Het doel van de in uw organisatie door ons uitgevoerde Safety Scan is om de bestaande risico’s in kaart te brengen op het gebied van werken op hoogte en de daarbij behorende maatregelen, arbeidsmiddelen en PBM in te schatten hoe hoog deze risico’s zijn en welke maatregelen mogelijk zijn. Wanneer u maatregelen treft om de risico’s te elimineren of te minimaliseren, geeft u blijk van een systematische en preventieve aandacht voor arbeidsomstandigheden in uw organisatie en aandacht voor het welzijn van uw medewerkers.

Wij brengen op een systematische wijze de knelpunten in kaart met een inschatting van de hoogte van het risico. Tevens geeft het rapport adviezen ter verbetering van de situatie. Dit rapport kan gebruikt worden voor het opstellen van een plan van aanpak. De werkgever geeft hierin aan op welk gebied hij maatregelen gaat nemen, welke prioriteiten daarbij worden gesteld, wie voor de uitvoer verantwoordelijk is en op welke termijn maatregelen moeten zijn ingevoerd. Een plan van aanpak geeft bovendien de mogelijkheid om achteraf na te gaan in hoeverre de gestelde doelstellingen zijn gerealiseerd.

 

Vraag een Safety Scan

Ben je benieuwd welke kansen er in jouw organisatie zijn om veilig(er) te werken op hoogte of in diepte? Wij inventariseren hierbij alle aandachtspunten op basis van de geldende wet- en regelgeving en stellen aan de hand hiervan een adviesrapport op.