EKH en Mennens nemen veiligheidszorgen uit handen

Laat je je hijsmaterieel regelmatig keuren en testen? Dan heb je altijd een streepje voor! Het toont immers aan dat je er alles aan doet om de veiligheid van je medewerkers te waarborgen. En zeker als je hiervoor nauw samenwerkt met een door de EKH (Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen) erkend bedrijf, zoals Mennens.
De EKH stelt uitgebreide werkvoorschriften en keuringsschema's op. Ze zijn gebaseerd op normen uit de Machinerichtlijn, Arbowet, NEN, DIN,... Daarnaast geeft de EKH opleidingen voor vakbekwame keurmeesters met persoonsgebonden certificaten. Met andere woorden: je mag er gerust van uitgaan dat Mennens al zijn werkzaamheden competent uitvoert. Vooral omdat we regelmatig steekproefsgewijs gecontroleerd worden door onze brancheorganisatie.

Zowel onder als boven de haak!

De EKH laat zichzelf toetsen door een onafhankelijk keuringsinstituut. Daarnaast beschikt het eveneens over een autonome klachten- en geschillencommissie. Binnen de EKH zijn keurbedrijven onderverdeeld in de secties 'onder de haak' (keuring van hijs- en hefgereedschappen) en 'boven de haak' (keuring van kranen). Voor alle duidelijkheid: Mennens is bij beide secties aangesloten! Ook zaken als valbeveiligingklimmaterieel en NEN 3140-keuringen vallen onder dezelfde dienstverlening.

Meer weten over de EKH? Ga naar de EKH-website of neem contact op met je dichtstbijzijnde Mennens-vestiging.