Video podcast: Inspectie & Keuring van valbeveiligingsmiddelen

Veilig werken op hoogte doet u met goedgekeurde PBM! Volgens de arbo-wet (Arbeidsomstandighedenbesluit; Artikel 7.4a. Keuringen & NEN-EN 365 norm) dienen persoonlijke valbeveiligingsmiddelen (PBM) minimaal eens per jaar te worden gekeurd. 

Bekijk de video podcast van Safe Site - Powered by Mennens over de verplichte jaarlijkse keuring van softgoods, valstopblokken en permanente voorzieningen aan bod komt.

Michel de Vos in gesprek met Dirk van Blijswijk, productspecialist Valbeveiliging.
 


Samenvatting podcast 'Keuren van softgoods en valstopblokken'


 

In deze podcast wordt het belang van het keuren van softgoods en valstopblokken benadrukt. Softgoods zijn producten gemaakt van zachte materialen zoals harnassen en lijnen, terwijl valstopblokken complexere producten zijn die specifieke training door de fabrikant vereisen voor keuring. Beide typen producten moeten regelmatig worden gekeurd door een bevoegd persoon om de veiligheid te waarborgen.

De verschillende uitvoeringen van valblokken omvatten vergrendelende blokken, blokken met een afdaalfunctie en blokken met een lierwerking. Het is belangrijk dat gebruikers op de hoogte zijn van de juiste toepassing en getraind zijn in overeenstemming met de Arbowet en de fabrikant.

Naast het keuren van de producten wordt in de podcast het belang van training en bewustwording van de gebruikers aangestipt. Dit zorgt ervoor dat valgevaar tot een minimum wordt beperkt en men op een veilige en verantwoorde manier met valbeveiligingsuitrusting kan werken.

Meer video podcasts zien? Bekijk ze op onze video podcasts pagina.