Mennens omarmt verschillen en hecht veel waarde aan een divers personeelsbestand. Want variatie in ideeën, achtergronden, overtuigingen en culturen leidt tot een breder perspectief en vernieuwende inzichten. Lees hoe we bijdragen aan SDG-doelen 5: gendergelijkheid en 10: ongelijkheid verminderen.

Ons wervingsbeleid is gericht op het aantrekken van een diverse groep medewerkers. Onze moederorganisatie Axel Johnson International heeft hiervoor concrete doelstellingen geformuleerd. Denk aan een betere balans in de man-vrouwverdeling, meer medewerkers met een internationale achtergrond en een goede mix van collega’s in alle leeftijdscategorieën.

Sociale veiligheid

Mennens staat voor veiligheid. Het gaat dan óók om sociale veiligheid voor onze collega’s. Iedereen moet zich thuis voelen in de organisatie, ongeacht geslacht, leeftijd of achtergrond. Hier zetten we ons actief voor in.
 

Collega’s uit alle windstreken

Diversiteit en inclusie zijn strategisch verweven door de organisatie. Bij Mennens werken collega’s met nationaliteiten uit alle windstreken. Van de Filipijnen tot aan Libië. Is iemand de taal nog niet (volledig) machtig? Dan helpen we hierbij, bijvoorbeeld met taaltrainingen. Zodat diegene kan communiceren met collega’s en zich verbonden voelt met de organisatie.
 

Vrouwen enthousiasmeren

Bij Mennens is 86,6% man en 13,4% vrouw. Hierbij bekleden verreweg de meeste vrouwen een kantoorfunctie. Via onder meer onze Mennens Tech Academy willen we dit veranderen en vrouwen enthousiasmeren en zelf opleiden voor de techniek. Zo zetten we ons in voor een betere balans tussen mannelijke en vrouwelijke collega’s.
 

Workshops

Wij brengen het belang van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid actief onder de aandacht bij onze medewerkers. Zo organiseren we workshops over deze thema’s. Hier gaan we in op hoe je respectvol met elkaar omgaat. En hoe we er samen voor zorgen dat iedereen zich welkom en gehoord voelt. Zodat iedereen met een goed gevoel naar het werk gaat.
 

Onboarding en gedragscode

Door middel van een uitgebreide onboarding zorgen we ervoor dat iedereen binnen Mennens op de hoogte is van onze gedragscode. Hierbij ligt de nadruk op respect voor elkaar, non-discriminatie en het voorkomen van uitbuiting binnen onze organisatie.
 


 

Duurzaamheid

Bij Mennens is duurzaamheid een integraal onderdeel van de strategie. We verlagen de CO2-uitstoot en het energieverbruik. Daarbij werken we doorlopend aan circulariteit. Hiermee dragen we bij aan SDG-doel 13: klimaatactie.

Maatschappelijke betrokkenheid

Onze (lokale) omgeving dragen we een warm hart toe. Dit zien we als kans om een positieve bijdrage te leveren aan onze wereld.

Veiligheid en gezondheid

De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en onze klanten staat op één. We nemen doorlopend maatregelen om dit te waarborgen en beschikken over talrijke ISO-, EKH- en VCA-certificaten.