Uw bedrijf komt vaker met valgevaar in aanraking dan u denkt. Omdat er een diversiteit aan situaties denkbaar zijn, en er ook vrijwel evenveel middelen beschikbaar zijn om jezelf te beveiligen, is goed advies van levensbelang. Een onvolledig of verkeerd advies kan leiden tot levensgevaarlijke situaties.

 

Bekijk de Safe Site Video Podcast

Over goed advies, advies conform geldende wet- en regelgeving om risico’s op hoogte en diepte te inventariseren en te minimaliseren.

Michel de Vos in gesprek met Dirk van Blijswijk, productspecialist Valbeveiliging.

Onze adviseurs hebben veel praktijkervaring en zijn op de hoogte van alle geldende wet- en regelgeving. Zij komen bij u langs op locatie om samen met u om tot zo veilig mogelijke oplossing te komen.

Aanschaf persoonlijke valbeveiliging

Voor persoonlijke valbeveiliging zijn de combinaties en mogelijkheden talrijk. Vaak wordt het belang van dit type valbeveiliging onderschat. Door de vele aanbieders, waar een gedegen advies soms ontbreekt of onvolledig is, ziet men door de bomen het bos niet meer. Bovendien hoort persoonlijke valbeveiliging altijd te worden afgestemd op de werksituatie van de gebruiker. Omdat wij niet alleen materialen leveren, maar ook trainingen geven en een gecertificeerde keuringsinstantie zijn, beschikken we over de nodige ervaring.

Risico Inventarisatie & Evaluatie van daklokaties

In een RI&E rapport wordt omschreven welke maatregelen getroffen moeten worden om bij werkzaamheden rondom en inspectie van jouw pand risico’s op vallen uit te sluiten.

Rapportage bestaande permanente voorzieningen

Veel werkplekken op hoogte zijn voorzien van permanente veiligheidsvoorzienigen zoals kooiladders, hekwerk, bordestrappen, ankerpunten en lijnsystemen. Uit onze jarenlange ervaring is gebleken dat deze voorzieningen niet altijd voldoen aan de gestelde eisen en/of normeringen. In sommige gevallen voldoet een voorziening wel aan alle voorwaarden, maar is de weg er naartoe niet veilig.

Onze adviseurs stellen voor u een rapportage op aan de hand van de geldende wet- en regelgeving en omschrijven hierin eventuele gebreken. Wij stellen u vervolgens direct de meest praktische oplossing voor.

Vraag een Safety Scan aan

Ben je benieuwd welke kansen er in jouw organisatie zijn om veilig(er) te werken op hoogte of in diepte? Wij inventariseren alle aandachtspunten op basis van de geldende wet- en regelgeving en stellen aan de hand hiervan een adviesrapport op. 

Evacuatie- & Reddingsplan

Met de juiste middelen en een instructie alleen bent u er nog niet. Ook een reddingsplan is verplicht. Een beroep doen op de hulpdiensten is vaak niet afdoende. Bij werken op hoogte zijn uw werknemers mogelijk op plaatsen waar de brandweer niet kan komen.

Een Taak Risico Analyse geeft je de zekerheid van een veilige werkplek op hoogte!

In een TRA-rapport (Taak Risico Analyse) worden routinematige en/of projectmatige werkzaamheden nauwkeurig omschreven en voorzien van een advies waarbij u met maatregelen de risico’s op vallen kunt vermijden.

Samenvatting podcast 'Goed advies - Conform de geldende wet- en regelgeving om risico's op hoogte en diepte te inventariseren en te minimaliseren'


Goed advies omtrent veilig werken op hoogte en diepte is essentieel gezien de risico's die deze werkzaamheden met zich meebrengen. Helaas is er in de wet weinig vastgelegd over de eisen waaraan advies moet voldoen, waardoor veel personen zonder voldoende kennis advies kunnen geven. Het is belangrijk om te kiezen voor een ervaren partij die over de juiste kennis en certificeringen beschikt, zoals middelbare of hogere veiligheidskundige opleidingen.

Een adviesrapport bestaat uit een analyse van de bestaande situatie en de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden. Het advies volgt de geldende wetgeving en is niet bindend, maar dient als voorlichting voor de klant om mogelijke risico's te inventariseren en te minimaliseren. Dit kan variëren van het controleren van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen tot een volledige nulmeting waarbij alle aspecten van werken op hoogte en diepte worden bekeken, zoals de bedrijfscultuur. Een adviesrapport bevat tevens foto's ter verduidelijking en bewijsvoering.

Kies voor een ervaren partij met de juiste certificeringen die de volledige wetgeving rondom veilig werken op hoogte en diepte beheersen. Hierdoor kan verantwoordelijkheid en goed advies gewaarborgd worden, en kan de klant de juiste keuze maken om risico's zoveel mogelijk te beperken.