Machinerichtlijn

Machinerichtlijn
Sinds 1 januari 1995 moeten alle hijs- en hefmiddelen, die binnen de Europese Unie worden verhandeld of in bedrijf worden gesteld, voldoen aan de Europese Machinerichtlijn. In Nederland is deze richtlijn opgenomen in het warenwetbesluit Machines. Het niet voldoen aan de Machinerichtlijn is een overtreding van de wet.

In de Machinerichtlijn staat omschreven hoe (hijs)werktuigen of machines geconstrueerd en beproefd moeten worden en aan welke veiligheidseisen ze moeten voldoen. De fabrikant dient aantoonbaar aan deze eisen te voldoen. Tevens moet hij een duidelijke (gebruikers) handleiding (in de landstaal) voor veilig gebruik opstellen. Machines die (volgens de fabrikant) voldoen aan de Europese richtlijnen zijn te herkennen aan de CE-markering en de EG verklaring van overeenstemming. Dit wordt ook wel een conformiteitverklaring genoemd. In deze conformiteitverklaring verklaart een fabrikant of leverancier dat de machine is samengesteld in overeenstemming met de in de Europese Machinerichtlijn gestelde eisen. Door het aanbrengen van de CE-markering is de fabrikant of leverancier verantwoordelijk voor het product en kan hij voor de gebreken aansprakelijk worden gesteld.

IIA-verklaring
Hijskranen, -werktuigen of –gereedschappen moeten met een IIA-verklaring (conformiteitverklaring) worden geleverd. De IIA-verklaring is van toepassing op machines die een zelfstandig geheel vormen. EKH certificaten fungeren tevens als IIA-verklaring

IIB-verklaring
Voor machines of installaties die bedoeld zijn voor samenbouw in of met een andere machine, is de IIB-verklaring van toepassing. In onze branche zien wij deze verklaring niet veel.

Identificeerbaarheid
Elk hijsgereedschap moet identificeerbaar en traceerbaar zijn. Op het hijsgereedschap moet de volgende zaken vermeld staan:
• Identificatie fabrikant
• Identificatie van het materiaal
• Identificatie van de werklast
• CE-markering
Deze gegevens moeten leesbaar zijn en op een zodanige plaats zijn aangebracht dat er geen gevaar bestaat dat zij door bewerkingen, slijtage enz., verdwijnen of dat de sterkte van het hijs- of hefgereedschap erdoor wordt aangetast.

Gebruikersaanwijzing
Bij aflevering dient naast de IIA-verklaring een gebruikersaanwijzing aanwezig te zijn. Deze dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
• De normale gebruiksvoorwaarden
• Aanwijzingen voor gebruik, montage en onderhoud
• De bruikbaarheidsgrenzen
Deze gebruiksaanwijzing dient opgesteld te zijn in de Nederlandse taal. Voor standaardartikelen is het opnemen van de gebruiksaanwijzing in bijv. een catalogus voldoende.

Technisch dossier
De fabrikant dient bij elk gemaakt hijsgereedschap een technisch dossier te hebben. Dit technisch dossier hoort o.a. de tekeningen, sterkteberekeningen en een overzicht van de gebruikte materialen te omvatten. Dit technisch dossier dient in ieder geval tot 10 jaar na vervaardiging te worden bewaard.

Bijzondere (zelfgemaakte) hijsgereedschappen
Soms is het wenselijk andere dan de standaard leverbare hijsgereedschappen te gebruiken. Deze bijzondere hijsgereedschappen moeten ook voldoen aan de Machinerichtlijn. De maker van een speciaal hijsgereedschap zal moeten verklaren dat het voldoet aan de elementaire eisen van de Machinerichtlijn en zal moeten worden voorzien van een werklastaanduiding, een CE-markering en een gebruiksaanwijzing.

Voor machines die voor 1 januari 1995 in gebruik zijn genomen kan in het algemeen gesteld worden dat deze aan de fundamentele veiligheidseisen van de Machinerichtlijn dienen te voldoen. Het aanbrengen van een CE-markering en het bijvoegen van een EG-verklaring van overeenstemming is echter voor deze machines niet toegestaan en in sommige gevallen zelfs onmogelijk. Machines die voor 1995 zijn geïnstalleerd moeten in ieder geval minimaal voldoen aan Arbeidsmiddelenrichtlijn.
In het Arbo-informatieblad AI17 “Hijs- en hefgereedschap en veilig hijsen” en het boekwerk "Bedrijfsvoering hijs- en hefgereedschappen" uitgegeven door de SDU treft u ook informatie aan over deze materie.

Contact

Vestigingen

Amsterdam +31(0)20 5811811
Dongen +31(0)162 383800
Groningen +31(0)50 3183031
Hengelo /
Germany
+31(0)74 2503504
Rotterdam +31(0)10 4373033
Safe Site +31(0)78 6933499
België +32(0)3 253 23 23

Bekijk adresgegevens

Certificeringen

VCA logoEKH logo   BVQI logo