Uw bedrijf komt vaker met valgevaar in aanraking dan u denkt. Omdat er een diversiteit aan situaties denkbaar zijn, en er ook vrijwel evenveel middelen beschikbaar zijn om jezelf te beveiligen, is goed advies van levensbelang. Een onvolledig of verkeerd advies kan leiden tot levensgevaarlijke situaties.

Onze adviseurs hebben veel praktijkervaring en zijn op de hoogte van alle geldende wet- en regelgeving. Zij komen bij u langs op locatie om samen met u om tot zo veilig mogelijke oplossing te komen. 

Hieronder vindt u een aantal mogelijkheden waarin wij kunnen voorzien:

Opstellen Risico Inventarisatie & Evaluatie van daklokaties

Lees meer

0-Meting & Safety Scan

Lees meer

Rapportage bestaande permanente voorzieningen

Lees meer

Advies aanschaf permanente voorzieningen

Lees meer

Advies aanschaf persoonlijke valbeveiliging

Lees meer

Evacuatie- & Reddingsplan

Lees meer

Meer informatie


Wil je meer informatie over advies in valbeveiliging? Neem contact met ons op.

Bekijk de Safe Site Video Podcast

Over goed advies, advies conform geldende wet- en regelgeving om risico’s op hoogte en diepte te inventariseren en te minimaliseren.

Michel de Vos in gesprek met Dirk van Blijswijk, productspecialist Valbeveiliging.