1. Cookies op de Mennens website

Wij gebruiken cookies op onze website om uw gebruikservaring te verbeteren. Een cookie is een klein bestandje dat naar uw computer wordt verzonden. Wilt u meer informatie contacteer ons.

2. Ons privacy beleid

Mennens privacy beleid voor bezoekers van de website
Als u deze website bezoekt kunt u worden gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. Dit beleid ten aanzien van de website beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en hoe wij cookies gebruiken op onze site.

Als u vragen heeft betreffende de verwerking van uw gegevens of het gebruik van cookies neem dan contact op via website@mennens.nl.

Welke gegevens worden verwerkt en wat is hiervan de reden?
Als u via de website een verzoek doet zal Mennens uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, faxnummer, berichten en andere gegevens die u via onze website verstuurt verzamelen en verwerken. De persoonsgegevens worden van u zelf ontvangen. Om uw verzoek te kunnen afhandelen bent u verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken om, in uw hoedanigheid van vertegenwoordiger van een bedrijf, in contact met u te treden via nieuwbrieven of andere vormen van marketing of communicatie waarin u geïnteresseerd bent. We zullen ook informatie verzamelen middels de ontvangstbevestiging van de nieuwsbrief en marketingmateriaal dat wij u sturen en waarmee we volgen op welke links u heeft geklikt.

Als uw op de website aangeeft de nieuwsbrief te willen ontvangen zal Mennens uw persoonsgegevens verwerken om u nieuwsbrieven en andere marketing- en communicatiemiddelen te sturen waarin u wellicht bent geïnteresseerd. Het geven van uw e-mail adres, waarmee wij de inschrijvingen voor de nieuwsbrief administratief kunnen bijhouden, is verplicht. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door uw e-mail adres in te vullen en op “afmelden” te klikken of, door een mail te sturen naar website@mennens.nl en op te geven voor welke email-adressen u zich wilt afmelden. Mennens kan af en toe informatie van u vragen voor marktonderzoek. Deze informatie is altijd optioneel en zal, zoals alle overige persoonsgegevens, niet met derden worden gedeeld zonder uw toestemming. Uw persoonsgegevens worden ook verzameld en verwerkt d.m.v. cookies, zoals omschreven in ons cookiebeleid (contacteer ons voor meer info).

Wie kan mijn gegevens inzien en hoe lang worden gegevens bewaard?
De door uw verstrekte persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met Mennens’ externe leveranciers (zoals IT-leveranciers) als dit nodig is om een mailing aan u te verstrekken in overeenstemming met uw wensen. Mennens zal echter nooit uw persoonsgegevens verkopen aan, verhuren aan of delen met enig ander niet gerelateerd bedrijf, organisatie of individueel zonder uw toestemming. Het is mogelijk dat, indien toepasselijk, uw gegevens worden gedeeld binnen de Lifting Solutions Group om te verwerken en gebruiken binnen de Lifting Solutions Group in andere landen. Alleen personen bij Mennens die uw gegevens willen gebruiken voor bovenstaande doeleinden hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Mennens heeft ook passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen bv verlies en ongeautoriseerd gebruik.

Uw persoonsgegevens die zijn verwerkt om aan uw verzoek te kunnen voldoen zullen verwijderd worden zodra we de administratieve handelingen aangaande zo’n verzoek hebben afgehandeld, behalve als u of uw bedrijf een klant wordt van Mennens. In dat geval ontvangt u informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens. Uw gegevens die zijn verwerkt betreffende een inschrijving worden bewaard tot dat u zich daarvoor afmeld. Houd er rekening mee dat uw gegevens langer bewaard worden dan hierboven aangegeven als dit een wettelijke verplichting is.

