Uw bedrijf komt vaker met valgevaar in aanraking dan u denkt. Omdat er een diversiteit aan situaties denkbaar zijn, en er ook vrijwel evenveel middelen beschikbaar zijn om jezelf te beveiligen, is goed advies van levensbelang. Een onvolledig of verkeerd advies kan leiden tot levensgevaarlijke situaties.

 

Bekijk de Safe Site Video Podcast

Over goed advies, advies conform geldende wet- en regelgeving om risico’s op hoogte en diepte te inventariseren en te minimaliseren.

Michel de Vos in gesprek met Dirk van Blijswijk, productspecialist Valbeveiliging.

Onze adviseurs hebben veel praktijkervaring en zijn op de hoogte van alle geldende wet- en regelgeving. Zij komen bij u langs op locatie om samen met u om tot zo veilig mogelijke oplossing te komen.

Aanschaf persoonlijke valbeveiliging

Voor persoonlijke valbeveiliging zijn de combinaties en mogelijkheden talrijk. Vaak wordt het belang van dit type valbeveiliging onderschat. Door de vele aanbieders, waar een gedegen advies soms ontbreekt of onvolledig is, ziet men door de bomen het bos niet meer. Bovendien hoort persoonlijke valbeveiliging altijd te worden afgestemd op de werksituatie van de gebruiker. Omdat wij niet alleen materialen leveren, maar ook trainingen geven en een gecertificeerde keuringsinstantie zijn, beschikken we over de nodige ervaring.

Risico Inventarisatie & Evaluatie van daklokaties

In een RI&E rapport wordt omschreven welke maatregelen getroffen moeten worden om bij werkzaamheden rondom en inspectie van jouw pand risico’s op vallen uit te sluiten.

Rapportage bestaande permanente voorzieningen

Veel werkplekken op hoogte zijn voorzien van permanente veiligheidsvoorzienigen zoals kooiladders, hekwerk, bordestrappen, ankerpunten en lijnsystemen. Uit onze jarenlange ervaring is gebleken dat deze voorzieningen niet altijd voldoen aan de gestelde eisen en/of normeringen. In sommige gevallen voldoet een voorziening wel aan alle voorwaarden, maar is de weg er naartoe niet veilig.

Onze adviseurs stellen voor u een rapportage op aan de hand van de geldende wet- en regelgeving en omschrijven hierin eventuele gebreken. Wij stellen u vervolgens direct de meest praktische oplossing voor.

Vraag een Safety Scan aan

Ben je benieuwd welke kansen er in jouw organisatie zijn om veilig(er) te werken op hoogte of in diepte? Wij inventariseren alle aandachtspunten op basis van de geldende wet- en regelgeving en stellen aan de hand hiervan een adviesrapport op. 

Evacuatie- & Reddingsplan

Met de juiste middelen en een instructie alleen bent u er nog niet. Ook een reddingsplan is verplicht. Een beroep doen op de hulpdiensten is vaak niet afdoende. Bij werken op hoogte zijn uw werknemers mogelijk op plaatsen waar de brandweer niet kan komen.

Een Taak Risico Analyse geeft je de zekerheid van een veilige werkplek op hoogte!

In een TRA-rapport (Taak Risico Analyse) worden routinematige en/of projectmatige werkzaamheden nauwkeurig omschreven en voorzien van een advies waarbij u met maatregelen de risico’s op vallen kunt vermijden.

Videotransript Podcast 'Goed advies - Conform de geldende wet- en regelgeving om risico's op hoogte en diepte te inventariseren en te minimaliseren'


00:00:06
Michel: Goed advies, je hoort het vaak op allerlei vlakken, etcetera. Goed advies valbeveiliging. Waarom is dat zo belangrijk? Wat bieden jullie aan?

00:00:18
Dirk: Ik zou het sowieso goed advies, veilig werken op hoogte willen noemen. Valbeveiliging is de laatste stap die je mag nemen, maar het advies wat wij geven is breder en gaat over het hele stuk werken op hoogte en diepte.

00:00:34
Dirk: Waarom doen we het? Tweeledig. Daar staat in de wet niet heel veel over waar wetadvies aan moet voldoen ten aanzien van dit onderwerp, misschien zelfs ook qua andere onderwerpen, dus daar ben je je redelijk vrij in en er zijn steeds meer mensen die advies gaan geven, zonder dat ze daar heel veel kennis van de materie hebben en dat kan ook, want als het niet vastligt, en dan mag Jan en alleman advies geven.

00:01:01
Dirk: Aan de andere kant hebben we ook gemerkt dat wij op een gegeven moment heel vaak offertes aan het maken waren voor klanten, waar als we nabelden eigenlijk niks uitkwam, maar een beetje bleek dat we een soort van boodschappenlijst hadden gemaakt voor die betreffende klant en dat dus bij de concurrent hadden gekocht omdat het daar een tientje goedkoper was.

00:01:19
Dirk: Nu weet ik dat het ook zo wel een beetje gaat in de business-to-business markt, aan de andere kant, waarom zouden wij onze kennis weggeven, als de klanten er ook voor willen betalen, moet je uiteraard een goed product leveren maar dat is een beetje het achterliggende idee. Dus die twee punten.

00:01:35
Michel: Helder. Waaruit bestaat zo'n adviesrapport? Wat voor soort onderdelen en hoe gaat het te werk?

