In een RI&E (risico inventarisatie & evaluatie) rapport wordt omschreven welke maatregelen getroffen moeten worden om bij werkzaamheden rondom en inspectie van uw pand risico’s op vallen uit te sluiten. U krijgt een volledig overzicht van alle systemen en middelen die nodig zijn om medewerkers veilig op hoogte rondom uw pand te laten werken. Bovendien kunnen wij naar wens een handboek samenstellen voor uw medewerkers waarin omschreven wordt welke risico’s er zijn en hoe men op een veilige manier te werk gaat.

0-Meting & Safety Scan

Lees meer

Rapportage bestaande permanente voorzieningen

Lees meer

Advies aanschaf permanente voorzieningen

Lees meer

Advies aanschaf persoonlijke valbeveiliging

Lees meer

Evacuatie- & Reddingsplan

Lees meer