Uw rechten
Mennens (zie www.mennens.nl of www.mennensbelgium.be voor onze gegevens) en Axel Johnson International Lifting Solutions, gevestigd aan de Sveavägen 151, 113 46 Stockholm, Zweden, zijn gezamenlijk beheerder van uw verwerkte persoonsgegevens. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor een correcte verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de geldende wetten. U heeft het recht te weten welke persoonsgegevens we van u verwerken en u kunt een kopie daarvan opvragen. U kunt onjuiste gegevens laten aanpassen en in sommige gevallen kunt u een verzoek indienen om uw gegevens te laten verwijderen (als, bijvoorbeeld, de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld). U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens voor bepaalde doelen (zoals direct marketing), en te verzoeken dat het verwerken van persoonsgegevens beperkt wordt. Houd er rekening mee dat beperkt gebruik of verwijdering van uw persoonlijke gegevens kan resulteren in het niet kunnen nakomen van onze verplichtingen. U heeft het recht om een uittreksel van uw persoonsgegevens in een machine leesbare vorm te krijgen en om uw gegevens aan een andere beheerder over te dragen.

Als u vragen heeft over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken kunt u contact opnemen via website@mennens.nl of d.m.v. een brief naar een van onze vestigingen.

Als u bezwaren of klachten heeft betreffende het verwerken van uw persoonsgegevens dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Mennens’ cookie beleid
Dit cookie beleid is van toepassing op Mennens’ gebruik van cookies op onze website. Dit beleid beschrijft welke cookies we op onze website gebruiken, het doel van elke cookie, hoe lang we deze bewaren en hoe u cookies kunt blokkeren of verwijderen. Als u de informatie in uw eigen taal wilt ontvangen, kunt u via website@mennens.nl contact opnemen.

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestandje dat naar uw computer, smartphone of tablet wordt verzonden als u een website bezoekt. Cookies worden gebruikt om het gebruik van websites efficiënter te maken en om informatie te verzamelen voor de eigenaar van de website. Lees meer over het gebruik van cookies op Wikipedia.

Waar gebruiken we cookies voor?
Mennens gebruikt sommige cookies, alleen als dat noodzakelijk en essentieel is, om de website goed te laten werken en om u de mogelijkheid te geven op de website rond te kijken en gebruik te maken van de functies. U hoeft geen toestemming te geven voor het gebruik van deze cookies omdat deze nodig zijn voor het functioneren van de website.

De website gebruikt ook cookies om de functies beter te laten werken, om het gebruiksgemak te vergroten en om de website aan te passen aan uw wensen en interesses. Daarnaast gebruiken we cookies om anoniem gegevens te verzamelen om statistieken te kunnen samenstellen waarmee we onze gebruikers van de website beter begrijpen en die helpen de website te verbeteren.

Welke soorten cookies gebruiken we?
De website gebruikt drie soorten cookies:

  • Sessie cookies, d.w.z. cookies die tijdelijk worden opgeslagen gedurende het bezoek aan onze website. Deze cookies worden bv gebruikt om vast te stellen welke taal er is gekozen. Deze cookies worden gewist zodra de browser wordt gesloten.
  • Permanente cookies, d.w.z. cookies die langere tijd op de computer blijven. Zulke cookies worden bv gebruikt om aan te geven welke informatie nieuw is sinds uw laatste bezoek. De tijd dat zo’n cookie op de computer blijft staan is afhankelijk van zijn levensduur en van de instellingen van uw browser.
  • Cookies van derden, d.w.z. cookies die van een andere domeinnaam afkomstig zijn dan de domeinnaam in de adresbalk. Deze cookies houden mogelijk de browsergeschiedenis bij.

De hier onderstaande tabel geeft een overzicht van de cookies die op onze website worden gebruikt, het doel van elke cookie, welke informatie wordt opgeslagen, of het een sessie cookie, een permanente cookie of een cookie van derden is, hoe lang een cookie wordt opgeslagen en of informatie verkregen d.m.v. een cookie overgedragen wordt aan een ander bedrijf of andere organisatie.

