Tegenwoordig draait alles om data. Door data te analyseren en te extrapoleren, kunnen we gebeurtenissen uit het heden en verleden interpreteren, en volgens sommige hypothesen kunnen we er zelfs de toekomst mee voorspellen. Bij magnetische kabeltests moeten inspecteurs data beheren en interpreteren om het gedrag van kabels te begrijpen. Tijdens dit proces kunnen zich verschillende vragen aandienen: Wat is het verschil tussen het signaal bij een gebroken draad en het signaal bij diepliggende corrosie? Wegen deze even zwaar? Is dat een gebroken draad of een vervorming? Is dat een vals signaal of een interne gebroken draad?Training biedt hierbij uitkomst.

In dit artikel zullen we evalueren wat het belang is van een goede training als het gaat om inspecties met behulp van magneto-inductieve apparaten.


Het beste apparaat met de slechtste technicus is minder nauwkeurig dan de beste technicus met het slechtste apparaat, omdat het systeem niet meer is dan een interface tussen de technicus en de kabel.

Dit geldt eveneens voor visuele inspectie, want een ongetrainde technicus kan gemakkelijk verkeerde conclusies trekken en fouten maken. Simpel gezegd, de ogen (interface) alleen zijn niet genoeg om een inspectie uit te voeren als verdere kennis ontbreekt.

Het is van fundamenteel belang dat elke technicus een goed-gestructureerde MRT-training volgt voordat hij met de apparatuur aan de slag gaat.

In de volgende alinea's lichten we dit toe en leggen we uit wat de basisonderwerpen van een MRT-training zijn.

 

Operationele training


Deze voorbereiding moet de inspecteur leren hoe hij het apparaat correct gebruikt, zowel in het laboratorium als in de praktijksituatie ter plaatse, hoe de data van de software moet worden gelezen en geïnterpreteerd en hoe een rapport volledig conform de regelgeving moet worden opgesteld. 

De training is de eerste stap op het pad dat een cursist moet afleggen om uiteindelijk een volleerd MRT-technicus te worden. Later zullen praktijkervaringen en goede after-sales services de onderhoudstechnici op de hoogte houden van de laatste stand van zaken. Dit pad moet technici helpen kennis op te doen over hoe een MRT-inspectie werkt.

 1. Minimaal vereiste kennis, Regelgeving en Rapport
  Technici moeten de kenmerken van kabels en van de inspectie-omgeving kennen. Kennis van kabelterminologie, kabelkenmerken en kabelsamenstelling is minimaal vereist voor het uitvoeren van MRT-tests.

  Door goed te beginnen, met het onder de knie krijgen van de ISO4309-standaard voor de sector Zwaar hijswerk, heeft de technicus al half gewonnen. 

  In deze standaard zijn algemene principes opgesteld voor service, onderhoud, inspectie en buitengebruikstelling van staalkabels die worden gebruikt op hijskranen en takels. Bovendien biedt deze standaard realistische criteria voor buitengebruikstelling, waarin het maximum aantal gebroken draden, afname van kabeldiameter en corrosie is vastgelegd. Het geeft ook een methode voor evaluatie van het gecombineerde effect van verslechtering op elke positie in de kabel.

  Een rapport dat conform deze regelgeving is opgesteld, toont aan dat de vereiste inspectieprocedure is nageleefd, en biedt juridische bescherming aan de technici in het geval van schadeclaims. Deze vereisten zijn eveneens verplicht voor visuele inspectie, iets wat nogal eens wordt onderschat. Een operator moet altijd weten wat het verschil is tussen verschillende defecten en wat hun respectieve ernstniveaus zijn. Een dalbreuk heeft een ernstniveau van 100% (de kabel moet buiten gebruik worden gesteld), terwijl het ernstniveau van een externe/interne gebroken draad afhankelijk is van de kabelconstructie.
   
 2. MRT-signalen en hun interpretaties
  Dit deel is de essentie van Magnetic Rope Tests. Inspecteurs moeten leren wat de correlatie is tussen signalen en defecten, hoe en waarom signalen variëren, hoe valse signalen kunnen worden herkend en vooral: wanneer juist voor een bepaald type signaal moet worden gekozen en niet voor een ander type signaal (LM versus LMA)
   
 3. Softwaretraining
  Het kan gemakkelijker lijken om aantallen defecten te gebruiken of een schadepercentage in plaats van diagrammen, maar deze aantallen zijn een kwantitatieve representatie die door een machine wordt uitgevoerd. Het kan verraderlijk zijn om een getal af te lezen dat is gedefinieerd voor verschillende kabelconditiegedragingen, wanneer je zelf verantwoordelijk bent voor de uitslag. In dit onderwerp kijken we ook naar het oneigenlijke gebruik van filters. We denken dat een training die ongefilterde data ('raw data') als uitgangspunt neemt, technici naar veiligere interpretaties leidt. In dit deel van de training leert de gebruiker hoe hij filters kan toepassen, wat de betekenis van filters is en hoe hij een diagram kan instellen voor een realtime evaluatie en een nabewerkingsevaluatie.
   
 4. Technische praktijkoefeningen
  MRT-systemen zijn ervaringsgerichte producten. Gebruikers beginnen deze producten vaak pas te evalueren nadat ze meerdere technische benaderingen hebben toegepast. In dit deel van de voorbereiding leert de klant om de apparaat met vertrouwen te gebruiken en om meerdere tests uit te voeren vóór de eerste inspectie in de praktijk.

 

ISO9712-Triaining


Deze training is verplicht in de kabelbaansector en na deze training te hebben afgerond, kan de technicus worden beschouwd als MRT-expert in de sector Zwaar hijswerk.

Deze cursus wordt verzorgd door gekwalificeerde bedrijven, onder supervisie van een externe partij, meestal een aangemelde instantie.
Deze training is technisch intensiever dan de operationele training en biedt alle vereiste kennis om te werken in overeenstemming met Internationale Standaarden. De cursist leert de basisbeginselen van elektromagnetisme, leert hoe het systeem werkt, hoe het signaal wordt gegenereerd en wat de verschillende regelgevingen zijn.

Na de cursus zal de technicus in staat zijn om de natuurkundige concepten achter het ontwerp van het apparaat te begrijpen. 

 

Conclusie


Trainingen zijn vereiste hulpmiddelen om een MRT-inspecteur te worden. Bovendien zijn we van mening dat een constante ondersteuning van een leraar/MRT-leverancier erg nuttig kan zijn om technici te leiden naar een volledig begrip van elk fenomeen. 

Waar gewone inspecteurs slechts getallen aflezen, kunnen professionele inspecteurs diagrammen interpreteren en een kabelstatusrapport afleveren.