Als organisatie wil je iedere medewerker zo veilig mogelijk laten hijsen en heffen. De kans op een arbeidsongeval is namelijk groot. Ongevallen ontstaan vaak omdat de hijslast niet goed is aangeslagen of omdat medewerkers te dicht in de buurt van de last staan. Maar andere factoren spelen ook mee, zoals het verkeerd gebruik van specifieke hijsgereedschappen en hijsmiddelen niet op tijd laten keuren en inspecteren. 

 

Download onze whitepaper


Dit whitepaper gaat in op de dagelijkse praktijk van hijsen en heffen. Hoe werk je veilig met hijsmiddelen? Wat is de juiste manier om een last te hijsen? Wat gaat vaak mis en hoe moet het dan wél? Hoe zit het met onderhoud en keuring? Hoe sla je lasten juist aan? Ontdek de belangrijkste aandachtspunten voor een zo veilig mogelijke dagelijkse praktijk voor medewerkers.

 

[hubspot]

 

De voordelen van veilig hijsen

Investering in veilig hijsen biedt tal van voordelen, variërend van personeelsveiligheid en risicoreductie tot wettelijke naleving, kostenbeheersing en verbeterde efficiëntie:

  • Personeelsveiligheid: Veilig hijsen minimaliseert het risico op arbeidsongevallen, wat leidt tot een gezondere en productievere werkomgeving voor alle betrokkenen.
  • Risicoreductie: Door strikte hijsprotocollen te volgen, vermindert u de kans op ongeplande gebeurtenissen, zoals vallende lasten, instortingen of materiële schade.
  • Wettelijke naleving: Veilig hijsen zorgt ervoor dat uw organisatie voldoet aan de relevante regelgeving en normen, waardoor boetes en juridische complicaties worden vermeden.
  • Kostenbeheersing: Het vermijden van ongevallen en materiële schade als gevolg van onveilig hijsen bespaart aanzienlijke kosten op reparaties, vervangingen en medische zorg.
  • Efficiëntie: Goed doordachte hijsprocedures verbeteren de werkstroom, verminderen stilstand en minimaliseren vertragingen, wat resulteert in een soepeler werkproces.