Cookie Doel Opgeslagen gegevens Periode Gedeeld
__cfduid

 
ebruikt door het
content netwerk
Cloudflare, om
betrouwbare
webbezoekers te
identificeren
Corresponderen
niet met enig
gebruikers ID in
je webapplicatie
en bewaart geen
PPI
1 jaar Tawk.to

ASP.NET_SessionId

 

Sessiecookie voor
algemeen doel,
gebruikt door sites
gebaseerd op
Microsoft.NET
technologieën.
Meestal gebruikt om
de gebruiker te
anonimiseren.
Geen enkel
persoonsgegeven
Vervalt
als gebruiker
site
verlaat
Geen derden
_dc_gtm_UA-#

 
Een cookie
geassocieerd met
sites die Google Tag
Manager gebruiken
om andere scripts en
codes op een pagina
te uploaden.
Geen enkel
persoonsgegeven
Sessie Google Tag
Manager

__utm.gif


 
Google Analytics
Tracking Code
bewaart gegevens
over de bezoekers’
browser en
computer
Informatie
over de
gebruiker,
geen PPI,
maar
informatie
zoals taal,
beeldresolutie,
doorgeklikt
vanaf etc.
Sessie Google
Analytics –
gebruikt om
het
gebruiksgemak te
vergroten.
__utma Verzamelt gegevens
over de aantal keren
dat een gebruiker de
site bezoekt en
tevens data van
eerste en meest
recente bezoeken.
Gebruikt door Google
Analytics.
Aantal keren
dat een
gebruiker de
site bezoekt
2 jaar Google
Analytics –
gebruikt om
het
gebruiksgemak te
vergroten.
__utmb and __utmc

 
Registreert de exacte
tijd waarop de
gebruiker op de
website komt. Door
Google Analytics
gebruikt om de
tijdsduur van het
bezoek vast te
stellen.
De tijd die op
de site wordt
doorgebracht
Sessie Google
Analytics -
gebruikt om
het
gebruiksgemak te
vergroten.
__utmt
 
Gebruikt om het
aantal verzoeken aan
de server af te
remmen
Geen PPI Sessie Google
Analytics –
gebruikt om
het
gebruiksgemak te
vergroten.
__utmz
 
Verzamelt gegevens
over waar de
gebruiker vandaan
komt, welke
zoekmachine is
gebruikt, op welke
link is geklikt en
welke zoekterm is
gebruikt. Gebruikt
door Google
Analytics.
Doorverwijzing 6 maanden  
_ga
 
Deze cookies worden
gebruikt om unieke
bezoekers te kunnen
identificeren door
een willekeurig cijfer
aan een klant te
koppelen
Klantidentificatie
(identificeert
anoniem een
browser bv.)
2 jaar Google
Analytics -
gebruikt om
het
gebruiksgemak te
vergroten.
_gid

 
Deze cookies worden
gebruikt om unieke
bezoekers te kunnen
identificeren door
een willekeurig cijfer
aan een klant te
koppelen
Klantidentificatie
(identificeert
anoniem een
browser bv.)
Sessie Google
Analytics -
gebruikt om
het
gebruiksgemak te
vergroten.
collect 
Gebruikt om gegevens over het apparaat van de gebruiker en diens gedrag naar Google
Analytics te sturen. Volgt de bezoeker ook via andere
apparaten en marketing-kanalen
Anonieme
gebruikers
informatie
Sessie Google
Analytics
GPS

 
Registreert een uniek
ID op mobiele apparaten om de bezoeker te kunnen volgen via GPS locatie.
Unieke ID Sessie Youtube.com
YSC

 
Registreert een uniek
ID om bij te houden
welke video’s op
YouTube de bezoeker heeft gezien.
Unieke ID Sessie Youtube.com
__tawkuuid  Niet geclassificeerd   179 dagen Tawk to
ss Niet geclassificeerd   Sessie Tawk to
exvat Niet geclassificeerd   9 dagen Inline script

Tawk_57dbea2260af0d7233b89deb

Niet geclassificeerd   179 dagen Tawk to
TawkConnectionTime Niet geclassificeerd   Sessie Tawk to
tawkUUID Niet geclassificeerd   179 dagen Tawk to


