Garantie voor erkende inspectie en keuring

Bij hijs- en hefwerkzaamheden is het belangrijk dat het materieel voldoet aan wet- en regelgeving. Met de keuringen en inspecties van Mennens ben je hier zeker van, want Mennens is een door EKH erkend keurbedrijf. 

De vereniging EKH (Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen):

  • streeft naar een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau van hijs- en hefmiddelen.
  • stelt strikte werkvoorschriften en keuringschema’s op, gebaseerd op o.a. Arbowet, NEN en Machinerichtlijn.
  • geeft opleidingen en certificeert keurmeesters
  • laat zichzelf keuren door een onafhankelijk keuringsinstituut.

Al onze keurmeesters zijn persoonlijk gecertificeerd en werken volgens de voorschriften van EKH. Mennens wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door de brancheorganisatie.

Onder en bóven de haak

Mennens is erkend voor de EKH-secties ‘onder de haak’ (keuring hijs- en hefgereedschappen) en ‘boven de haak’ (keuring van kranen).

Meer informatie

Wil je meer informatie over EKH? Lees meer informatie over de EKH of neem contact met ons op.

Lees ook meer over trekproeven, onderhoud en reparaties en inspecteren en keuren.