Hijs- en sjorbanden

SpanSet, één van onze leverancier van hijs- en sjorbanden, biedt alle mogelijkheden voor efficiënt en veilig hijsen.

Het programma omvat:
• Rondstroppen, Supra PLUS en Liftfix
• Hijsbanden, Power STAR en Liftfix
• Platte eindloze hijsbanden, enkele en dubbele bandlaag
• Hijsbanden met een polyurethaan coating
• Diverse beschermhoezen
• Hoekbeschermers
• Eindverbindingen van hoogwaardig staal
• Antislipmatten
• Ladingzekeringssystemen

hijsbanden/Nieuwe afbeelding 116_thumb1.JPG

Op verzoek kunnen wij u een volledige SpanSet catalogus toezenden. Mocht daar nog niet in staan wat u zoekt, neem dan contact op met de dichtsbijzijnde vestiging.

Materiaal
SpanSet hijs- en sjorbanden worden vervaardigd van de grondstof polyester (PETP-PES).
Het wordt, zoals alle synthetische garens, uit ruwe olie gewonnen en op een bepaalde smelttemperatuur gesponnen tot Trevira garens “hochfest” . D.m.v. speciale behandelingen (warmtefixatie) worden gunstige fysische eigenschappen verkregen als:
• Uitstekende kracht/rekverhouding
• Grote elasticiteit
• Goede bestendigheid tegen temperatuurschommelingen
• Goede weerstand tegen aantasting door chemicaliën en oplosmiddelen
• Geen corrosie

Gebruiksrestricties

Algemene restricties
• Zorg ervoor dat alleen geschoold personeel lasten aanslaat.
• Het is verboden, aanslagmiddelen te gebruiken voor andere dan de beschreven doeleinden.
• Het is verboden sjorbanden te gebruiken voor het hijsen van lasten of andere, ondoelmatige toepassingen.

Vóór het eerste gebruik moet gewaarborgd zijn dat:
• het aanslagmiddel absoluut identiek is aan de bestelling;
• het certificaat van de fabrikant aanwezig is;
• fabrikantgegevens en WLL, zoals op de hijsband of de strop gemarkeerd,
identiek zijn aan de informatie op het certificaat.

Chemische invloeden
Het gebruik onder chemische invloeden zoals bijv. zuren of logen moet worden vermeden!
Het gebruik van aanslagmiddelen in verbinding met chemicaliën is alleen toegestaan na overleg met de fabrikant, met vermelding van gebruiksduur en toepassingsvoorwaarden.
Noodzakelijke gegevens zijn:
• Soorten chemicaliën
• Concentratie
• Temperatuur
• Gebruiksduur

Aanslagmiddelen die in contact zijn gekomen met zuren, logen of andere agressieve stoffen, moeten vóór opslag of hernieuwd gebruik met water gespoeld of gereinigd worden. Informatie over andere reinigingsmethodes kunt u opvragen bij uw SpanSet-specialist of bij SpanSet direct. Hijsbanden met aansluitmiddelen van kwaliteitsklasse 8 behoren niet in zure omstandigheden te worden gebruikt. Contact met zuren of zure dampen veroorzaakt waterstofbrosheid bij materialen van kwaliteitsklasse 8.

Vocht en kou
Bij vorst kan in vochtige stroppen / hijsbanden ijsvorming ontstaan. Snijwerking en slijtage
zijn het gevolg, hetgeen het gebruik van het aanslagmiddel aanzienlijk belemmert.
Wanneer rondstroppen/hijsbanden tijdens het gebruik nat zijn geworden, moeten zij in een goed geventileerde ruimte gedroogd worden.

TemperatuursinvloedenVoor het gebruik van aanslagmiddelen bij extreme temperaturen dient u bij de fabrikant aanvullende aanwijzingen op te vragen. Aanslagmiddelen van polyester (PES/PA) die met een blauw of groen etiket gekenmerkt zijn, zijn geschikt voor gebruik en opslag bij temperaturen binnen de volgende grenzen -40°C tot + 100°C. Aanslagmiddelen van polypropyleen (PP, met bruin etiket) -40°C tot +80°C.

