik. En in je risico-inventarisatie moet omschreven staan hoe vaak jij je kabels inspecteert. Als er een ongeluk gebeurt, dan ben je verplicht de inspectie te informeren en die gaat het dan vragen.

00:09:44
Tim Picavet: En inspecteren niet enkel je kabel, maar ook de schijven en alles.

00:09:47
Frits van Boetzelaer: Alles.

00:09:48
Michel de Vos: Ja. Je hele installatie.

00:09:50
Tim Picavet: Ja, het is nooit enkel één element. Het is altijd het geheel dat samenwerkt.

00:09:55
Michel de Vos: Heren, bedankt voor deze informatie.

00:09:57
Frits van Boetzelaer: Alsjeblieft.

00:09:57
Tim Picavet: Dankjewel, alsjeblieft.