Garantie voor erkende inspectie en keuring


Bij hijs- en hefwerkzaamheden is het belangrijk dat het materieel voldoet aan wet- en regelgeving. Met de keuringen en inspecties van Mennens ben je hier zeker van, want Mennens is een door EKH erkend keurbedrijf. 

 

De vereniging EKH (Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen):

  • streeft naar een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau van hijs- en hefmiddelen.
  • stelt strikte werkvoorschriften en keuringschema’s op, gebaseerd op o.a. Arbowet, NEN en Machinerichtlijn.
  • geeft opleidingen en certificeert keurmeesters
  • laat zichzelf keuren door een onafhankelijk keuringsinstituut.

Al onze ekh keurmeesters zijn persoonlijk gecertificeerd en werken volgens de voorschriften van EKH. Mennens wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door de brancheorganisatie.

Vraag een EKH keuring aan

Of neem contact met ons op voor meer informatie omtrent een EKH keuring voor jouw bedrijf

EKH keurmeester Onder en boven de haak

Mennens is erkend voor de EKH-secties ‘onder de haak’ (keuring hijs- en hefgereedschappen) en ‘boven de haak’ (keuring van kranen).

 

EKH werkvoorschriften

Kijk voor meer informatie op de EKH website of samengevat in twee publicaties:

  • het handboek EKH Bedrijfsvoering Hijs- en Hefgereedschap (digitaal te downloaden) en
  • het handboek EKH Bedrijfsvoering Hijskranen (-werktuigen) (eveneens digitaal te downloaden).

Meer informatie bekijk de Mennens Video Podcast

Videotransript Podcast


00:00:06
Michel: Welkom Edwin, bij deze podcast. We gaan het vandaag hebben over de EKH, maar daar komen we zo even op terug. Kun je kort even vertellen wie je bent en wat je doet?

00:00:15
Edwin: Ik ben Edwin Sassen. Ik ben 52 jaar. Ik werk circa 22 jaar bij Mennens Groningen in diverse functies. Op het moment ben ik servicemanager van de service- en inspectieafdeling.

00:00:26
Michel: Hoe ben je daar gekomen?

00:00:30
Edwin: Ruim 22 jaar geleden ben ik gestart als monteur buitendienst. Daarna ben ik doorgegroeid naar werkvoorbereider. Sinds 2017 ben ik dus servicemanager.

00:00:40
Michel: We gaan het hebben over EKH. Ik lees dat Mennens een erkend keurbedrijf is en lid is van de EKH. Wat is de EKH? Wat houdt het in?

00:00:52
Edwin: De EKH is de overkoepelende organisatie voor de erkende keurbedrijven hijs- en hefmiddelen. Het is ooit ontstaan doordat de overheid is gestopt met het toezien op de inspecties van de hijs- en hefmiddelen. Daar was toen vanuit de branche de EKH ontstaan. Om ervoor te zorgen dat iedereen met goed en veilig hijsmateriaal werkt.

00:01:12
Michel: Wat is jouw rol binnen de EKH?

00:01:16
Edwin: Sinds enige jaren zit ik in de technische commissie van de EKH. Dat houdt in dat we samen met een tien- tot twaalftal andere personen - collega's uit de branche - op diverse cursusbedrijven toezicht houden ten aanzien van de wet- en regelgeving, of veranderingen in de wet en regelgeving. Dit zodat we die kunnen toepassen binnen de EKH. Dat gaat om werkvoorschriften, zowel onder de haak als boven de haak.

00:01:33
Michel: Je hebt me voor deze podcast verteld dat Mennens een van de initiators is van de EKH. Hoe is de EKH tot stand gekomen, en hoeveel jaar geleden?

00:01:50
Edwin: Begin jaren 90 is vanuit de branche de EKH opgericht. Daar zal men dus ook een groot aandeel in gehad hebben. Die hebben samen besloten dat er goede wet- en regelgeving moet komen voor het hijsen en heffen. Dat hebben ze samen opgepakt en toegepast.

00:02:10
Michel: Wat is het belang ervan?

00:02:13
Edwin: Het belang is vooral dat de mensen veilig kunnen werken. Dat alle hijsgereedschappen gekeurd en getest zijn en voldoen aan de voorwaarden en de voorschriften, zowel binnen de wet als in de normen. Dat de mensen echt veilig kunnen werken. En dat het eenduidig is. Dat iedereen hetzelfde doet.

00:02:28
Michel: Om wat voor soort middelen gaat het dan?

00:02:31
Edwin: Dat is heel breed. Dat gaat om bovenop de kraan: wat wij dan noemen 'boven de haak.' Maar je hebt ook 'onder de haak.' Dat zijn alle hijsbandjes, Tirfors en dommekrachten. Alle losse hijsmiddelen, hijsbanden en dat soort zaken.

