Cookies op de Mennens website


Wij gebruiken cookies op onze website om uw gebruikservaring te verbeteren. Een cookie is een klein bestandje dat naar uw computer wordt verzonden. Wilt u meer informatie, bekijk onze cookie policy of neem contact op. 

 

Ons privacy beleid


Mennens privacy beleid voor bezoekers van de website 

Als u deze website bezoekt kunt u worden gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. Dit beleid ten aanzien van de website beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en hoe wij cookies gebruiken op onze site. Als u vragen heeft betreffende de verwerking van uw gegevens of het gebruik van cookies neem dan contact op via website@mennens.nl

 

Welke gegevens worden verwerkt en wat is hiervan de reden? 

Als u via de website een verzoek doet zal Mennens uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, faxnummer, berichten en andere gegevens die u via onze website verstuurt verzamelen en verwerken. De persoonsgegevens worden van u zelf ontvangen. Om uw verzoek te kunnen afhandelen bent u verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken om, in uw hoedanigheid van vertegenwoordiger van een bedrijf, in contact met u te treden via nieuwbrieven of andere vormen van marketing of communicatie waarin u geïnteresseerd bent. We zullen ook informatie verzamelen middels de ontvangstbevestiging van de nieuwsbrief en marketingmateriaal dat wij u sturen en waarmee we volgen op welke links u heeft geklikt. Als uw op de website aangeeft de nieuwsbrief te willen ontvangen zal Mennens uw persoonsgegevens verwerken om u nieuwsbrieven en andere marketing- en communicatiemiddelen te sturen waarin u wellicht bent geïnteresseerd. Het geven van uw e-mail adres, waarmee wij de inschrijvingen voor de nieuwsbrief administratief kunnen bijhouden, is verplicht. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door uw e-mail adres in te vullen en op “afmelden” te klikken of, door een mail te sturen naar website@mennens.nl en op te geven voor welke email-adressen u zich wilt afmelden. Mennens kan af en toe informatie van u vragen voor marktonderzoek. Deze informatie is altijd optioneel en zal, zoals alle overige persoonsgegevens, niet met derden worden gedeeld zonder uw toestemming. Uw persoonsgegevens worden ook verzameld en verwerkt d.m.v. cookies, zoals omschreven in ons cookiebeleid (contacteer ons voor meer info). 

 

Wie kan mijn gegevens inzien en hoe lang worden gegevens bewaard? 

De door uw verstrekte persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met Mennens’ externe leveranciers (zoals IT-leveranciers) als dit nodig is om een mailing aan u te verstrekken in overeenstemming met uw wensen. Mennens zal echter nooit uw persoonsgegevens verkopen aan, verhuren aan of delen met enig ander niet gerelateerd bedrijf, organisatie of individueel zonder uw toestemming. Het is mogelijk dat, indien toepasselijk, uw gegevens worden gedeeld binnen de Lifting Solutions Group om te verwerken en gebruiken binnen de Lifting Solutions Group in andere landen. Alleen personen bij Mennens die uw gegevens willen gebruiken voor bovenstaande doeleinden hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Mennens heeft ook passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen bv verlies en ongeautoriseerd gebruik. Uw persoonsgegevens die zijn verwerkt om aan uw verzoek te kunnen voldoen zullen verwijderd worden zodra we de administratieve handelingen aangaande zo’n verzoek hebben afgehandeld, behalve als u of uw bedrijf een klant wordt van Mennens. In dat geval ontvangt u informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens. Uw gegevens die zijn verwerkt betreffende een inschrijving worden bewaard tot dat u zich daarvoor afmeld. Houd er rekening mee dat uw gegevens langer bewaard worden dan hierboven aangegeven als dit een wettelijke verplichting is. 

 

Uw rechten

Mennens (zie www.mennens.nl of www.mennensbelgium.be voor onze gegevens) en Axel Johnson International Lifting Solutions, gevestigd aan de Sveavägen 151, 113 46 Stockholm, Zweden, zijn gezamenlijk beheerder van uw verwerkte persoonsgegevens. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor een correcte verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de geldende wetten. U heeft het recht te weten welke persoonsgegevens we van u verwerken en u kunt een kopie daarvan opvragen. U kunt onjuiste gegevens laten aanpassen en in sommige gevallen kunt u een verzoek indienen om uw gegevens te laten verwijderen (als, bijvoorbeeld, de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld). U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens voor bepaalde doelen (zoals direct marketing), en te verzoeken dat het verwerken van persoonsgegevens beperkt wordt. Houd er rekening mee dat beperkt gebruik of verwijdering van uw persoonlijke gegevens kan resulteren in het niet kunnen nakomen van onze verplichtingen. U heeft het recht om een uittreksel van uw persoonsgegevens in een machine leesbare vorm te krijgen en om uw gegevens aan een andere beheerder over te dragen. Als u vragen heeft over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken kunt u contact opnemen via website@mennens.nl of d.m.v. een brief naar een van onze vestigingen. Als u bezwaren of klachten heeft betreffende het verwerken van uw persoonsgegevens dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.