Bericht van: Stefan Broks - accountmanager bij Mennens

Voorkom ongevallen met hydrauliek: wat je moet weten over de Arbowet en EKH

Werken met hydraulisch aangedreven materieel betekent dat je werkt met apparatuur dat onderhevig is aan hoge druk. Als je hier onvoldoende zorgvuldig mee omgaat, kan dit leiden tot schade of (ernstig) lichamelijk letsel. Daarom is het belangrijk om de hydrauliekvoorschriften te kennen. De Arbowet en EKH-richtlijnen bieden handvatten voor het keuren van hydraulisch materieel. In dit artikel vertel ik er meer over.

Hydraulisch falen brengt de nodige risico’s met zich mee. Zo kan het voorkomen dat cilinders inzakken en dat jij of je collega bekneld raakt onder de last. Ook de slangen die onder hoge druk staan, vormen een risico. Zo kan een beschadigde slang leiden tot een olie-injectie op 700 bar. De olie penetreert dan met hoge druk je lichaam. Met alle gevolgen van dien. Dit wil je uiteraard voorkomen.
 

Keuring door deskundig personeel

De Arbowet schrijft voor dat hydraulisch materieel jaarlijks door deskundig personeel moet worden gekeurd. Omdat slangen en koppelingen snel lek kunnen raken, is het belangrijk dat je deze tijdig laat onderhouden en keuren. Verder stelt de Arbowet geen duidelijke richtlijnen, in tegenstelling tot de Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen (EKH).

Inhoud van de keuring

De EKH gaat verder dan de Arbowet wat betreft de inhoud van de keuringen. Zo schrijven zij minimaal een jaarlijkse dynamische test voor, oftewel de periodieke keuring. In tegenstelling tot een statische test, wordt de cilinderplunjer bij een dynamische test over de volledige slag getest. Bij een statische test wordt de cilinderplunjer slechts op een aantal niveaus getest. Hierdoor loop je het risico dat je het lek in de cilinder niet opmerkt, omdat de statische test deze locatie kan overslaan.

Alle hydraulische componenten testen

De EKH schrijft voor dat alle hydraulische componenten getest moeten worden. Hierbij gaat het naast de cilinders om slangen, pompen en koppelingen. Vooral de slangen en koppelingen zijn kwetsbaar. Dat komt voornamelijk doordat schade aan deze componenten vanaf de buitenkant niet altijd zichtbaar is. Zo kan er een knik in een slang zitten, waardoor de beschadiging de hoge druk niet meer kan weerstaan. Of de koppeling is kromgetrokken. Dit kan leiden tot ongevallen en/of kleine lekkages waardoor het product niet meer werkt..

Om deze en meer gevaarlijke situaties te voorkomen, is het belangrijk dat alle componenten worden getest. Kijk daarbij naar visuele beschadigingen en beschadigingen aan de binnenkant.

De gebruikerscontrole

Bedenk bij een keuring: dit is slechts een momentopname. Naast de jaarlijkse keuring is een visuele inspectie vóór het gebruik, de gebruikerscontrole, ook cruciaal. Vooral slangen kunnen kort na een keuring al dusdanig beschadigd raken dat ze eigenlijk niet meer gebruikt mogen worden. Bijvoorbeeld als een collega er met een heftruck overheen rijdt. De kans is enorm dat hierdoor de stalen lagen in de slang beschadigd zijn. Test daarom altijd op zaken als de werkdruk, de lekkage van olie en de werking van de verschillende componenten.

Tip: let op de omgeving

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Om zo duurzaam mogelijk met hydraulisch materiaal te werken, is het belangrijk om je bewust te zijn van de kwetsbaarheid ervan. Houd bijvoorbeeld werkzaamheden goed gescheiden. Bij onze klanten in de scheepvaart zie ik regelmatig dat er gelast wordt in de buurt van hydrauliekslangen. Of de hydrauliekslangen liggen middenin de doorgang van o.a. heftrucks. Het is belangrijk dat hier bewuster mee wordt omgegaan. Niet alleen om aan de regels te voldoen, maar vooral om de veiligheid van personeel te waarborgen.

Ontdek hoe je veilig met hydrauliek werkt

Meer tips om veiliger en bewuster te werken met hydraulisch materieel? Bekijk de YouTubevideo’s van Holmatro, de hydrauliekpartner van Mennens. Hierin geven hydrauliekexperts tips om bewuster en veiliger te werken met hydrauliek.

Keuring en onderhoud: maak een afspraak

Zeker zijn van maximale veiligheid? Laat je hydraulische gereedschappen periodiek keuren en onderhouden. Neem hiervoor contact op met je dichtstbijzijnde Mennens-vestiging.


Producten in de kijker