Garantie voor erkende inspectie en keuring


Bij hijs- en hefwerkzaamheden is het belangrijk dat het materieel voldoet aan wet- en regelgeving. Met de keuringen en inspecties van Mennens ben je hier zeker van, want Mennens is een door EKH erkend keurbedrijf. 

 

De vereniging EKH (Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen):

  • streeft naar een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau van hijs- en hefmiddelen.
  • stelt strikte werkvoorschriften en keuringschema’s op, gebaseerd op o.a. Arbowet, NEN en Machinerichtlijn.
  • geeft opleidingen en certificeert keurmeesters
  • laat zichzelf keuren door een onafhankelijk keuringsinstituut.

Al onze ekh keurmeesters zijn persoonlijk gecertificeerd en werken volgens de voorschriften van EKH. Mennens wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door de brancheorganisatie.

Vraag een EKH keuring aan

Of neem contact met ons op voor meer informatie omtrent een EKH keuring voor jouw bedrijf

EKH keurmeester Onder en boven de haak

Mennens is erkend voor de EKH-secties ‘onder de haak’ (keuring hijs- en hefgereedschappen) en ‘boven de haak’ (keuring van kranen).

 

EKH werkvoorschriften

Kijk voor meer informatie op de EKH website of samengevat in twee publicaties:

  • het handboek EKH Bedrijfsvoering Hijs- en Hefgereedschap (digitaal te downloaden) en
  • het handboek EKH Bedrijfsvoering Hijskranen (-werktuigen) (eveneens digitaal te downloaden).

Meer informatie bekijk de Mennens Video Podcast

Samenvatting podcast: EKH, garantie voor erkende inspectie en keuring


In deze podcast bespreken we het belang van hijs- en hefmaterialen en het keuren ervan. Edwin werkt sinds 22 jaar bij Mennens in verschillende functies en momenteel als service manager. Mennens is een erkend keurbedrijf en lid van de EKH, een overkoepelende organisatie voor erkende keurbedrijven die zich richten op de inspectie van hijs- en hefmaterialen.

Edwin is lid van de technische commissie binnen de EKH. Deze commissie houdt toezicht op de wet- en regelgeving omtrent hijs- en hefmaterialen en zorgt dat de EKH-werkvoorschriften up-to-date blijven.

Het belang van het keuren van hijs- en hefmaterialen ligt vooral in de veiligheid van de gebruikers. Regelmatige inspectie en keuring zijn noodzakelijk om te garanderen dat het materiaal veilig is en voldoet aan de wettelijke voorschriften en normen.

Mennens heeft ongeveer 140 monteurs in heel Nederland die allemaal zijn opgeleid door de EKH. Regelmatig worden er audits uitgevoerd om te zorgen voor hun consistente kwaliteit en kennisniveau.

Het belangrijkste advies dat Edwin geeft, is ervoor te zorgen dat gebruikers weten wat nodig is om veilig te werken en dat zij altijd de relevante informatie kunnen raadplegen op de websites van Mennens en de EKH. Veilig werken is essentieel om ongelukken te voorkomen, wat nog steeds vaak gebeurt doordat mensen de regels niet in acht nemen en met niet-gekeurde materialen werken.