Garantie voor erkende inspectie en keuring


Bij hijs- en hefwerkzaamheden is het belangrijk dat het materieel voldoet aan wet- en regelgeving. Met de keuringen en inspecties van Mennens ben je hier zeker van, want Mennens is een door EKH erkend keurbedrijf. 

De vereniging EKH (Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen):

  • streeft naar een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau van hijs- en hefmiddelen.
  • stelt strikte werkvoorschriften en keuringschema’s op, gebaseerd op o.a. Arbowet, NEN en Machinerichtlijn.
  • geeft opleidingen en certificeert keurmeesters
  • laat zichzelf keuren door een onafhankelijk keuringsinstituut.

Al onze ekh keurmeesters zijn persoonlijk gecertificeerd en werken volgens de voorschriften van EKH. Mennens wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door de brancheorganisatie.

EKH keurmeester Onder en boven de haak

Mennens is erkend voor de EKH-secties ‘onder de haak’ (keuring hijs- en hefgereedschappen) en ‘boven de haak’ (keuring van kranen).

EKH werkvoorschriften

Kijk voor meer informatie op de EKH website of samengevat in twee publicaties:

  • het handboek EKH Bedrijfsvoering Hijs- en Hefgereedschap (digitaal te downloaden) en
  • het handboek EKH Bedrijfsvoering Hijskranen (-werktuigen) (eveneens digitaal te downloaden).

 

Meer informatie

ekh keuring