De juiste wet- en regelgeving


Het inspecteren van staalkabels is een wettelijke verplichting vanuit de Machinerichtlijnen. Naast de dagelijkse controle is een inspectie minimaal jaarlijks verplicht. Mennens neemt je deze zorg graag uit handen. Onze inspecteurs zijn VCA en EKH-gecertificeerd, inspecteren volgens de ISO 4309 en/of NEN 3233 en worden continu bijgeschoold. 


Mennens is erkend door de vereniging Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen (EKH). De EKH

 • stelt strikte werkvoorschriften en inspectieschema’s op, gebaseerd op o.a. NEN-EN, ISO en Machinerichtlijn
 • geeft opleidingen en certificeert inspecteurs
 • laat zichzelf certificeren door een onafhankelijk keuringsinstituut (D.N.V.)

 

Gecertificeerde inspecteurs

Al onze inspecteurs zijn VCA-gecertificeerd en werken volgens de voorschriften van de EKH. Mennens wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door deze brancheorganisatie. 

 

Hoe verloopt een staalkabelinspectie?


Tijdens de inspectie checkt onze inspecteur de staalkabel op verschillende punten. Dit doen wij volgens de daarvoor geldende normen. Hierbij controleren we de staalkabel op: 

 • diameter 
 • slijtage
 • corrosie 
 • kabelslaglengte 
 • vervorming
 • draadbreuken
 • de status van de schijven en trommel
 • invloeden van buitenaf (schade)

Let op: een inspectie van staalkabel is altijd visueel en een momentopname. Een inspectie zegt dus iets over de toestand van de staalkabel op dát moment. Het is vanzelfsprekend van belang om doorlopend alert te blijven op de toestand van de kabel, ook ná de inspectie (dit is ook een verplichting vanuit de Machinerichtlijnen).

 

Inspectierapport

Na afloop van de inspectie ontvang je van ons een uitgebreid inspectierapport. Hierin is de kabel op bovengenoemde punten getoetst en staat een weergave van de toestand van je kabel op dat moment. In geval van afwijkingen geven we je graag advies over hoe te handelen. 

 

Meer weten