Arbowet

In de Arbowet is een van de belangrijkste bepalingen dat op het gebied van VG & W zowel werkgevers, als werknemers rechten en plichten hebben. Deze bepalingen zijn wettelijk.

Plichten van de werkgever
Verantwoordelijk voor optimale arbeidsomstandigheden. Hiervoor moet de werkgever:

zorgen (onderhoud, inspectie, keuring) dat arbeidsmiddelen geen gevaar voor de gezondheid opleveren.

een actuele inventarisatie van risico’s hebben en een structurele aanpak om deze te beperken. Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

doeltreffende voorlichting geven over de risico's die de werknemers lopen bij het uitvoeren van de arbeid.

Plichten van de werknemer
Bij de arbeid de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van zichzelf of van anderen. Hiervoor moet de werknemer:

voorafgaand aan het gebruik van arbeidsmiddelen deze (visueel) controleren op degelijkheid, veiligheid, staat en geschiktheid voor gebruik. (Gebruikerscontrole)

de arbeidsmiddelen op de juiste wijze gebruiken.

aangebrachte beveiligingen niet weghalen of omzeilen.

deelnemen aan de voor hem door de werkgever georganiseerde opleidingen en voorlichtingen.

Contact

Vestigingen

Amsterdam +31(0)20 5811811
Dongen +31(0)162 383800
Groningen +31(0)50 3183031
Hengelo /
Germany
+31(0)74 2503504
Rotterdam +31(0)10 4373033
Safe Site +31(0)78 6933499
België +32(0)3 253 23 23

Bekijk adresgegevens

Certificeringen

VCA logoEKH logo   BVQI logo