Podcast: Onderhoud en keuring van hef- en hijsmiddelen

 

Tijdens deze podcast praten we met Alex Schelling, Test & Repair Manager Werkplaats & Logistiek bij Mennens. Hoe onderhoud in zijn werk gaat, welke typen keuringen er zijn en wat de wet voorschrijft over onderhoud en keuring.
 

Wat houdt een keuring in?
 

Volgens Alex is dit: “Het demonteren, schoonmaken en controleren van alle onderdelen.” Aansluitend wordt het middel afgetest met een proeflast. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij takels. Alex vervolgt: “We gaan het hele product overbelasten zodat we kunnen zien of er nog gebreken zijn.” Mennens heeft hiervoor een eigen trekbank, die ingesteld kan worden op basis van de proefbelasting per hijs- en hefmiddel.

 

Maatregelen vóór de keuring


“Voordat wij beginnen aan de fysieke keuring,” vult Alex aan, “zoeken we eerst altijd naar het certificaat of eventuele fabrikantgegevens, want dat zijn uiteindelijk je referentiepunten om dingen te kunnen controleren.”
 

Onderhoud plegen


Zodra alle onderdelen van het materiaal uit elkaar zijn gehaald, worden deze onderdelen schoongemaakt. Alex vertelt dat dit belangrijk is, om afwijkingen of vervormingen te constateren. Na het schoonmaken wordt het materiaal afgetest.
 

Wetgeving: één keer per jaar keuren


Volgens de wet moeten hijs- en hefmiddelen minstens één keer per jaar een keuring ondergaan. Alex beaamt dat je op deze manier je materiaal en je mensen veilig houdt. Afhankelijk van het gebruik en de condities waarin het materiaal zich bevindt, moet je een extra periodieke keuring als eigenaar zelf doen.
 

Keuring van hefmiddelen


Mennens koos voor verschillende soorten collectieve valbeveiliging zoals hekwerken en kooiladders. Hier kwam veel bij kijken, volgens Maarten. “Zoals bouwkundige vragen: wat voor dak is het? Kun je daar paaltjes en hekwerken monteren? Kun je aan de zijkant van de gevel een kooiladder monteren? Je moet goed weten wat je doet.”


Niet-destructief onderzoek

Alex licht het NDO toe: “Daarmee controleren wij of er haarscheuren in het materiaal zitten. Op het materiaal zetten wij een contrastvloeistof. Aansluitend magnetiseren we dit door middel van een oplossing met ijzervijlsel erin en worden die scheuren zichtbaar.”
 

Keuring en onderhoud bij Mennens

Alles op het gebied van hijsen en heffen kan gekeurd worden in één van de vestigingen van Mennens. Heb je hef- of hijsmiddelen die binnenkort gekeurd moeten worden? Neem contact op met een Mennens-vestiging bij jou in de buurt.

 

Bekijk de video podcast

Wil je meer interessante informatie horen over keuring en onderhoud? Bekijk dan de video podcast. Hierin vertelt Alex nog meer, bijvoorbeeld welke hef- en hijsmiddelen een keuring krijgen en wat er gebeurt bij een afkeuring.

Videotranscriptie Podcast

00:00:01
Michel: Alex, leuk je weer te zien hier!

00:00:08
Alex Schelling: Ja, zeker leuk, Mich!

00:00:09
Michel: We gaan weer samen een leuke nieuwe podcast opnemen, hoop ik. Dat zal wel goedkomen. We gaan het hebben over het keuren en onderhoud van hijsmiddelen. Lijkt me een leuk interessant onderwerp om daar wat meer over te weten te komen. Specifiek takels, en daar hebben we het al wel eens eerder over gehad. Wat houdt zo'n keuring in?

00:00:31
Alex Schelling: Zo'n keuring houdt in: het demonteren, schoonmaken en controleren van alle onderdelen. Aansluitend daaraan controleren we de takel weer, uiteraard wel gecontroleerd. Dan gaan we hem aftesten met een proeflast. We gaan het hele product overbelasten zodat we kunnen zien of er nog gebreken zijn, stellen een eventuele slipkoppeling af en of de remfunctie goed werkt. We vervangen eventueel onderdelen, indien noodzakelijk. Dat is een notendop een keuring.

00:00:51
Michel: Doe je dat aftesten in een trekbank of hoe moet ik dat zien?

00:01:07
Alex Schelling: Ja, daar hebben wij inderdaad een trekbank voor. Ieder product heeft zijn eigen proefbelasting in percentages en dat varieert. Onze keurmeesters spannen deze op en dan worden de takels dynamisch beproefd.

00:01:10
Michel: Doe je dat met alle hijs- en hefmiddelen?

00:01:27
Alex Schelling: Ja, op alle producten zit er een proeflast om zo uiteindelijk de laatste test uit te voeren.