00:02:45
Michel: Dus eigenlijk alles wat te maken heeft met liften, hijsen, werken op hoogte.

00:02:48
Edwin: Alles wat met hijsen en heffen te maken heeft, werken op hoogte: het valt allemaal binnen de EKH.

00:02:53
Michel: Wie behartigt de EKH?

00:02:56
Edwin: Er is een bestuur. Dat bestaat uit mensen die werkzaam zijn in de branche, mensen die vroeger werkzaam waren in de branche en sommige specialisten die heel goed zijn op hun vakgebied of op bestuurlijk niveau. Die zorgen ervoor dat alles in goede banen geleid wordt. Verder zijn er nog diverse commissies, waaronder de technische commissie, die ervoor zorgen dat alles binnen de EKH goed loopt.

00:03:22
Michel: Net benoemde je de voorschriften, zoals de arbowet en dat soort zaken. Is dat een onderdeel van de EKH?

00:03:30
Edwin: Ja. Alle EKH-werkvoorschriften zijn gebaseerd op of onderbouwd door een norm, een wet of dat soort zaken. Wettelijke voorschriften, normen, de Machinerichtlijn onder andere. Er zijn op het gebied van EKH enkele punten waar ze iets strenger zijn. Er is, onder andere door de technische commissie, besloten dat dat nodig is om de mensen goed en veilig te laten werken.

00:03:53
Michel: En hoe zit het met de rol van Mennens binnen de EKH?

00:03:57
Edwin: Ik zit onder andere in de technische commissie. We hebben mensen die in de examencommissie zitten, en we hebben een aantal mensen die examinator zijn bij de examens voor de keurmeesters.

00:04:10
Michel: Zijn er nog andere instanties - keuringsinstanties - lid van de EKH?

00:04:14
Edwin: Er zijn meerdere keuringsinstanties. De EKH is een instantie op zich. Daar kun je wel lid van zijn als keurbedrijf, maar je hebt geen andere instanties die lid zijn van EKH. Er zijn wel andere instanties die keuringen doen, alleen hebben die weer andere werkvoorschriften: voorschriften die op sommige punten iets minder zijn dan de EKH-voorschriften.

00:04:35
Michel: Nu heb ik gelezen dat Mennens in het land ongeveer 140 buitenmonteurs heeft. Worden die allemaal opgeleid door de EKH? Is dat verplicht?

00:04:44
Edwin: Het grootste gedeelte is opgeleid door EKH. Of onder de haak of boven de haak. Je hebt natuurlijk bepaalde disciplines waar dat niet nodig is, maar alle mensen die keuringen en inspecties uitvoeren zijn opgeleid door EKH.

00:04:57
Michel: Is een EKH-keuring anders dan een standaardkeuring, of zitten daar weer andere regels aan?

00:05:06
Edwin: In principe moet elke keuring voldoen aan de wet- en regelgeving. Dus in de basis kan die niet anders zijn. Er zijn enkele zaken waar wij als EKH iets scherper op zijn.

00:05:20
Michel: En verzorgt de EKH audits?

00:05:21
Edwin: Ja, elke keurmeester krijgt regelmatig audits. Elke tweeëneenhalf jaar is er een tussenexamen. Elke vijf jaar moet hij wederom examen doen. Dus tussendoor zijn er audits.

00:05:34
Michel: En dat geldt voor alle monteurs?

00:05:36
Edwin: Dat geldt voor alle monteurs, zowel boven de haak als onder de haak. Daarmee waarborgen we de kwaliteit van de keurmeesters. Dat is ook een verschil ten opzichte van de andere instanties die dat niet doen.

00:05:49
Michel: Ik weet nu wat meer over de EKH, dat is heel mooi: over de mogelijkheden en dat soort zaken. Zijn er nog aanvullende tips die je hebt, of informatie rondom EKH en het keuren?

00:06:00
Edwin: Het belangrijkste is natuurlijk dat de gebruikers weten wat er nodig is om veilig te werken bij de hijs- en hefmiddelen. Daarvoor kun je natuurlijk altijd naar de site van Menners gaan en naar de site van de EKH. Daar wordt alles heel goed uitgelegd: wat de wet- en regelgeving is, wie de WKH verder is en wat de mogelijkheden zijn binnen EKH.

00:06:19
Michel: Toch nog een aanvullende vraag: waarom is het zo belangrijk om veilig te werken?

00:06:23
Edwin: Om ongelukken te voorkomen natuurlijk.

00:06:24
Michel: Want die gebeuren nog steeds?

00:06:24
Edwin: Ja. Er gebeuren nog steeds veel ongelukken, doordat mensen de regels niet in acht nemen en met ongekeurde materialen werken.

00:06:38
Michel: Dank je wel voor deze podcast.