Veiliger werken door aangescherpte EKH-werkvoorschriften voor hogedruk hydraulisch hefgereedschap.

De Vereniging EKH (Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefgereedschappen), hét instituut voor veiligheid bij hijsen en heffen, heeft haar voorschriften aangepast voor het keuren en inspecteren van hogedruk hydraulisch hefgereedschap. De aangescherpte EKH-werkvoorschriften bepalen dat hydraulische vijzels jaarlijks op hun goede staat onderzocht en dynamisch beproefd moeten worden. Daarbij gaat het niet alleen om de vijzel, maar om alle componenten: hydraulische pomp, hydrauliekslang, vijzels en overige systeemcomponenten.

Veilig werken

EKH heeft zich ten doel gesteld het veiligheidsniveau op het gebied van hijs- en hefmiddelen op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Dit doet zij door de wettelijke normen en richtlijnen, die van toepassing zijn op het keuren van hijs- en hefmiddelen, op eenduidige wijze in praktijk te brengen. Dit biedt gebruikers (werkgevers én werknemers) van hijs- en hefmiddelen het houvast, dat door de overheid niet meer wordt gegeven. De erkende EKH-werkvoorschriften beschrijven welke handelingen moeten worden uitgevoerd bij de keuring en inspectie van hijs- en hefmiddelen.

De belangrijkste aanpassingen in onze werkwijze 

De aangescherpte EKH-richtlijn schrijft voor dat de vijzel, jaarlijks, over de volledige slag van de hydraulische cilinder op maximale druk (overdruk 105%) dynamisch moet worden beproefd. “Dit zijn cruciale aanscherpingen,” zegt veiligheidsexpert Robert Dekkers van Holmatro. “Het is een positieve ontwikkeling dat het gehele hydraulische systeem beproefd moet worden en dat er veel aandacht is voor de risico’s van beschadigde hydrauliekslangen.” 

David Posthumus, Directeur Mennens vestiging Groningen: “Verborgen gebreken worden door deze manier van testen eerder gesignaleerd, wat onnodig uitval en gevaarlijke situaties op de werkvloer kan voorkomen. Veiligheid en betrouwbaarheid van de gereedschappen staat tenslotte altijd voorop.”

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de Mennens-vestigingen.