Heb je een standby rescue team nodig? Wij kunnen die leveren. Ons standby rescue team bewaakt de veiligheid van uw mensen bij hun werk op hoogte of in besloten ruimten waar de kans op een calamiteit aanwezig is. Voor aanvang worden de uit te voeren werkzaamheden doorgenomen en een risicoinventarisatie uitgevoerd (van valgevaar tot PBM en van zuurstoftekort tot gevaarlijke stoffen) de risicoinventarisatie leidt tot een veiligheids- en reddingsplan. Tijdens de werkzaamheden blijven onze teamleden alert op veranderingen die de veiligheidsmaatregelen en reddingsmogelijkheden kunnen beïnvloeden.

 

Voorbeelden van locaties waar ons reddingsteam is ingezet:

 

Besloten ruimtes o.a.:

 

 • Brugdelen
 • Aan boord van schepen 
 • Pontons 
 • Gemalen & keringen 
 • Waterzuivering 
 • Sluizen
 • Silo’s 

Werkzaamheden op hoogte o.a.:

 • Telecom
 • Spoorbruggen 
 • Voetbal stadions
 • Masten
 • Gebouwen
 • Schepen
 • Hoogbouw magazijn

Specifiek toegepast op de risico’s van uw locatie en werkzaamheden kunnen wij voorzien in materialen en personeel om beheersmaatregelen te ondervangen (ademlucht, gasmeting, mangatwachten, reddingsteam, cameratoezicht, medics, advies, etc.). Onze rescue teamleden beschikken over ruime ervaring en zijn getraind om te redden en evacueren op hoogte en in besloten ruimten. Mocht er een noodgeval voordoen, dan kan het standby rescue team eerste hulp verlenen tot de hulpdiensten arriveren. 
 
Voor meer informatie over onze standby rescue diensten neemt u contact op met Bart Schoor via 06-14006440 of via mail met ropeaccess@mennens.nl.