00:01:30
Michel: Hoe gaat zo'n keuring in zijn werk?

00:01:42
Alex Schelling: Voordat wij beginnen aan de fysieke keuring, zoeken we eerst altijd naar het certificaat of eventuele fabrikantgegevens, want dat zijn uiteindelijk je referentiepunten om dingen te kunnen controleren. Aansluitend starten met de keuring conform de EKH richtlijnen. Hierin is benoemd hoe wij een bepaald artikel beoordelen, op welke punten wij controleren en is de proeflast in beschreven.

00:02:09
Michel: Wat zegt de wet over het keuren van hijsmiddelen?

00:02:14
Alex Schelling: De wet zegt dat het materiaal in orde moet zijn en dat betekent dat het minimaal één keer per jaar gekeurd dient te worden. Indien het meer wordt gebruikt of als het meer nodig is door de condities waarin het materiaal zich bevindt, moet je dit doen als eigenaar zijnde. Maar de minimale eis is één keer per jaar.

00:02:39
Michel: Eén keer per jaar. Waarom is dat zo belangrijk?

00:02:42
Alex Schelling: Omdat je wil dat het materiaal in orde is en de mensen met veilig gereedschap werken.

00:02:42
Michel: Het schoonmaken doe je ook, een stukje onderhoud, omdat je te maken hebt middelen of wat dan ook die in een productieomgeving komen.

00:02:55
Alex Schelling: Dat klopt helemaal.

00:03:03
Michel: Kan je daarover wat vertellen?

00:03:04
Alex Schelling: Zodra alle onderdelen uit elkaar gehaald worden, wordt het helemaal schoongemaakt. Dat moet ook omdat je het wil controleren op maatafwijkingen of vervormingen. Na het schoonmaken, wordt er gekeken hoe de werking is en wordt die weer afgetest ter afsluiting.

00:03:26
Michel: Wat gebeurt er bij afkeur?

00:03:26
Alex Schelling: Dat hangt af van de afkeur. In sommige gevallen kunnen wij het repareren. Dan gaat er bij ons een belletje of offerte naar de klant voor een eventuele reparatie. Mocht het afgekeurd zijn en kunnen wij het niet repareren, bieden wij een vervangend product aan.

00:03:35
Michel: Kun je nog schetsen wat voor soort type keuringen er zijn? Je noemde net al aftesten in bijvoorbeeld een trekbank, maar ik denk dat je ook een haarscheuronderzoek kan doen.

00:03:53
Alex Schelling: Je hebt het niet alleen maar over hijsmiddelen. We hebben ook heel veel hefmiddelen.

00:03:57
Michel: Wat is het verschil tussen hijs en hef?

00:03:57
Alex Schelling: Met hefmiddelen ga je een last heffen in plaats van dat je hem bovenliggend pakt met een kraan of een takel. Daar zit het verschil in. Hefmiddelen valt onder het hydraulisch testen: hydraulische cilinders, slangen en pompen. Wij gaan dit dynamisch beproeven. Dus over de volledige slag van de cilinder doen wij een cilindertest met een overbelasting. Je haalde net al NDO aan. Na een beproeving doen wij ook nog een NDO-onderzoek en daarmee controleren wij of er haarscheuren in het materiaal zitten. Op het materiaal zetten wij een contrastvloeistof. Aansluitend magnetiseren we dit door middel van een oplossing met ijzervijlsel erin en worden die scheuren zichtbaar.

00:04:57
Michel: Alex, wat voor soort type producten worden er gekeurd?

00:04:57
Alex Schelling: Allereerst de hijsmiddelen, zoals: takels, platenklemmen, domme krachten, kettingwerk, hijsbanden, alles wat met verticale verplaatsing te maken heeft. Hefmiddelen, hydraulische cilinders, pompen, slangen en krikken. Een stukje valbeveiliging, valblokken, harnassen, verbindingslijnen, onderdelen en arbeidsmiddelen. Arbeidsmiddelen zijn: momentsleutels, ladders, trappen en NEN 3140 van op snoeren aangesloten gereedschappen.

00:05:39
Michel: Dus behoorlijk veel?

00:05:41
Alex Schelling: Het is aardig wat.

00:05:43
Michel: Interessant! Dus alles op het gebied van hijsen en heffen kan gekeurd worden in één van de vestigingen van Mennens.

00:05:50
Alex Schelling: Correct!

00:05:50
Michel: Interessant.

00:05:52
Alex Schelling: Leuk hè!

00:05:52
Michel: Dankjewel voor het gesprek. Heb je nog aanvullingen of tips voor de kijker?

00:05:59
Alex Schelling: Nee, niet meer Michel. Ik wil je hartelijk bedanken. Ik vond het leuk.