Project: Renovatie Bovenloopkraan Damen Shiprepair

Renovatie bovenloopkraan Damen Shiprepair

.kranen/kranensblood1.jpg
Een goede scheepswerf is veel meer dan alleen een haven met een paar dokken. Om onderhoud, reparaties en verbouwing van zeeschepen snel en goed te kunnen uitvoeren is er kennis en vaardigheid nodig, maar ook mogen bepaalde faciliteiten niet ontbreken.
Damen Shiprepair Rotterdam is een moderne werf met een locatie in Schiedam en Pernis.

Met 5 drijvende dokken en 3 vaste dokken (waarvan 1 overdekte) en de mogelijkheid om alle werkzaamheden in eigen huis uit te voeren, is Damen Shiprepair Rotterdam van groot belang voor de Rotterdamse haven. Schepen die niet varen kosten geld en het bezoeken van een werf is vaak een noodzakelijke gebeurtenis waar altijd een grote tijdsdruk opstaat. Door een goede organisatie en betrouwbare equipment kan Damen Shiprepair Rotterdam de doorlooptijd zeer kort houden.kranen/kranensblood2.jpg

Voor een scheepswerf is een goed functionerende scheepsbouwloods van het allergrootste belang. Het maken van secties en huidplaten voor schepen met aanvaringsschade is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Dit is vergelijkbaar met het belang van een garage m.b.t. het repareren van aanrijdingsschade aan auto’s. Dat het daarbij in de scheepsbouw gaat om materialen met een zeer groot gewicht mag duidelijk zijn. Naast vakmanschap en goed gereedschap zijn betrouwbare kranen met een groot hijsvermogen daarbij onontbeerlijk.

Na meer dan 50 jaar trouwe dienst was het tijd voor een grondige renovatie van de 50 tons bovenloopkranen in de scheepsbouwloods. Ondanks regelmatig onderhoud en de jaarlijks kraaninspecties nam het risico van uitval toe en moesten er maatregelen genomen worden om continuïteit te kunnen waarborgen. In de loop der jaren waren er al de nodige aanpassingen en reparaties geweest, zo was bijvoorbeeld bediening vanuit de cabine vervangen door radiografische besturing.kranen/kranensblood3.jpg

Ook deze keer was in eerste instantie de insteek om de kranen van de kraanbaan te halen en dan een grondige elektrische en mechanische renovatie te laten ondergaan. Het probleem was dat de kranen gescheiden per renovatie van de baan gehaald moesten worden en dat er dan gedurende lange tijd een kraan niet beschikbaar zou zijn. Een tweede probleem is dat er voldoende binnenruimte beschikbaar moest zijn om de renovatie uit te voeren. Na een gesprek tussen Peter Mijnster van Mennens en Marcel de Kort van Damen Shiprepair Rotterdam groeide het idee om naast de kosten van renovatie te kijken naar de kosten van vervanging van de kranen. Het voordeel van vervanging is dat je in een korte periode de oude kranen in één actie kan weghalen en de nieuwe kranen kan plaatsen. Ook bouwkundige maatregelen zoals het openen van het dak door het weghalen van glaspanelen hoeft maar één keer te gebeuren. Na een korte verkenning bleek al snel dat vervanging i.p.v. renovatie een aantrekkelijke optie was. Na het aanvragen van diverse offertes (waarbij de prijs, het weghalen van de oude kranen en plaatsen en leveren van de nieuwe kranen inclusief radiobesturing en elektrische voedingrail werden meegewogen) kon er een keuze worden gemaakt. Er werd gekozen voor de aanbieding van Mennens. Naast een concurrerende aanbieding hebben ook de goede ervaringen met Mennens op het gebied van kraaninspecties, levering en montage van bovenloopkranen, elektrische takels en hijsdraden een rol gespeeld.
kranen/kranensblood4.jpg
Om de vervanging van de kranen in een zo’n kort mogelijk tijdbestek vlekkeloos te laten verlopen was het belangrijk om goed samen te werken. Het was niet te voorkomen dat het kraangebruik in de scheepsbouwloods een aantal dagen beperkt was en dat een deel van de loods was afgesloten. Drie oude kranen moesten van een 18 meter hoge kraanbaan worden afgetild en drie nieuwe kranen geplaatst worden. Twee grote mobiele kranen van 160 ton waren nodig om het karwei te klaren waarbij er soms maar een speelruimte van enkele centimeters overbleef. Dat de geplande datum voor plaatsing van de kranen precies in een periode viel van zeer drukke werkzaamheden voor de scheepsbouwers was niet te voorzien en gaf extra druk op het geplande tijdschema. Dankzij gezamenlijke inspanning van Damen Shiprepair Rotterdam en Mennens is het gelukt om op tijd de scheepsbouwloods van nieuwe kranen te voorzien en zijn de kranen direct in gebruik genomen tot volle tevredenheid van de gebruikers.

kranen/liftall2.jpgContact

Vestigingen

Amsterdam +31(0)20 5811811
Dongen +31(0)162 383800
Groningen +31(0)50 3183031
Hengelo /
Germany
+31(0)74 2503504
Rotterdam +31(0)10 4373033
Safe Site +31(0)78 6933499
België +32(0)3 253 23 23

Bekijk adresgegevens

Certificeringen

VCA logoEKH logo   BVQI logo