Google Analytics
Mennens gebruikt Google Analytics, waaronder Google Tag Manager, om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Het doel is om de wensen van de bezoekers beter te leren begrijpen en om de website van gerichtere informatie te voorzien. Door cookies van Google Analytics op uw browser te plaatsen kunnen we bijv. zien welke informatie u zoekt of welke functies u belangrijk vindt. Google Analytics bewaart het door u gebruikte IP adres op de datum dat u de website bezoekt. Om u privacy beter te beschermen gebruiken we zogenaamde IP anonimiteit voor het verzamelen van gegevens met Google Analytics. Dit betekent dat de laatste cijfers van uw IP nummer onzichtbaar zijn, bv 193.188.156.xxx.

Mennens voegt geen informatie verkregen door het gebruik van Google Analytics samen met andere PII (Persoonlijke Identificeerbare Informatie). Google ’s mogelijkheden om informatie, verzameld door Google Analytics over uw bezoek aan onze website, te gebruiken en delen zijn ingeperkt door de Google Analytics gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op: http://www.google.com/analytics/terms/us.html en het Google privacy beleid, beschikbaar op http://www.google.com/intl/en/policies/privacy. U kunt voorkomen dat Google Analytics u herkent bij een tweede bezoek aan onze website door het gebruik van cookies niet toe te staan.

Live chat
De live chat wordt op deze website verzorgt door Tawk.to. De chat is via een script in de broncode van de website ingevoegd. Als u de chatfunctie gebruikt maakt u automatisch gebruik van de diensten van Tawk.to. Tawk.to bewaart, ondersteunt en redigeert gegevens op Europese en niet Europese locaties. Alle gegevens die via de chat functie zijn gedeeld zal worden overgedragen aan Tawk.to en bewaard. Tawk.to is gecertificeerd door het EU – VS privacybescherming raamwerk en is gehouden aan de voorwaarden van gegevensbescherming als persoonsgegevens worden overgedragen van de EU naar de VS als onderdeel van de trans-Atlantische handelsverdragen. Bewaarde gegevens zijn: chat gegevens, opgegeven naam, IP adres ten tijde van de chat en het land van herkomst. Deze gegevens zullen niet aan derden worden overgedragen en worden alleen gebruikt voor zakelijke communicatie en interne statistieken. Chat gegevens worden bewaard door Tawk.to en automatisch gewist na een bepaalde tijd. Wij kunnen geen invloed uitoefenen op het interne gebruik van de gegevens door Tawk.to. Als u de chat gebruikt stemt u in met het overdragen en gebruik van uw gegevens zoals hierboven beschreven. Tawk.to werkt in overeenstemming met GDPR: https://www.tawk.to/data-protection/gdpr/. De gebruiksvoorwaarden van Tawk.to kunt u vinden op: https://www.tawk.to/privacy-policy/.

Hoe kunt u cookies voorkomen of wissen
De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw instellingen aanpassen zodat cookies geblokt worden of u kunt een sein krijgen als cookies op uw computer worden geplaatst. U kunt er ook voor kiezen alle cookies die op uw computer staan te wissen. Hoe u cookies wist of hoe u de instellingen van uw browser aanpast is vermeld in de instructie van de browser of kunt u vinden d.m.v. de helpfunctie waarmee de meeste browsers zijn uitgerust. Als u verschillende apparaten gebruikt om de website te bezoeken (zoals computer, smartphone, tablet etc.) moet u op elk apparaat de instellingen aanpassen aan uw wensen.

Houd er rekening mee dat als u cookies wist dit van invloed kan zijn op het gebruiksgemak van de website. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u niet alle onderdelen van de website kunt bezoeken of dat onderdelen niet naar behoren werken.
Als u niet wilt dat wij cookies naar uw apparaat sturen pas dan a.u.b. de instellingen aan zoals hierboven omschreven.

Veranderingen in het cookie beleid en vragen
Dit beleid kan van tijd tot tijd worden aangepast. Het cookie beleid is voor het laatst op 31-05-2018 geüpdatet.