00:01:43
Dirk: Dat is afhankelijk van wat de klant wil. Sommige klanten die willen alleen maar advies voor als ze aan het kijken zijn of dit nog de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen hebben voor het werk wat ze doen, dan is het een wat afgekaderde scope om het zo maar te zeggen.

00:02:01
Dirk: Dan gaan we bij de klant langs, kijken we wat ze hebben, kijken we wat de werkzaamheden zijn die ze doen. We hebben daar een heel template voor liggen. Dat is te uitgebreid om hier nu te gaan benoemen. Aan de hand van het bezoek wat we hebben gebracht aan de klant en informatie die we hebben meegekregen gaan we het uitwerken in een adviesrapport. Dat adviesrapport dat volgt daarin gewoon de wetgeving. Er staat een disclaimer in en uiteindelijk een samenvatting met wat we hebben gezien en wat aan de hand daarvan ons advies is. Advies is in die zin niet bindend, de klant is vrij om dat wel of niet over te nemen uiteraard.

00:02:43
Michel: Wat kan hij inderdaad met zo'n rapport?

00:02:46
Dirk: Wat we merken is dat heel veel bedrijven, of de mensen die die adviezen aanvragen, die dat rapport wat ze krijgen, leggen ze uiteindelijk neer bij een leidinggevende of bij de directie. Zo van oké, er is een specialist langs geweest, dit is wat zij hebben geconstateerd, dit is hun advies daarop, wat gaan we doen?

00:03:03
Dirk: In negen van de tien gevallen komt er ook een meerwerk uit, maar wat ik net zei, het inventariseren van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen is één mogelijkheid. Iets anders wat we doen is bijvoorbeeld een nulmeting. Dan gaan we bij een bedrijf langs en dan bekijken we echt alle werk op hoogte en diepte gerelateerde zaken. Bezoeken we werklocaties, gaan we met de mensen in gesprek en dat gaat dan ook onder andere over de bedrijfscultuur, veilig werken is niet alleen maar de juiste middelen hebben. De directie die zegt: we moeten veilig werken, onderling moet er ook wel de cultuur zijn dat mensen elkaar aan mogen spreken, want als de één onveilig werkt en de ander zegt er wat van en er wordt dan gezegd: ja, bemoei je er niet mee, dan wordt het al heel lastig.

00:03:49
Dirk: Dat is dan heel breed. We kijken naar arbeidsmiddelen, dus niet alleen maar de persoonlijke beschermingsmiddelen. We kunnen ladders en trappen kijken, hoogwerkers, you name it.

00:03:57
Michel: Alle facetten.

00:03:57
Dirk: Het is heel breed. De ene keer is het adviesrapport minimaal een pagina of tien, maar soms is het 27 pagina's, afhankelijk van de scope van de klant.

00:04:08
Michel: Zitten er dan ook foto's bij en situaties?

00:04:09
Dirk: Er zitten altijd foto's bij, we maken altijd foto's van wat we zien, anders dan heb je een beetje een soort statisch document, je moet natuurlijk wel kunnen verwijzen van dat hebben we gezien.

00:04:18
Dirk: Er zijn bedrijven, daar kom je harnassen tegen die al lang over de levensduur heen zijn. Dan maken we uiteraard een foto van dat label, omdat ze dat dan kunnen zien, anders dan is het een beetje van: wij hebben dat geroepen maar er is geen bewijs van, dus dat moet wel een soort van weerlegbaar feit zijn van het constateren.

00:04:34
Michel: En waarom zou ik een advies door jullie laten uitbrengen? Wat onderscheid je ten opzichte van andere partijen? Je gaf al eerder aan: een advies kan iedereen geven.

00:04:44
Dirk: Ja, dat is ook zo, dat gebeurt ook. Er zijn tegenwoordig, kijk maar op social media, er zijn honderd zichzelf benoemde specialisten werken op hoogte. De ene heeft wel zijn VCA, de andere heeft nog zijn NVK, sommige HVK'ers doen het. Zowel NVK als HVK opleidingen, staat voor middelbaar veiligheidskunde en hogere veiligheidskundige, daar zit absoluut een stukje werk op hoogte in en valbeveiliging en collectieve voorzieningen, alleen dat is wel basis vergeleken met de kennis die wij hebben. Je moet je ook realiseren dat als je advies geeft, en dat gaat over werk op hoogte en diepte, wat allebei geclassificeerd is als risicovol werk, dat hetgeen wat jij adviseert en de klant neemt het over, dat als het misgaat, dat zij ook bij jou terug kunnen komen van: maar jij hebt dat gezegd.

00:05:33
Michel: Ja.

00:05:33
Dirk: Dus er zit ook nog wel een soort verantwoordelijkheid bij, dat je geen gekke dingen gaat adviseren. Als iemand op twee meter hoogte werkt en je gaat zeggen: je moet je vastzetten met een lijn met een demper op voetniveau, dan valt die man gewoon nog op de grond. Dus als je dat advies geeft, dat is vragen om problemen en we passen de wet toe, de kennis die we hebben van de middelen, en onze jarenlange ervaring ten opzichte van de concurrerende collega's.

00:06:01
Michel: Helder. Ik weet nu wat meer over goed advies op valbeveiliging, dank je wel. Zijn er nog punten die je specifiek wil benoemen voor de kijkers, waar ze terechtkunnen of?

00:06:15
Dirk: Nee, eigenlijk niet in de zaak. Ik wou volledig zo.

00:06:18
Michel: Dank je wel.