Lichte oppervlaktecorrosie vormt niet direct een probleem, maar als de corrosie doorzet kunnen de gevolgen desastreus zijn. Het kan de staalkabel zodanig aantasten dat de kabel niet goed meer functioneert of zelfs breekt. 

Wat is corrosie?

Corrosie is de natuurlijke aantasting van het materiaal door de omgeving, zoals zuurstof, (zout) water of andere chemische stoffen. Ook het gebruik van verschillende materiaalsoorten kan corrosie geven. 

Gradaties van roest

Kijk regelmatig of de kabel is gecorrodeerd. Roest kent verschillende gradaties: 

  • Oppervlakte- of vliegroest: Het draadoppervlak is niet aangetast. Een lichte roestzweem. Verwijder deze roestzweem en smeer de kabel met een geschikte olie na.
  • Draadoppervlak licht aangetast: Geen merkbare vermindering van de draaddiameter. Probeer de corrosie te verwijderen. Lukt dit? Dan nasmeren. Lukt dit niet? Raadpleeg dan een specialist.
  • Draadoppervlak aangetast: Merkbare vermindering van de draaddiameter. Geringe speling tussen de buitendraden. Raadpleeg een specialist.
  • Draadoppervlak sterk aangetast: Duidelijke vermindering van draaddiameter. Duidelijke speling tussen de buitendraden. Raadpleeg een specialist.
  • Putcorrosie: Draadoppervlak sterk aangetast. Aanmerkelijke vermindering van de draaddiameter. Speling tussen de buitendraden meer dan 1/2 van de oorspronkelijke draaddiameter.

 

Smeer een sterk gecorrodeerde kabel niet na

Let op: smeer een sterk gecorrodeerde kabel niet na. De corrosie onder het smeermiddel zet gewoon door en is dan niet meer zichtbaar. Laat indien mogelijk kabels die ook aan de binnenzijde sterk gecorrodeerd zijn ook controleren door een specialist.

 

Wordt de kabel dikker?

Het is ook mogelijk dat een kabel dikker wordt als gevolg van corrosie. Corrosie zet uit aan de binnenzijde van de kabel met als gevolg een dikker wordende kabel. Om deze reden moet, indien mogelijk, een kabel aan de binnenzijde worden gecontroleerd.

 

Wat kun je doen tegen corrosie?

Staalkabels worden in de regel geproduceerd met een vet. Dit vet is tweeledig: enerzijds een conserverende werking en anderzijds een smerende werking. In veel gevallen kan het langere tijd duren voordat een kabel in gebruik genomen wordt. Deze staat dan op voorraad. Op dat moment heeft het vet een conserverende taak. De kabel mag niet corroderen. Op het moment dat de kabel wordt geïnstalleerd moet de smerende werking zijn werk gaan doen. De individuele draden bewegen over elkaar. Het vet moet smeren tussen de kern en de strengen én de draden onderling in de verschillende strengen. Het is aan te bevelen om de staalkabel na montage direct te smeren met een olie. De olie brengt de smerende werking versneld op gang. 

Het smeren doen we dus niet met vet, maar met een daarvoor geschikte olie die penetreert tot de kern van de kabel. Verder is het advies om de kabel regelmatig te smeren. Met kabels die buiten gebruikt worden is het advies twee keer per jaar: één keer in het voorjaar en een keer in het najaar. Hierbij is wel van belang dat je dun smeert. Dik smeren is net zo slecht als niet smeren. 

 

Waarom smeren?

Door de kabel regelmatig te smeren met een olie kun je corrosievorming vertragen of zoveel mogelijk tegengaan. Let op: is de staalkabel al gecorrodeerd? Dan heeft smeren geen zin en is dit zelfs af te raden. De corrosie gaat van binnenuit gewoon door, met alle gevolgen van dien.

 

Inspecteren op corrosie? Laat je adviseren! 

Laat je tijdig en grondig adviseren over inspectie op corrosie. Wanneer vormt corrosie een gevaar? Laat je staalkabels inspecteren door Mennens. Wij behoren tot de ‘Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen’ (EKH): al onze keurmeesters hebben ruime ervaring en inspecteren volgens actuele normen. 

[hubspot]

 

Meer weten