Til de veiligheid op de werkvloer naar een hoger niveau


Weten alle medewerkers in jouw organisatie hoe zij hijsgereedschappen en -werktuigen veilig gebruiken, zodat zij voldoen aan wet- en regelgeving? Als werkgever ben je wettelijk verplicht om de kennis van medewerkers up-to-date te houden. Tijdens de erkende cursussen van Mennens ontdekken zij alles over veilig hijsen. 

Tijdens de cursus veilig hijsen leren deelnemers o.a. alles over:

  • wet- en regelgeving rondom hijs- en hefmiddelen.
  • verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor werkgever en werknemer. 
  • de eigenschappen van hijsmiddelen, incl. afkeurnormen.
  • gebruiksrisico’s, gebruikerscontrole, keuring en certificering.
  • aanslaan van lasten .

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke toets. 

Meer informatie

Wil je meer informatie over deze trainingen of wil je je direct aanmelden?

Vervolgcursus: veilig werken met kranen
De cursus ‘veilig werken met kranen’ is een vervolg op ‘veilig hijsen’. In deze cursus krijgen deelnemers o.a. inzicht in: 

  • wet- en regelgeving rondom werken met kranen. 
  • de belangrijkste veiligheidsaspecten en -maatregelen bij werken met kranen. 
  • de verschillen in soorten bediening (van de kranen waarmee de deelnemers in de dagelijkse praktijk werken). 
  • verschillen in lasten en de gevolgen voor veiligheid. 

 

Videotranscript Podcast 


00:00:06
Michel: Cees, leuk je hier te hebben. In deze podcast gaan we het hebben over veilig hijsen en dan met name over het trainingsgedeelte. Dat doe jij onder andere. Kun je daar wat over vertellen?

00:00:19
Cees Schipperen : In ieder geval bedankt voor de uitnodiging voor deze podcast. Uiteraard wil ik graag iets over trainingen vertellen. Ik ben bij Mennens begonnen als vertegenwoordiger. Wij hadden een aantal gepensioneerden die trainingen gaven en toch besloten om van hun pensioen te gaan genieten in plaats van een combinatie. Er is aan mij gevraagd of ik het leuk zou vinden om de trainingen te doen. Ik vind lesgeven sowieso leuk. Ik heb dat jaren gedaan in de sport en nu dus op het gebied van veilig hijsen. Dus vandaar.

00:00:49
Michel: Leuk! Je hebt best wel wat bagage en ervaring nodig, maar dat heb jij zo te horen wel. Wat houdt zo'n training in?

00:00:49
Cees Schipperen : Zo'n training houdt in dat mensen leren omgaan met de hijsmiddelen. Ze krijgen in de training te horen waaraan een hijsmiddel wettelijk gezien moet voldoen, waar ze naar moeten kijken en hoe ze die hijsmiddelen moeten gebruiken.

00:01:30
Michel: Een combinatie van theorie en praktijk.

00:01:32
Cees Schipperen : Ja, altijd een combinatie van theorie en praktijk. Theorie is leuk, maar als je een groep van 10 of 15 mensen hebt, is het ook belangrijk dat je weet dat ze opgelet hebben en aansluitend doen we dan praktijkoefeningen. Die worden wel in groepsverband gedaan, dus het is niet zo dat iedereen altijd een hijsklus doet. Maar we gaan wel elkaar beoordelen en discussiëren wat er fout en goed gegaan is in de praktijk.

00:02:04
Michel: Alles met als doel om veilig te werken op de werkvloer. Zit er een examen aan vast? Is het verplicht om de training te volgen als je in een productieomgeving werkt met lasten?

00:02:18
Cees Schipperen : Het is mooi dat je dat vraagt, Michel. Wettelijk gezien staat er nergens dat het verplicht is dat mensen een veilig hijsen cursus moeten volgen. Wat wel wettelijk verplicht is dat de machinisten die bij de telescoop gaan, een hijsbewijs hebben. Maar in de industrie zelf is dat niet verplicht. Wat wel in de wet staat, is dat werkgevers de plicht hebben om hun werknemers een gedegen instructie te geven voor het gebruik van die materialen. Dan is een gedegen basiscursus veilig hijsen op dat vlak een ideale uitkomst.

