Volgens de arbo-wet (Arbeidsomstandighedenbesluit; Artikel 7.4a. Keuringen & NEN-EN 365 norm) dienen persoonlijke valbeveiligingsmiddelen (PBM) minimaal eens per jaar te worden gekeurd. Het keuren van de meeste PBM dient te worden uitgevoerd door een aantoonbaar bevoegd persoon. Voor sommige producten (o.a. valstopblokken) en systemen dient de inspecteur door de fabrikant te zijn opgeleid en geaccrediteerd.

Persoonlijke middelen valbeveiliging

  • Harnas
  • Vallijnen
  • Lijnklemmen & vangwagens
  • Middelen voor redding & evacuatie
  • Valstopblokken
  • Middelen voor werken in besloten ruimte

Volgt u de jaarlijkse klimtraining bij ons? Tijdens de training kunt u uw materialen ter inspectie aanbieden. Voor een afspraak neem u contact met ons op.

 


Meer over inspectie en keuring

Valbeveiligingssystemen

Lees meer

Valstopblokken

Lees meer

Ladders en hekwerk

Lees meer