Veel werkplekken op hoogte zijn voorzien van permanente veiligheidsvoorzienigen zoals kooiladders, hekwerk, bordestrappen, ankerpunten en lijnsystemen. Uit onze jarenlange ervaring is gebleken dat deze voorzieningen niet altijd voldoen aan de gestelde eisen en/of normeringen. In sommige gevallen voldoet een voorziening wel aan alle voorwaarden, maar is de weg er naartoe niet veilig.

Onze adviseurs stellen voor u een rapportage op aan de hand van de geldende wet- en regelgeving en omschrijven hierin eventuele gebreken. Wij stellen u vervolgens direct de meest praktische oplossing voor.

Opstellen Risico Inventarisatie & Evaluatie van daklokaties

Lees meer

0-Meting & Safety Scan

Lees meer

Advies aanschaf permanente voorzieningen

Lees meer

Advies aanschaf persoonlijke valbeveiliging

Lees meer

Evacuatie- & Reddingsplan

Lees meer