00:02:58
Michel: Je gaf net aan dat de training zowel theorie als praktijk is. Wat gebeurt in de theorie?

00:03:08
Michel: In de theorie bespreken we alle facetten van het hijsen, maar we beginnen altijd met een stukje arbeidsomstandighedenwet waarin we heel kort iets vertellen over de gezondheid, het welzijn, het milieu en de veiligheid op de werkvloer. Daar hebben we ook een klein stuk ongevallenstatistiek bij. Ik ben altijd benieuwd of mensen weten hoeveel ongevallen er in de industriewereld in Nederland gebeuren. Naast die twee theoretische onderwerpen, gaan we inspelen op de hijsmiddelen an sich: de hijswerktuigen en de hijsmiddelen, dus de verbindingsmiddelen tussen de hijswerktuigen en het te hijsen product. Zo spreken we al die facetten door: de veiligheidsaspecten van de hijsmiddelen en waarop een hijsmiddel afgekeurd kan worden. En dan komen we tot het aanslaan van lasten: hoe moet je een last het beste aanslaan?

00:04:08
Michel: De praktijk? Dan ga je, denk ik, bij klanten op locatie de hal in?

00:04:30
Cees Schipperen : Ja. Voor het praktijkgedeelte gaan we bij een klant de hal in en vooraf hebben we een aantal oefeningen doorgesproken die dan ook klaarstaan. De leerlingen moeten de hijsmiddelen bij elkaar zoeken en zich houden aan de afspraken. Wat hebben we in de training geleerd? Hoe nemen we die stappen? Hoe gaan we daarmee verder?

00:05:07
Michel: Interessant! Ik wil ook wel een keer zo'n training volgen.

00:05:07
Cees Schipperen : Je bent altijd welkom!

00:05:07
Michel: Laat ik dat maar eens een keer proberen. Ik heb twee linkerhanden, maar dat komt wel goed denk ik. Na zo'n training, is het vooral het bewustzijn, het veilig omgaan met materialen en niet te haast werken. Wat zijn nog meer leerpunten voor een cursist?

00:05:31
Cees Schipperen : Buiten de dingen die je net genoemd hebt, is een belangrijk leerpunt voor de cursist: waar bestaat een hijsmiddel uit? Wat zijn de afkeurcriteria van een hijsmiddel. Want er komt een tijd dat je een hijsmiddel niet meer zou mogen gebruiken. Het is dan ook belangrijk dat je weet waar je op moet letten. De afkeurcriteria van die diverse hijsmiddelen, zijn ook een heel groot onderdeel van de training.

00:05:56
Michel: Het is een hele leuke dag waar je ook de praktijk in gaat en heel erg leert hoe ermee om te gaan. Is het één dag? Twee dagen of nog meer?

00:06:04
Cees Schipperen : Je kan een dagdeel of een halve dag. Het is afhankelijk van hoe uitgebreid een klant het wil hebben. We doen het ook wel eens in de vorm van een toolbox meeting van anderhalf uur, omdat die mensen allemaal al een training hebben gehad en dan is het een herhaling van de hoofdzaken.

00:06:20
Michel: Waar kan men terecht als ze dit zouden willen?

00:06:37
Cees Schipperen : Voor de trainingen zijn er binnen de Mennensgroep een aantal trainers. Ik doe op dit moment Dongen en kom ook wel eens bij onze zustervestigingen om een training te geven in opdracht van hen. Maar ze kunnen bij alle Mennens vestigingen in Nederland een training volgen en/of aanvragen. Op basis daarvan kan er of op locatie of bij een Mennens vestiging een lezing gevolgd worden.

00:06:55
Michel: Helder! Kijk even op de website of neem contact op en dan kan het geregeld worden en een afspraak gemaakt worden.

00:07:12
Cees Schipperen : Kijk op de website. Alles kan geregeld worden en dan maken wij er een leuke en leerzame, maar vooral ook een enthousiaste training van.

00:07:18
Michel: Helder! Dankjewel Cees. Ik weet meer. Ik ga eens rondneuzen op de site. Dank je.

00:07:29
Cees Schipperen : Ga lekker rondneuzen op de site en wees welkom om een keer bij een training aan te schuiven.

00:07:39
Michel: Ga ik doen!