Normen en veiligheidsfactoren
De hijsbanden en rondstroppen worden volgens de norm EN 1492-1 (hijsbanden) en EN-1492-2 (rondstroppen) geproduceerd en geïnspecteerd. De sjorbanden worden geproduceerd volgens de EN-12195-2.

Hijsbanden en rondstroppen hebben een gebruiksfactor van 7, indien er aansluitmiddelen van kwaliteitsklasse 8 aan de band vastzitten is de gebruiksfactor 4. Hijsbanden en rondstroppen welke voor eenmalig gebruik worden ingezet hebben een gebruiksfactor van 5.


Slechts onbeschadigde banden, waarvan het etiket goed leesbaar is, mogen gebruikt worden. Dit omdat het ontbreken van veiligheidsinstructies kan leiden tot onjuiste bediening. De op het etiket genoemde werklast moet worden aangehouden, met inachtneming van de wijze van aanslaan. De spreidhoek in de lus van de hijsband mag niet groter zijn dan 20°.

Aanslagmiddelen moeten voor en tijdens elk gebruik op zichtbare gebreken onderzocht worden. Wanneer u beschadigingen vaststelt die de veiligheid beïnvloeden, mag u de aanslagmiddelen niet meer gebruiken.

Een deskundige (geautoriseerd persoon) dient, conform de door de ondernemer vastgelegde controleperiode, minimaal één keer per jaar hijsbanden en rondstroppen visueel te onderzoeken en de geschiktheid voor voortgezet gebruik vast te stellen. Afhankelijk van de gebruiksintensiteit en de bedrijfsomstandigheden, kunnen tussentijdse controles door een deskundige noodzakelijk zijn.

Reparatie en Afkeur hijsbanden en rondstroppen
Een hijsband of rondstrop kan gerepareerd worden, wanneer:
• het etiket ontbreekt, maar de fabrikant bekend is
• beschadiging aan het weefsel van minder dan 10% van de dragende garens
• alleen de lusversterking beschadigd is.

Een hijsband of rondstrop moeten buiten gebruik worden gesteld, wanneer:
• het etiket ontbreekt en de fabrikant onbekend is
• van het weefsel meer dan 10% van de dragende garens is ingesneden of gebroken is
• de lus beschadigd is
• het weefsel beschadigd is door zuren of logen
• de dragende garens, van de door de beschermhoes ommantelde kern van de rondstrop
beschadigd zijn
• schade is ontstaan door hitte-inwerking.

Reparatie en afkeur sjorbanden
U dient de sjorbanden tijdens het gebruik op zichtbare beschadigingen te controleren.
Wanneer u beschadigingen vaststelt die de veiligheid beïnvloeden, mag u de sjorbanden niet meer gebruiken.

Sjorbanden mogen niet meer worden gebruikt wanneer de volgende beschadigingen optreden:

Spanmiddelen:
• Scheuren groter dan 10% aan de zelfkant en overmatige slijtage, omdat in deze gevallen
geen reparatie meer mogelijk is.
• Beschadigingen van de naden.
• Vervormingen door warmte.
• Contact met agressieve stoffen indien deze niet uitdrukkelijk door de fabrikant zijn
vrijgegeven

Spanelementen:
• Vervormingen van het spanelement aan de sleufas, de grendelplaat, slijtage aan
de tandkransen of een gebroken spanhendel.

Verbindingselementen:
• Uitzetting van de haak met meer dan 5 %.
• Scheuren, breuken, aanzienlijke corrosie, blijvende vervormingen.

hijsbanden/werklasttabelhijsbanden.jpg

Contact

Vestigingen

Amsterdam +31(0)20 5811811
Dongen +31(0)162 383800
Groningen +31(0)50 3183031
Hengelo /
Germany
+31(0)74 2503504
Rotterdam +31(0)10 4373033
Safe Site +31(0)78 6933499
België +32(0)3 253 23 23

Bekijk adresgegevens

Certificeringen

VCA logoEKH logo   BVQI logo