De arbeidshygienische strategie stelt dat er na bron-aanpak altijd primair dient te worden gekeken naar de toepassing van collectieve maatregelen om het gevaar weg te nemen. Het toepassen van een hekwerk langs een dakrand of daklicht is hiervan een goed voorbeeld. Door een hekwerk te plaatsen wordt gevaar weggenomen voor een ieder die zich op de locatie bevindt, in tegenstelling tot persoonlijke maatregel(zoals een lijnsysteem of ankerpaal) dient men geen instructies of trainingen te hebben gevolgd om gebruik te maken van deze voorziening. Met een hekwerk heeft dus iedereen veilig toegang tot de locatie.

Hekwerken plaatsen wij zowel permanent gemonteerd aan de ondergrond evenals los opgelegd middels het gebruik van contragewichten. Van deze hekwerken zijn diverse varianten beschikbaar conform NEN-EN 14122-3 of NEN-EN 13374. Er is keuze uit verzinkt stalen- of aluminium hekwerk.

 


Meer over de installatie van valbeveiligingsystemen