Inspectie en keuring van kettingwerk

Waar moet ik op letten?

Kettingstroppen worden gebruikt als slijtvastheid en duurzaamheid vereist zijn. Een kettingstrop is flexibel. Een kettingstrop is eenvoudig in te korten, er zijn veel componenten waaruit gekozen kan worden, is bestand tegen hoge temperaturen én is relatief eenvoudig op te slaan.

Visuele inspectie van kettingstroppen voor gebruik.

Kettingstroppen moeten voor elk gebruik worden geïnspecteerd op duidelijke tekenen van slijtage of vervorming.

De kettingstrop moet onmiddellijk buiten gebruik worden genomen voor nadere controle, onderhoud en reparatie als de volgende defecten zich voordoen:

  • onleesbare markeringen (identificatie en/of specificaties van de hijscapaciteit) op de kettingstrop
  • vervorming / verdraaiing van de kettingschakels en componenten
  • uitgerekte ketting
  • beperkte beweging van de schakels onderling
  • overmatige slijtage zoals insnijdingen, inkepingen, groeven, beginnende scheuren, overmatige corrosie of andere gebreken
  • tekenen van breder wordende haken, d.w.z. merkbaar bredere bekopening of andere vervormingen in het haakuiteinde. 

Als er op enig moment reden is om te twijfelen aan de veilige staat van de strop, moet hij uit gebruik worden genomen en grondig worden onderzocht door een vakkundig persoon.

Jaarlijkse Inspectie verplicht

Een grondige inspectie van het kettingwerk moet tenminste jaarlijks worden uitgevoerd door een vakkundig persoon.

Het is een visuele inspectie, die indien nodig wordt aangevuld met metingen en/of tests, met de bedoeling eventuele schade of slijtage te identificeren die van invloed kan zijn op de geschiktheid van de strop voor gebruik. Tussentijds kunnen extra inspecties nodig zijn, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden.  

Een jaarlijkse inspectie dient altijd te worden geregistreerd.

Vier jaarlijkse inspectie en keuring

Naast de jaarlijkse grondige inspectie dient kettingwerk minstens 1 x per 4 jaar te worden gekeurd door een vakkundig persoon. Het kettingwerk dient grondig visueel te worden geïnspecteerd nagemeten en de ketting dient opnieuw te worden beproeft.
Ook de 4 jaarlijkse keuring dient altijd te worden geregistreerd.